Ogłoszenie o zamówieniu Nr 220463-2014 z dnia 17.10.2014r. Zimowe utrzymanie dróg woj. w sezonie 2014/2015 na terenie woj. podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: RDW w Białymstoku, zadanie 2: RDW w Sokółce, zadanie 3: RDW w Suwałkach. Usługi.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że Wykonawca PROBET Firma Drogowa – Joanna Agnieszka Choćko, ul. Szosa Knyszyńska 2, 15-694 Białystok, którego oferta została wybrana, odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

I. Postępowanie zakończone zostało wyborem następujących ofert:

 1. Usługi Transportowo - Sprzętowe Zdzisław Bandziul ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka  
 • nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na sieć dróg RDW – 1 szt. 
 1. "TRANS-HAN" Usługi Transportowe. Budowa - Modernizacja Dróg. Roboty Ziemne Drogowe Wojciech Czaplejewicz, ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka  
 • nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na sieć dróg RDW – 1 szt.

 

Białystok, dnia 25.11.2014 r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

 1. REM-BUD Sp. z o. o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki  
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciąg pieszy w Krzywym, Poddubówku, Przebrodzie, Prudziszkach – 1 szt.,
 • ciągnik o mocy >100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • ciągnik o mocy >100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. 
 1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki  
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na drogi Nr 663, 651 Rutka Tartak – Sejny, 653 Suwałki - Poćkuny – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na drogi Nr 664, 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na sieć dróg RDW – 1 szt. 

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) REM-BUD Sp. z o. o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki

 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciąg pieszy w Krzywym, Poddubówku, Przebrodzie, Prudziszkach – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik o mocy >100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik o mocy >100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(02) Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki

 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na drogi Nr 663, 651 Rutka Tartak – Sejny, 653 Suwałki - Poćkuny – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na drogi Nr 664, 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Białystok, dnia 06.11.2014 r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

 1. PROBET Firma Drogowa – Joanna Agnieszka Choćko, ul. Szosa Knyszyńska 2, 15-694 Białystok  
 • nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na sieć dróg RDW – 1 szt. 
 1. "TRANS-HAN" Usługi Transportowe. Budowa - Modernizacja Dróg. Roboty Ziemne Drogowe Wojciech Czaplejewicz, ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka  
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi piesze w Sokółce – 1 szt.,
 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 674 Sokółka – Krynki, 676 skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 674 – granica państwa – 1 szt. 

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) Usługi – Naprawa – Wynajem Sławomir Olechno, Nowa Kamionka 33, 16-100 Sokółka

 • ciągnik o mocy min. 100 KM z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta została odrzucona,

(02) Usługi Transportowo - Sprzętowe Zdzisław Bandziul ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 • nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 57,27 pkt. 

(03) PROBET Firma Drogowa – Joanna Agnieszka Choćko, ul. Szosa Knyszyńska 2, 15-694 Białystok

 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 674 Sokółka – Krynki, 676 skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 674 – granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 81,31 pkt.,
 • nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 82,31 pkt.,
 • nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 83,31 pkt. 

(04) "TRANS-HAN" Usługi Transportowe. Budowa - Modernizacja Dróg. Roboty Ziemne Drogowe Wojciech Czaplejewicz, ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka

 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi piesze w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 674 Sokółka – Krynki, 676 skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 674 – granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 87,46 pkt.,
 • nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 76,76 pkt.

 

Białystok, dnia 06.11.2014 r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

I. Zakończone zostało wyborem następującej oferty:

BBGM Gryko Kamila, Pietrasze 43B, 15-131 Białystok  

 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. 

Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) PHU NEJMAN Anna Nejman, ul. Łagodna 22, 15-641 Klepacze

 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta została odrzucona,
 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta została odrzucona. 

(02) BBGM Gryko Kamila, Pietrasze 43B, 15-131 Białystok

 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(03) PROBET Firma Drogowa – Joanna Agnieszka Choćko, ul. Szosa Knyszyńska 2, 15-694 Białystok

 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 71,65 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 71,65 pkt.,
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 71,65 pkt. 

(04) Usługi Transportowe Handel Prace Ziemne Stefan Żebrowski, ul. Kwiatowa 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 66,84 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 55,38 pkt.

 

Białystok, dnia 06.11.2014 r.

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

W specyfikacji zawarty jest opis ciągnika z napędem 4x4 o mocy 100KM. Posiadany przez nas ciągnik posiada napęd 4x4 ale moc 95KM. Przez ostatnie 2 sezony ciągnik spełniał swoją rolę podczas największych nawałnic śniegowych.

Pytanie moje jest następujące: czy ciągnik, który posiadamy (napęd 4x4, moc 95KM) możemy ująć w bazie maszyn używanych przez naszą firmę do odśnieżania ulic ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający w wykazie sprzętu do zimowego utrzymania dróg w ofercie na zadanie nr 2: RDW w Sokółce zamieścił ciągnik o mocy minimum 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogę nr 674 Sokółka – Krynki oraz odcinek drogi nr 676 od skrzyżowania z drogą nr 674 do granicy państwa. Minimum oznacza, że moc ciągnika może wynosić 100 KM lub więcej. W związku z powyższym ciągnik o wskazanej mocy 95 KM nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

Białystok, dnia 24.10.2014 r.

 


UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert 29.10.2014 r.


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 220463-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, zadanie 3: Rejon Dróg...
Termin składania ofert: 2014-10-27


Numer ogłoszenia: 221937 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 220463 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

 


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, tj.:

 1. W Część III pkt 2.4 SIWZ, w tabeli „zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce” zmianie ulega opis pozycji 2-4 w zakresie „nośnik (typ i rodzaj)” i „odcinek drogi” - zmiany naniesiono czcionką koloru czerwonego. 
 2. W druku Oferty - zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, pkt. 3 w Tabeli, zmianie ulega opis pozycji 2-4 w zakresie „nośnik (typ i rodzaj)” i „odcinek drogi” - zmiany naniesiono czcionką koloru czerwonego. 
 3. Część XIV ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 29.10.2014r.

Dokumenty po zmianach do pobrania dostępne w Załączniku poniżej - zmiany naniesiono czcionką koloru czerwonego.

Białystok, dnia 20.10.2014 r.

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Białystok: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
Numer ogłoszenia: 220463 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówienie na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, placów, parkingów o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ), *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty: 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Data wprowadzenia: 2014-10-17

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-11-25

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-10-17