Sprzedaż drzew „na pniu” w pasach drogowych na terenie RDW Białystok

 

1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Syczewskiego 8 ogłasza przetarg publiczny na:

Sprzedaż drzew „na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z następującym podziałem na zadania  częściowe:

 • ZADANIE A
  Droga wojewódzka Nr 678 Białystok–Sokoły–Wysokie Mazowieckie i Nr 671 Sokolany–Korycin –Knyszyn–Stare Jeżewo–Sokoły – 250 szt.
  (338,86m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)
 • ZADANIE B
  Droga wojewódzka Nr 682 Łapy–Turośń Dolna–Markowszczyzna, Nr 681 Roszki Wodźki–Łapy–Poświętne–Brańsk–Ciechanowiec i Nr 659 Topczewo–Zalesie–Kiewłaki–Hodyszewo–Koboski–Nowe Piekuty–Kostry Noski–Dąbrówka Kościelna – 196 szt.
  (357,52m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)
 • ZADANIE C
  Droga wojewódzka Nr 685 Zabłudów–Narew–Nowosady–Hajnówka–Kleszczele i 687 Juszkowy Gród–Bondary – Narewka–Nowosady – 152 szt.
  (263,72m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)
Ogółem: 598 szt. (960,1m3 ilość pozyskanego drewna opałowego)

2. Cena wywoławcza 1m3 drewna wynosi: 50,00 zł (netto)

3. Termin / okres realizacji zamówienia: 30 grudnia 2010 r.

4. Instrukcję dla oferentów, formularze ofert, kosztorysów ofertowych oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Syczewskiego 8 w pokoju nr 310.

5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

a) imię i nazwisko: Katarzyna Wysztygiel , Marcin Sobolewski

b) telefon: 85 67 52 160

c) nr pokoju: 310

d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7.00–15.00

6. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w RDW w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój nr 310, w terminie do dnia 1.04.2010 r. do godz. 9.00

7. Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – ZADANIE ….. ’’

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.04.2010 r. o godz. 9.15 w siedzibie Sprzedającego.

8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ofertową ceną (brutto ).

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Wysztygiel Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2010-03-20

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2010-03-20

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2010-03-20