Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2014-098425 z dnia 2014-07-25 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 zad. 1: RDW w Białymstoku, zad. 2: RDW w Łomży, zad. 3: RDW w Siemiatyczach, zad. 4: RDW w Sokółce, zad. 5: RDW w Suwałkach - usługi

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

(01) Roboty Ziemne, Usługi Transportowe Samochodem Ciężarowym Zenon Kiszło ul. Białostocka 85, 16-150 Suchowola

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 odc. Osowiec – Suchowola – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 odc. Korycin - Knyszyn i Nr 670 odc. Suchowola - Dąbrowa Białostocka – 1 szt.,
 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 671 Korycin-Knyszyn i 670 Osowiec-Dąbrowa Białostocka – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogę Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Białostocka i 671 Korycin - Knyszyn – 1 szt. 

         (02) Usługi Transportowe Mirosław Bandziul ul. 1000-lecia PP 42, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 Dąbrowa Białostocka - granica państwa – 1 szt.,
 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 Lipsk – Sokolany – 1 szt. 

03) Usługi Transportowo - Sprzętowe Zdzisław Bandziul ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 odc. Dąbrowa Białostocka - granica państwa – 1 szt. 

        (04) MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 674 Sokółka - Krynki i 676 odc.: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 674 - granica państwa – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 odc. Sokółka - Sokolany i Nr 671 odc. Sokolany – Korycin – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 odc. Lipsk – Sokolany – 1 szt.,
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi piesze w Supraślu – 1 szt. 

        (05) Usługi Drogowe Sawicki Adam, m. Sadowy Stok 1, 16-030 Supraśl

 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 676 Białystok – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 674 – 1 szt. 

(06) Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-   102 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 676 odc. Białystok - skrzyżowanie z drogą woj. Nr 674 – 1 szt. 

        (07) TRANSMAT Andrzej Guziejko, ul. Młynowa 55, 16-020 Czarna Białostocka

 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogę na drogi Nr 673 Sokółka – Sokolany i 671 Sokolany - Korycin – 1 szt.,
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • pług szczytowy na nośniku o mocy min. 200 KM na sieć dróg RDW – 1 szt. 

        (08) BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt. 

(09) "TRANS-HAN" Usługi Transportowe. Budowa - Modernizacja Dróg. Roboty Ziemne Drogowe Wojciech Czaplejewicz ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka

 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 676, 674, 673 Sokolany – Sokółka i 671 Sokolany - Korycin – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 673 Lipsk – Sokolany i 670 Dąbrowa Białostocka – granica państwa – 1 szt. 

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) Roboty Ziemne, Usługi Transportowe Samochodem Ciężarowym Zenon Kiszło ul. Białostocka 85, 16-150 Suchowola

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 odc. Osowiec – Suchowola – 1 szt. – oferta uzyskała 99,71 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 odc. Korycin - Knyszyn i Nr 670 odc. Suchowola - Dąbrowa Białostocka – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 671 Korycin-Knyszyn i 670 Osowiec-Dąbrowa Białostocka – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 60,50 pkt.,
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 98,55 pkt. – po złożeniu ofert dodatkowych,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogę Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Białostocka i 671 Korycin - Knyszyn – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

         (02) Usługi Transportowe Mirosław Bandziul ul. 1000-lecia PP 42, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 Dąbrowa Białostocka - granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 Lipsk – Sokolany – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.                                                                                                                                                      
 •  
 • 03) Usługi Transportowo - Sprzętowe Zdzisław Bandziul ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka
 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 odc. Dąbrowa Białostocka - granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 odc. Lipsk – Sokolany – 1 szt.– oferta uzyskała 70,01 pkt.,
 • pług szczytowy na nośniku o mocy min. 200 KM na sieć dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 66,95 pkt. 

        (04) MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 676 odc. Białystok – skrzyżowanie z droga wojewódzką Nr 674 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 674 Sokółka - Krynki i 676 odc.: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 674 - granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 odc. Sokółka - Sokolany i Nr 671 odc. Sokolany – Korycin – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 odc. Lipsk – Sokolany – 1 szt. – oferta uzyskała 99,97 pkt.,
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi piesze w Supraślu – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

        (05) Usługi Drogowe Sawicki Adam, m. Sadowy Stok 1, 16-030 Supraśl

 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 676 Białystok – skrzyżowanie z drogą woj. Nr 674 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(06) Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-   102 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 676 odc. Białystok - skrzyżowanie z drogą woj. Nr 674 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 674 Sokółka - Krynki i 676 odc.: skrzyżowanie z droga wojewódzką Nr 674 - granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 62,70 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 odc. Sokółka – Sokolany i Nr 671 odc. Sokolany – Korycin – 1 szt. – oferta uzyskała 61,53 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 odc. Lipsk – Sokolany – 1 szt. – oferta uzyskała 63,08 pkt. 

       (07) TRANSMAT Andrzej Guziejko, ul. Młynowa 55, 16-020 Czarna Białostocka

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 674 Sokółka - Krynki i 676 odc.: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 674 - gr. państwa – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 odc. Sokółka - Sokolany i Nr 671 odc. Sokolany – Korycin – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogę na drogi Nr 673 Sokółka – Sokolany i 671 Sokolany - Korycin – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług szczytowy na nośniku o mocy min. 200 KM na sieć dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt. 

        (08) BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 676 odc. Białystok - skrzyżowanie z drogą wojewódzka Nr 674 – 1 szt. – oferta uzyskała 93,37 pkt.,
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 98,39 pkt. 

(09) "TRANS-HAN" Usługi Transportowe. Budowa - Modernizacja Dróg. Roboty Ziemne Drogowe Wojciech Czaplejewicz ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 674 Sokółka - Krynki i 676 odc.: skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 674 - granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 72,53 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 odc. Sokółka - Sokolany i Nr 671 odc. Sokolany – Korycin – 1 szt. – oferta uzyskała 72,53 pkt.,
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi piesze w Sokółce – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogę na drogi Nr 673 Sokółka – Sokolany i 671 Sokolany - Korycin – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • ciągnik o mocy min. 100 KM napęd 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 674 Sokółka – Krynki i 676 skrzyżowanie z drogą woj. Nr 674 – granica państwa – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 61,57 pkt.,
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 61,57 pkt.,
 • pług szczytowy na nośniku o mocy min. 200 KM na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 84,49 pkt.,
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. – po złożeniu ofert dodatkowych,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 676, 674, 673 Sokolany – Sokółka i 671 Sokolany - Korycin – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 673 Lipsk – Sokolany i 670 Dąbrowa Białostocka – granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

       (10) PPUH Mirosław Pełszyński, ul. Kolejowa 28, 19-100 Mońki

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 odc. Osowiec – Suchowola – 1 szt. – oferta uzyskała 91,21 pkt. 

 

Białystok, dnia 06.10.2014 r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

 (01) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki    

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 Suwałki - Poćkuny i Nr 663 Pomorze - Sejny – 1 szt.

 (02) MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Augustów - granica państwa – 1 szt.,
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciąg pieszy w Augustowie – 1 szt.

        (03) Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz, m. Wołownia 22a, 16-404 Jeleniewo

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 granica województwa - Szypliszki – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 Szypliszki - Sejny – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 652, 651 gr. województwa - Rutka Tartak, 653 gr. województwa - Suwałki i 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, 651 Rutka Tartak - Sejny i 653 Suwałki - Poćkuny – 1 szt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 664 i 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt.,
 • ciągnik o mocy >  100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 3 m3 na drogi Nr 652, 651 gr. woj.-Rutka Tartak, 653 gr. woj. - Suwałki, 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 3 m3 na sieć dróg RDW – 1 szt.

 

(04) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANS KAPS Karol Sofiński, ul. Fryderyka Chopina 20, 16-400 Suwałki

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 652 granica województwa - Suwałki – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 granica województwa - Suwałki – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Raczki - Augustów – 1 szt.,
 • samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 652, 651 gr. województwa - Rutka Tartak, 653 gr. województwa - Suwałki i 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt.,
 • samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, 651 Rutka Tartak - Sejny i 653 Suwałki - Poćkuny – 1 szt.,
 • samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 664 i 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt.,
 • ciągnik o mocy >  100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt.

 

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

 

(01) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki    

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 652 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 87,65 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 87,65 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 Suwałki - Poćkuny i Nr 663 Pomorze - Sejny – 1 szt. – oferta uzyskała 96,86 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 77,15 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. – oferta uzyskała 82,60 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Raczki - Augustów – 1 szt. – oferta uzyskała 69,23 pkt.

 

(02) REM-BUD Sp. z o. o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki    

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 granica województwa - Szypliszki – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 Szypliszki - Sejny – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 652 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 Suwałki - Poćkuny i Nr 663 Pomorze - Sejny – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Raczki - Augustów – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Augustów – granica państwa – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciąg pieszy w Krzywym, Poddubówku, Przebrodzie, Prudziszkach – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • ciągnik o mocy >  100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • ciągnik o mocy >  100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • ciągnik o mocy >  100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • ciągnik o mocy >  100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.

  

(03) PTUH Maciej Staniewicz, m. Dziemianówka 9, 16-506 Giby

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 granica województwa - Szypliszki – 1 szt. – oferta uzyskała 88,45 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 Szypliszki - Sejny – 1 szt. – oferta uzyskała 89,78 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 Suwałki - Poćkuny i Nr 663 Pomorze - Sejny – 1 szt. – oferta uzyskała 87,96 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, 651 Rutka Tartak - Sejny, 653 Suwałki - Poćkuny – 1 szt. – oferta uzyskała 62,50 pkt.

 

(04) MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 49,51 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Raczki - Augustów – 1 szt. – oferta uzyskała 60,20 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Augustów - granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciąg pieszy w Augustowie – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

(05) Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz, m. Wołownia 22a, 16-404 Jeleniewo

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 granica województwa - Szypliszki – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 Szypliszki - Sejny – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 Suwałki - Poćkuny i Nr 663 Pomorze - Sejny – 1 szt. – oferta uzyskała 90,10 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. – oferta uzyskała 90,10 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 652, 651 gr. województwa - Rutka Tartak, 653 gr. województwa - Suwałki i 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, 651 Rutka Tartak - Sejny i 653 Suwałki - Poćkuny – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 664 i 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik o mocy >  100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 3 m3 na drogi Nr 652, 651 gr. woj.-Rutka Tartak, 653 gr. woj. - Suwałki, 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 3 m3 na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

(06) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANS KAPS Karol Sofiński, ul. Fryderyka Chopina 20, 16-400 Suwałki

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 652 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 93,13 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 93,13 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 93,13 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Raczki - Augustów – 1 szt. – oferta uzyskała 79,53 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Augustów - granica państwa – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciąg pieszy w Krzywym, Poddubówku, Przebrodzie, Prudziszkach – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej,
 • samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 652, 651 gr. województwa - Rutka Tartak, 653 gr. województwa - Suwałki i 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, 651 Rutka Tartak - Sejny i 653 Suwałki - Poćkuny – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 664 i 655 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik o mocy >  100 KM i nap. 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

(07) Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy S. C. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, 16-400 Suwałki ul. Jasna 3

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 granica województwa - Suwałki – 1 szt. – oferta uzyskała 66,60 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. – oferta uzyskała 62,18 pkt.

 03.10.2014r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

(01) EKO-TRAKT Paweł Jarocki, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. 

(02) Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt.,
 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt.,
 • pług wirnikowy na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. 

(03) Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - granica państwa – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 693 Siemiatycze – Kleszczele – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 690 Siemiatycze - Ciechanowiec – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 640 Siemiatycze - granica państwa i Nr 658 dr. woj. Nr 640 - Kajanka – 1 szt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 3 m3 na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 3 m3 na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt.,
 • ładowarka na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. 

(04) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt.,
 • koparko-ładowarka na sieć dróg RDW – 1 szt. 

(05) BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Bialystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski i Nr 685 Nowosady – Kleszczele – 1 szt. 

(06) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 690 Ciechanowiec - Czyżew, Nr 694 Ciechanowiec - granica woj. i Nr 681 Ciechanowiec - Brańsk – 1 szt. 

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Drogowe "ŻWIRBUD". Tadeusz Podoliński, ul. Drohiczyńska 186, 17-300 Siemiatycze

 • równiarka samojezdna na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 80,00 pkt. 

(02) EKO-TRAKT Paweł Jarocki, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 90,00 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(03) Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 78,86 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 94,23 pkt.,
 • pług wirnikowy na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 98,57 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(04) Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o. o., ul Fabryka Chemiczna 19, 17- 200 Hajnówka

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 77,89 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski i Nr 685 Nowosady – Kleszczele – 1 szt. – oferta uzyskała 77,55 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 67,29 pkt. 

(05) Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 69,57 pkt.,
 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 97,06 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 693 Siemiatycze – Kleszczele – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 690 Siemiatycze - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 640 Siemiatycze - granica państwa i Nr 658 dr. woj. Nr 640 - Kajanka – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski i Nr 685 Nowosady - Kleszczele – 1 szt. – oferta uzyskała 95,07 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 690 Ciechanowiec - Czyżew, Nr 694 Ciechanowiec - granica woj. i Nr 681 Ciechanowiec - Brańsk – 1 szt. – oferta uzyskała 74,15 pkt.,
 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 87,86 pkt.,
 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 87,86 pkt.,
 • ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew – Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 64,67 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 64,56 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 82,44 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 86,28 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 84,70 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 77,39 pkt.,
 • pług wirnikowy na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 70,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 87,22 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 73,75 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 3 m3 na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 3 m3 na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • koparko-ładowarka na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 75,00 pkt. 

(06) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 94,68 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • koparko-ładowarka na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(07) BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Bialystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski i Nr 685 Nowosady – Kleszczele – 1 szt. – oferta uzyskała 98,63 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt. – oferta uzyskała 78,62 pkt. 

(08) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 690 Ciechanowiec - Czyżew, Nr 694 Ciechanowiec - granica woj. i Nr 681 Ciechanowiec - Brańsk – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 83,75 pkt.,
 • koparko-ładowarka na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 60,00 pkt.

 

Białystok, dnia 02.10.2014 r.

 


KOREKTA ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY– zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży dokonuje korekty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie opisu pozycji Nr 11 (ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 677 i 668) niżej wymienionej firmy tj.:

Punkt I:

 • I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

(07) „EXTRAL” Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin    

jest: „- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt.”

powinno być: „- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt.”

 

Punkt II:

 • II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(07) „EXTRAL” Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin    

jest: „- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.;”

powinno być: „- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.”

 

Białystok, dnia 02.10.2014 r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania - zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

(01) MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 – 1 szt.,
 •  ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 – 1 szt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 659, 682, 676, 681 i 678 Białystok – Markowszczyzna – 1 szt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. 

(02) Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt.,
 • ładowarka na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. 

(03) P.H.U. „HYDRO-BUD” Lulewicz Bogdan, ul. I Dywizji 51, 16-060 Zabłudów

 • pług szczytowy na drogi Nr 685, 686 i 687 – 1 szt. 

(04) Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów - Nowosady – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Białystok – Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna – Łapy, Nr 676 Białystok – dr. kraj. Nr 8 – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Białystok – Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna – Łapy, Nr 676 Białystok – dr. kraj. Nr 8 – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 686 Zajma – Jałówka – 1 szt. 

(05) BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. 

(06) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Knyszyn - Sokoły – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki - Brańsk – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. 

(07) Usługi Transportowe Handel Prace Ziemne Stefan Żebrowski, ul. Kwiatowa 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • pług szczytowy na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt.,
 • ładowarka na drogi Nr 659, 682, 676, 681 i 678 Białystok – Markowszczyzna – 1 szt.,
 • ładowarka na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt.,
 • ładowarka na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. 

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o. o., ul Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów - Nowosady – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • pług szczytowy na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej. 

         (02) MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Knyszyn - Sokoły – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki – Brańsk – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów – Nowosady – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Białystok – Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Białystok – Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 686 Zajma – Jałówka – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 •  ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta uzyskała 47,00 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 659, 682, 676, 681 i 678 Białystok – Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta uzyskała 66,67 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 59,67 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 63,00 pkt. 

(03) Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Topczewo – Dąbrówka Kościelna – 1 szt. – oferta uzyskała 63,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki – Brańsk – 1 szt. – oferta uzyskała 63,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów – Nowosady – 1 szt. – oferta uzyskała 92,18 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta uzyskała 80,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(04) P.H.U. „HYDRO-BUD” Lulewicz Bogdan, ul. I Dywizji 51, 16-060 Zabłudów

 • pług szczytowy na drogi Nr 685, 686 i 687 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(05) Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Knyszyn – Sokoły – 1 szt. – oferta uzyskała 59,85 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 61,29 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki - Brańsk – 1 szt. – oferta uzyskała 54,89 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów - Nowosady – 1 szt. – oferta uzyskała 96,03 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady – 1 szt. – oferta uzyskała 82,99 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Białystok – Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna – Łapy, Nr 676 Białystok – dr. kraj. Nr 8 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Białystok – Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna – Łapy, Nr 676 Białystok – dr. kraj. Nr 8 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 686 Zajma – Jałówka – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(06) BUDOMOST Sp. z o.o., Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 58,34 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów - Nowosady – 1 szt. – oferta uzyskała 91,33 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta uzyskała 94,69 pkt. 

(07) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Knyszyn - Sokoły – 1 szt. – oferta uzyskała 97,54 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 94,61 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna – 1 szt. – oferta uzyskała 98,01 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki - Brańsk – 1 szt. – oferta uzyskała 98,01 pkt.,
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 89,50 pkt. 

(08) Usługi Transportowe Handel Prace Ziemne Stefan Żebrowski, ul. Kwiatowa 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Knyszyn – Sokoły – 1 szt. – oferta uzyskała 89,50 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 86,92 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna – 1 szt. – oferta uzyskała 61,84 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki – Brańsk – 1 szt. – oferta uzyskała 65,51 pkt.,
 • pług szczytowy na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 659, 682, 676, 681 i 678 Białystok – Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

(09) PROBET Firma Drogowa – Joanna Agnieszka Choćko, ul. Szosa Knyszyńska 2, 15-694 Białystok

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Knyszyn - Sokoły – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki – Brańsk – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów – Nowosady – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 687 Juszkowy Gród – Nowosady – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Białystok – Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Białystok – Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 686 Zajma – Jałówka – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 •  ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 659, 682, 676, 681 i 678 Białystok – Markowszczyzna – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • pług szczytowy na drogi Nr 685, 686 i 687 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681 i 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681 i 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • pług szczytowy na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 685, 686 i 687 – 1 szt. - oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. - oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. - oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • ładowarka na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • ładowarka na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • ładowarka na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.
 • ładowarka na drogi Nr 671 i 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt. – oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej.

 

Białystok, dnia 01.10.2014 r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania – zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

(01) P.H.U. AMOREK Dariusz Siejk, m. Elżbiecin 22A, 18-421 Piątnica Poduchowna

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Piątnica - Przytuły - 1 szt. 

(02) FARMET Krzysztof Szulc, ul. Szkolna 27, 18-421 Piątnica

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 645 granica woj. - Łomża i Nr 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt. 

(03) BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

 • równiarka samojezdna na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3 na drogi 647 i 648 Morgowniki – Przytuły – 1 szt. 

(04) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki, Pl. 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Przytuły – Osowiec – 1 szt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna na drogi 677 i 668 – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna na drogi 647 i 648 Morgowniki – Przytuły – 1 szt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 2 m3 na sieć dróg RDW – 1 szt. 

(05) Handel i Usługi Budowlano – Drogowe, Sprzętowe oraz Roboty Ziemne Henryk Radzewicz, Stara Łomża p/sz, ul. Słoneczna 8, 18-400 Łomża

 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. 

(06) Firma T.U.H. „JUSBER” Stanisław Olender, Czerwone 6, 18-500 Kolno

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 647 granica województwa - Stawiski - 1 szt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo - Nowogród – 1 szt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 647 i 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt. 

(07) „EXTRAL” Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin    

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin - 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża – Śniadowo – granica województwa - 1 szt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo - Nowogród – 1 szt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 647 i 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 2 m3 na sieć dróg RDW – 1 szt. 

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) P.H.U. AMOREK Dariusz Siejk, m. Elżbiecin 22A, 18-421 Piątnica Poduchowna

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Piątnica - Przytuły - 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. - oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej. 

(02) FARMET Krzysztof Szulc, ul. Szkolna 27, 18-421 Piątnica

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 645 granica woj. - Łomża i Nr 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt. – oferta uzyskała 97,58 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt. - oferta została odrzucona w zakresie wskazanej jednostki sprzętowej. 

(03) BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

 • równiarka samojezdna na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt. – oferta uzyskała 67,51 pkt.;
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt.– oferta uzyskała   100,00 pkt.;
 • równiarka samojezdna na drogi  647 i 648 Morgowniki – Przytuły – 1 szt. – oferta uzyskała 68,33 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 2 m3 na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 66,67 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 2 m3 na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 57,14 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt. – oferta uzyskała  100,00 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3 na drogi 647 i 648 Morgowniki – Przytuły – 1 szt. – oferta uzyskała  100,00 pkt. 

(04) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki, Pl. 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Przytuły – Osowiec – 1 szt.– oferta uzyskała 99,78 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt.– oferta uzyskała 87,45 pkt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt.– oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt.– oferta uzyskała 67,06 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi 677 i 668 – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi 647 i 648 Morgowniki – Przytuły – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt.– oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 2 m3 na sieć dróg RDW – 1 szt.– oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt.– oferta uzyskała 93,75 pkt. 

(05) Handel i Usługi Budowlano – Drogowe, Sprzętowe oraz Roboty Ziemne Henryk Radzewicz, Stara Łomża p/sz, ul. Słoneczna 8, 18-400 Łomża

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 645 granica woj. - Łomża i Nr 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt. – oferta uzyskała 95,51 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin – 1 szt.– oferta uzyskała 86,58 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża – Śniadowo – granica woj. – 1 szt.– oferta uzyskała 97,86 pkt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo – Nowogród  – 1 szt. – oferta uzyskała 26,88 pkt.;
 • samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt.– oferta uzyskała 35,57 pkt.,
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo - Nowogród – 1 szt.– oferta uzyskała 60,00 pkt. 

(06) Firma T.U.H. „JUSBER” Stanisław Olender, Czerwone 6, 18-500 Kolno

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt. – oferta uzyskała   100,00 pkt.;
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 647 granica województwa - Stawiski - 1 szt. – oferta uzyskała   100,00 pkt.;
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo - Nowogród – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 647 i 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo - Nowogród – 1 szt. – oferta uzyskała 80,00 pkt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 647 i 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt. – oferta uzyskała 76,67 pkt. 

(07) „EXTRAL” Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin    

 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin - 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża – Śniadowo – granica województwa - 1 szt. – oferta uzyskała 99,13 pkt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt. – oferta uzyskała   100,00 pkt.;
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 645, 679 i 648 Miastkowo - Nowogród – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 647 i 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt. – oferta uzyskała 90,00 pkt.
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 677 i 668 – 1 szt. – oferta uzyskała 80,00 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki pow. 2 m3 na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 86,96 pkt. 

(08) PPUH Mirosław Pełszyński, ul. Kolejowa 28, 19-100 Mońki

 • piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Przytuły – Osowiec – 1 szt.– oferta uzyskała 99,00 pkt.

 

Białystok, dnia 29.09.2014 r.

 


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania:

zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, tj.:

 1. W Część III pkt 7 SIWZ, w tabeli zmianie ulega opis pozycji 10-15 w zakresie „odcinek drogi” zmiany naniesiono czcionką koloru czerwonego. 
 2. W Druku oferty – Formularzu ofertowym pkt 3 - w Tabeli, zmianie ulega opis pozycji 10-15 w zakresie „odcinek drogi”. 

Dokumenty po zmianach do pobrania dostępne w Załączniku poniżej - zmiany naniesiono czcionką koloru czerwonego.

Białystok, dnia 07.08.2014 r.

 


29/07/2014    S143    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I.

II.

III.

IV.

VI.

Polska-Białystok: Usługi odśnieżania

2014/S 143-257349

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz
15-620 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/2015 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży; zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach; zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce; zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Drogi wojewódzkie województwa podlaskiego.

Kod NUTS PL34

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży; zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach; zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce; zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub piaskosoli.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania:
— zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
— zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży,
— zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach,
— zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce,
— zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 15.10.2014. Zakończenie 30.4.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

1)Krótki opis

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub piaskosoli.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.10.2014. Zakończenie 30.4.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

Część nr: 2 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.

1)Krótki opis

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub piaskosoli.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.10.2014. Zakończenie 30.4.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

Część nr: 3 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

1)Krótki opis

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub piaskosoli.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.10.2014. Zakończenie 30.4.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

Część nr: 4 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

1)Krótki opis

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub piaskosoli.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.10.2014. Zakończenie 30.4.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

Część nr: 5 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

1)Krótki opis

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000, 90630000

3)Wielkość lub zakres

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2014/15 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli lub piaskosoli.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.10.2014. Zakończenie 30.4.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium na każde zadanie w wysokości 5 000 PLN.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Należność za wykonane usługi rozliczana będzie w okresie miesięcznym na podstawie faktur wystawionych najpóźniej w ciągu 7 dni.
2. Należność za zimowe utrzymanie będzie opłacona przez PZDW w Białymstoku najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury, potwierdzonej przez Zamawiającego na wskazany w niej numer rachunku bankowego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
2.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:
wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienie na usługi związane z zimowym utrzymaniem o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN brutto z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1.pkt.1. SIWZ.
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1.pkt.1. SIWZ
2.1.2Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - załącznik Nr 1,
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ),
*Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 4,
2.1.3 W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 10 i 11 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dot. niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.1.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik Nr 5.
2.1.5. Dokumenty innych podmiotów.
1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
(Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
- oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy.
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).
2.1.6. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a) Oferta wspólna powinna zawierać:
- oświadczenie wymienione w 2.1.1 ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
- dokumenty wymienione w 2.1.1 ust. 1 pkt. 2, 3, składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
- oświadczenie wymienione w 2.1.2 ust. 2 pkt. 1 i 2.1.4 ust. 3 pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w 2.1.3 ust. 2 pkt. 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

5.9.2014 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 5.9.2014 - 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25.7.2014

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Data wprowadzenia: 2014-07-25

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2014-10-06

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2014-07-25