Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. woj.nr 687 i 685 odcinek Zwodzieckie-Nowosady-Hajnówka

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy  ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, z dnia 14.02.2007r na: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 i 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi odcinek Zwodzieckie – Nowosady – Hajnówka, zakończone zostało wyborem oferty występujących wspólnie IGO Polska Sp. z o. o., 80-171 Gdańsk, ul. Bacha 36 i Instytutu Zrównoważonego Rozwoju Spółka z o. o., 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 202.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy  ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, z dnia 14.02.2007r na: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 i 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi odcinek Zwodzieckie – Nowosady – Hajnówka, zakończone zostało podpisaniem umowy w dniu 14.03.2007r. z występującymi wspólnie IGO Polska Sp. z o. o., 80-171 Gdańsk, ul. Bacha 36 i Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Spółka z o. o., 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 202.

 

21.03.2007r.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Małgorzata Tomkiel

Data modyfikacji: 2007-03-21

Opublikował: Małgorzata Tomkiel

Data publikacji: 2007-02-28