Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Pakiet I

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l. - olej napędowy ON ok. 105 500 l. - akcesoria samochodowe, zakończone zostało na:

 • Pakiet 1: zadanie 1 Białystok – Zarząd i RDW Białystok, zadanie 2 Łapy, zadanie 3 Wysokie Mazowieckie, zadanie 5 Kolno, zadanie 6 Nowogród, zadanie 7 Siemiatycze, zadanie 8 Ciechanowiec, zadanie 9 Hajnówka, zadanie 11 Sokółka, zadanie 12 Dąbrowa Białostocka, zadanie 13 Suchowola, zadanie 15 Augustów - wyborem oferty Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock;
 • Pakiet 1: zadanie 4 Łomża, zadanie 10 Bielsk Podlaski – wyborem oferty firmy LOTOS Paliwa z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk;
 • Pakiet 1: zadanie 14 Suwałki, zadanie 16 Sejny – wyborem oferty Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o. ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk.

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział firmy:

Pakiet 1

zadanie 1

 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 133 683,17 zł.),
 2. LOTOS Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 134 974,67 zł.),

zadanie 2

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 52 389,70 zł.),

zadanie 3

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 24 971,15 zł.),

zadanie 4

 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 58 873,03 zł.),
 2. LOTOS Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 57 697,76 zł.),

zadanie 5

 1. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 46 455,26 zł.),
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 45 809,51 zł.),

zadanie 6

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 41 095,53 zł.),

zadanie 7

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 66 589,74 zł.),

zadanie 8

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 26 734,05 zł.),

zadanie 9

 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 40 210,85 zł.),
 2. LOTOS Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 40 320,63 zł.),

zadanie 10

 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 27 780,17 zł.),
 2. LOTOS Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 27 663,93 zł.),

zadanie 11

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 63 961,54 zł.),

zadanie 12

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 49 961,68 zł.),

zadanie 13

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 25 933,32 zł.),

zadanie 14

 1. Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową  71 645,96 zł.),
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 72 969,75 zł.),
 3. LOTOS Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 72 143,19 zł.),

zadanie 15

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 43 562,30 zł.),

zadanie 16

 1. Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową  59 402,54 zł.),
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 60 254,93 zł.),
 3. LOTOS Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 59 932,06 zł.).

 

Białystok, dnia 08.12.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Pakiet II

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 2: olej opałowy ok. 34 000 l., zakończone zostało na:

Pakiet 2: zadanie 1 Białystok i Zaścianki, zadanie 2 – Siemiatycze, zadanie 3 – Sokółka, zadanie 4 – Suwałki  - wyborem oferty PHU Falko Oil Krzysztof Falkowski, Białostoczek 19, 15-592 Białystok.

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział firmy:

Pakiet 2

zadanie 1

 1. PPHU OPAL Sp. Jawna Irena Puławska, Roman Puławski ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 46 530,90 zł.),
 2. PHU Falko Oil Krzysztof Falkowski, Białostoczek 19, 15-592 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 46 291,05 zł.),
 3. PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 48 929,40 zł.),

zadanie 2

 1. PPHU OPAL Sp. Jawna Irena Puławska, Roman Puławski ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 9 544,80 zł.),
 2. PHU Falko Oil Krzysztof Falkowski, Białostoczek 19, 15-592 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 9 495,60 zł.),
 3. PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 10 528,80 zł.),

zadanie 3

 1. PPHU OPAL Sp. Jawna Irena Puławska, Roman Puławski ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 11 931,00 zł.),
 2. PHU Falko Oil Krzysztof Falkowski, Białostoczek 19, 15-592 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 11 869,50 zł.),
 3. PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 12 546,00 zł.),

zadanie 4

 1. Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 13 868,25 zł.),
 2. PHU Falko Oil Krzysztof Falkowski, Białostoczek 19, 15-592 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 13 056,45 zł.).

 

Białystok, dnia 26.11.2020 r.


Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 935 226,63 zł, (z możliwością pozyskania dodatkowych środków).

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Pakiet / Zadanie

(zł.) brutto

Po zmianach

01

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk

Pakiet I zadanie 14 Suwałki

71 645,96

 

Pakiet I zadanie 16 Sejny

59 402,54

 

Pakiet II zadanie 4 Suwałki

13 868,25

02

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno

Pakiet 1 zadanie 5 Kolno

46 455,26

 

03

LOTOS Paliwa Sp. z o. o.                             ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Pakiet I zad. 1 Białystok – Zarząd i RDW

134 974,67

 

Pakiet I zad. 4 Łomża

 58 873,03

Pakiet I zad. 9 Hajnówka

 40 320,63

Pakiet I zad. 10 Bielsk Podlaski

 27 663,93

Pakiet I zad. 14 Suwałki

 72 143,19

Pakiet I zad. 16 Sejny

 59 932,06

04

PPHU OPAL Sp. Jawna Irena Puławska, Roman Puławski                           ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka

Pakiet II  zad. 1 Białystok i Zaścianki

 46 530,90

 

Pakiet II zad. 2 Siemiatycze

   9 544,80

Pakiet II zad. 3 Sokółka

 11 931,00

05

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Pakiet I zad. 1 Białystok – Zarząd i RDW

133 683,17

 

Pakiet I zadanie 2 Łapy

 52 389,70

Pakiet I zadanie 3 Wysokie Mazowieckie

 24 971,15

Pakiet 1 zadanie 4 Łomża

 58 873,03

Pakiet 1 zadanie 5 Kolno

 45 809,51

Pakiet 1 zadanie 6 Nowogród

 41 095,53

Pakiet 1 zadanie 7 Siemiatycze

 66 589,74

Pakiet 1 zadanie 8 Ciechanowiec

26 734,05

Pakiet 1 zadanie 9 Hajnówka

40 210,85

Pakiet 1 zadanie 10 Bielsk Podlaski

27 780,17

Pakiet 1 zadanie 11 Sokółka

63 961,54

Pakiet 1 zadanie 12 Dąbrowa Biał

49 961,68

Pakiet 1 zadanie 13 Suchowola

25 933,32

Pakiet 1 zadanie 14 Suwałki

72 969,75

Pakiet 1 zadanie 15 Augustów

43 562,30

Pakiet 1 zadanie 16 Sejny

60 254,93

06

PHU Falko Oil Krzysztof Falkowski Białostoczek 19, 15-592 Białystok

Pakiet II  zad. 1 Białystok i Zaścianki

46 291,05

 

Pakiet II zad. 2 Siemiatycze

9 495,60

Pakiet II zad. 3 Sokółka

11 869,50

Pakiet II zad. 4 Suwałki

13 056,45

07

PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok - Zaścianki

Pakiet II  zad. 1 Białystok i Zaścianki

48 929,40

 

Pakiet II zad. 2 Siemiatycze

10 528,80

Pakiet II zad. 3 Sokółka

12 546,00

 

Białystok, dn. 05.11.2020r.

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 05.11.2020R.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W imieniu Wykonawcy, w związku z wydłużeniem terminu składania ofert bardzo proszę o doprecyzowanie sposobu określenia cen paliw dla Pakietu 1.

W Formularzu ofertowym Zamawiający wymaga wskazania średnich cen jednostkowych paliwa z ostatnich 2-ch tygodni przed upływem terminu na złożenie oferty. Na skutek wcześniejszych zapytań dotyczących Pakietu 2 Zamawiający doprecyzował, że okres ten ma wynosić dokładanie 2 tygodnie przed upływem terminu na złożenie oferty, tj. w przypadku terminu składania ofert określonym na 29.10.2020 r. za okres 15-28.10.2020 r.

Pragnę nadmienić, że Wykonawca, aby skutecznie złożyć ofertę musi ją wysłać do Zamawiającego na co najmniej dwa dni przed terminem składania ofert. Nie jest zatem możliwe wyliczenie średniej ceny zawierającej składową z ostatniego dnia przed terminem składania ofert.

Czy w związku z przesunięciem terminu składania ofert, Zamawiający podtrzyma okres od 15-28.10.2020, jako właściwy do przygotowania cen w formularzu ofertowym?

Odpowiedź 1:

Cenę jednostkową paliwa należy wyliczyć zgodnie z Formularzem ofertowym, na podstawie średniej ceny jednostkowej paliwa z ostatnich 2-ch tygodni przed upływem terminu na złożenie oferty, ze stacji paliw Wykonawcy (zad. 1 - z min. 2 stacji paliw Wykonawcy) zlokalizowanych na terenie wskazanym przez Zamawiającego (odpowiednio do zadania), dla terminu składania ofert określonego na dzień 05.11.2020r.

Białystok, dnia 30.10.2020r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

…proszę o potwierdzenie czy prawidłowo rozumiemy zakres dat, tzn., że cenę jednostkową oleju opałowego (netto) należy wyliczyć na podstawie średniej ceny jednostkowej oleju opałowego z ostatnich 2-ch tygodni przed upływem terminu na złożenie oferty, tj. w przypadku terminu składania ofert określonym na 05.11.2020 za okres 22.10-04.11 2020r.

Odpowiedź 1:

Cenę jednostkową oleju opałowego (netto) wyliczyć należy na podstawie średniej ceny jednostkowej oleju opałowego z ostatnich 2-ch tygodni przed upływem terminu na złożenie oferty, tj. w przypadku terminu składania ofert określonym na 05.11.2020 r. za okres 22.10.2020 - 04.11.2020 r.

Białystok, dn. 2020.10.30


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

W związku ze zmianą terminu składania ofert, proszę o podanie za jaki okres należy wyliczyć średnią cenę jednostkową oleju opałowego (netto), którą należy wypełnić w formularzu ofertowym dotyczącym pakietu 2 – tj. dostawa oleju opałowego. Termin składania ofert 05.11.2020 godzina 9:30?

Odpowiedź 1:

Cenę jednostkową oleju opałowego (netto) wyliczyć należy zgodnie z zasadą określoną w zmianie SIWZ z dnia 22.10.2020 r. w części 4 Przedmiot zamówienia (Pakiet 2) pkt 2.6 i w konsekwencji zgodnie z odpowiedziami udzielonym w dniach 22.10.2020 r. i 23.10.2020 r.

Białystok, dn. 2020.10.29


Ogłoszenie nr 540211474-N-2020 z dnia 27-10-2020 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 599494-N-2020
Data: 19/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6, 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-29, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-05, godzina: 09:30


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l. - olej napędowy ON ok. 105 000 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w:

SIWZ: 

a) Umowa (wzór):

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                        par. 3

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie cen jednostkowych (brutto) paliw obowiązujących w danej stacji w momencie dokonania transakcji oraz ilości rzeczywiście odebranych paliw.
 2. Na paliwa wymienione w 1 umowy obowiązywać będą ceny z momentu dokonania transakcji dla tych paliw w stacji paliw prowadzonej przez Wykonawcę tzn. obowiązujące w momencie dokonania transakcji tankowania pojazdów.
 3. Wynagrodzenie umowne ustala się w wysokości nieprzekraczającej kwoty:

       ..................................................... zł (brutto)

      (słownie: ........................................ ..................złotych łącznie z podatkiem VAT).

 1. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy akcesoriów samochodowych przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych (brutto) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji.

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

Ochrona danych osobowych                                                                                                                                                                                                                                                                            par. 11

 1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy stanowi załącznik do SIWZ „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zawarciem i wykonaniem umowy” .
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o którym mowa w ust. 2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i wykonania umowy będącej wynikiem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zobowiązuję się do wypełnienia go niezwłocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby osób, o których mowa powyżej.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. – wykreślony.

b) SIWZ

pkt. 4 ppkt. 11.1 otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie za sprzedane paliwo oraz akcesoria odbywać się będzie wg obowiązującego cennika Wykonawcy z „momentu dokonania transakcji”.,

pkt. 17 ppkt. 17.2 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 05.11.2020 roku.

 

Białystok, dn. 27.10.2020r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l, wyjaśnia co następuje:

Po dokonaniu analizy zapisów SIWZ wraz z załącznikami, w tym także wzoru umowy, w imieniu firmy …………., zwracam się z pytaniem:

Pytanie 1:

Czy w związku z dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa w Polsce, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo pracowników zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, wyrazicie Państwo  zgodę na złożenie oferty także drogą mailową w postaci dokumentów podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Oczywiście oferta Wykonawcy zostałaby zaszyfrowana, a Zamawiający w stosownym terminie (przed otwarciem ofert) otrzyma dostęp (hasło), w celu poprawnego otwarcia oferty przekazanej elektronicznie. Powyższe pytanie dotyczyłoby również wysłania wszelkich dokumentów na wezwanie również w formie elektronicznej. Wykonawca wskazuje na powyższe rozwiązanie w celu usprawnienia przekazu dokumentacji w obecnej sytuacji pandemicznej w kraju i warunkuje tym złożenie oferty.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty oraz wysyłania wszelkich dokumentów drogą mailową.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w projekcie umowy par. 3 ust. 1-2, uwzględniając, aby cena za sprzedane paliwo naliczana była z momentu dokonania transakcji, odstępując tym samym od wymogu podawania „ceny z dnia”, z uwagi na możliwość zmiany ceny w ciągu danego dnia na danej stacji paliw?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu w projekcie umowy § 3 ust. 1-2.                                                                                                                                                                                             par. 3 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                          par. 3

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie cen jednostkowych (brutto) paliw obowiązujących w danej stacji w momencie dokonania transakcji oraz ilości rzeczywiście odebranych paliw.
 2. Na paliwa wymienione w 1 umowy obowiązywać będą ceny z momentu dokonania transakcji dla tych paliw w stacji paliw prowadzonej przez Wykonawcę tzn. obowiązujące w momencie dokonania transakcji tankowania pojazdów.
 3. Wynagrodzenie umowne ustala się w wysokości nieprzekraczającej kwoty:

         ..................................................... zł (brutto)

        (słownie: ........................................ ..................złotych łącznie z podatkiem VAT).

 1. Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy akcesoriów samochodowych przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych (brutto) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w par. 3 dodać kolejny ustęp o następującej treści: „Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy dostawy akcesoriów samochodowych przy użyciu kart paliwowych odbywać się będą po cenach detalicznych (brutto) obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji.”?

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolejnego ustępu o powyższej treści.

Pytanie 4:

Wykonawca rekomenduje rezygnację z zapisu par. 11 ust. 4 projektu umowy, gdyż zgodnie z przyjętą u Wykonawcy praktyką w tego typu umowach, gdzie strony przekazują sobie nawzajem dane osobowe pracowników kontaktowych stosuje się zapisy dotyczące udostępnienia danych, a nie ich powierzenia. Konsekwencją zawarcia umowy powierzenia będzie m.in. możliwość kontroli przetwarzania danych osobowych przez powierzającego. Jest to uprawnienie całkowicie niewspółmierne do rzeczywistości w przypadku zwykłej współpracy stron związanej jedynie z wymianą danych osobowych pracowników kontaktowych, niezbędnych do wykonania umowy głównej. Czy wyrażacie Państwo zgodę ?

Odpowiedź 4:

Zamawiający rezygnuje z zapisu § 11 ust. 4 umowy na dostawę paliw.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do zapisów § 11 poniższych zapisów oraz załączenie w formie załącznika klauzuli informacyjnej dla pracowników Zamawiającego (w załączeniu):

„1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników, współpracowników oraz pracowników drugiej Strony, wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. Dane kontaktowe) w tym także członków organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zamawiającego oraz osób uprawnionych do reprezentowania drugiej Strony. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

 1. Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy, w tym także członków organów Zamawiającego, prokurentów lub pełnomocników reprezentujących Zamawiającego - bez względu na podstawę prawną tej współpracy, których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.”

Odpowiedź 5:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dopuszcza wprowadzenie proponowanego zapisu na etapie zawierania umowy oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik.

 

Białystok, 27.10.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Data złożenia oferty 29.10.2020 r., czyli jak rozumiem średnia cena jednostkowa oleju opałowego powinna być wyliczona na podstawie cen z dni 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28.10.2020 r.

Odpowiedź 1:

Cenę jednostkową oleju opałowego (netto) wyliczyć należy na podstawie średniej ceny jednostkowej oleju opałowego z ostatnich 2-ch tygodni przed upływem terminu na złożenie oferty, tj. w przypadku terminu składania ofert określonym na 29.10.2020 r. za okres 15-28.10.2020 r.

 

Białystok, 23.10.2020 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w Części 4 Przedmiot zamówienia (Pakiet 2) dodaje się pkt 2.6 o treści:

„2.6 Cenę jednostkową oleju opałowego (netto) wyliczyć należy na podstawie średniej ceny jednostkowej oleju opałowego z ostatnich 2-ch tygodni przed upływem terminu na złożenie oferty.”

SIWZ - Istotne warunki zamówienia – po zmianie 22.10.2020 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Białystok, 22.10.2020 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź na jaki dzień ma być wyliczona cena w formularzu ofertowym dotyczącym pakietu 2 – tj. dostaw oleju opałowego.

Odpowiedź 1:

Cenę jednostkową oleju opałowego (netto) wyliczyć należy na podstawie średniej ceny jednostkowej oleju opałowego z ostatnich 2-ch tygodni przed upływem terminu na złożenie oferty.

Białystok, 22.10.2020 r.


Ogłoszenie nr 599494-N-2020 z dnia 2020-10-19 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
20

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa paliw płynnych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2021 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 74 500 l, - olej napędowy ON ok. 105 000 l, - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 34 000 l.

II.5) Główny kod CPV: 09132100-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09134100-8

09135100-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienie na dostawę na: Pakiet 1 - benzyny bezołowiowej PB 95 lub oleju napędowego ON, Pakiet 2 – oleju opałowego wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) Potencjał techniczny. • W zakresie spełnienia warunku dot. Pakietu 1 zadanie 1 wymagane jest: 1) dysponowanie min. 2 stacjami tankowania paliw w granicach administracyjnych miasta Białegostoku, 2) dysponowanie minimum 200 stacjami tankowania paliw na terenie całego kraju. • W zakresie spełnienia warunku dot. Pakietu 1 zad. 2 – 16 wymagane jest dysponowanie stacjami paliw w wybranych miastach wskazanych w tabeli Nr 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. c) wykaz stacji tankowania paliw wg załącznika Nr 5 (dot. Pakietu 1 - Zadanie Nr 1), d) wykaz stacji tankowania paliw wg załącznika Nr 6 (dot. Pakietu 1 - Zadania od Nr 2 do Nr 16).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularze ofertowe (Pakiet 1), 2) Druki ofert (Pakiet 1, Pakiet 2), 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

RODO

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

 • w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-10-19

Wprowadzający: Joanna Poświątna

Modyfikujący: Joanna Poświątna

Data modyfikacji: 2020-12-08

Opublikował: Joanna Poświątna

Data publikacji: 2020-10-19