Ogłoszenie o zamówieniu Nr 32043 - 2014 z dnia 18.02.2014 r. Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku. Usługa.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku zakończone zostało wyborem oferty na:

zadanie 1: RDW w Białymstoku: Małgorzata Maria Filim BANIOCHA, ul. Dubiażyńska 44, 17-100 Bielsk Podlaski

zadanie 2: RDW w Łomży: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Mirosław Pełszyński, ul. Kolejowa 28, 19-100 Mońki

zadanie 3: RDW w Siemiatyczach: Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

zadanie 4: RDW w Sokółce: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka

zadanie 5: RDW w Suwałkach: Mechanika Usługi Rolnicze i Roboty Drogowe Ryszard Tomkiel, Giby 43, 16-506 Giby

Wybrano oferty najkorzystniejsze, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową na Zadanie Nr 5: 29 808,00 zł.);
 2. Radosław Świderski – Usługi Budowlane, ul. Ryszarda Kaszubskiego 30, 21-400 Łuków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową na Zadanie Nr 1: 35 119,41 zł.; na Zadanie Nr 3: 26 679,19 zł.);
 3. Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową na Zadanie Nr 1: 37 798,00 zł.; na Zadanie Nr 3: 26 453,09 zł.);
 4. Małgorzata Maria Filim BANIOCHA, ul. Dubiażyńska 44, 17-100 Bielsk Podlaski (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową na Zadanie Nr 1: 31 250,32 zł.);
 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową na Zadanie Nr 4: 26 568,00 zł.);
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Mirosław Pełszyński, ul. Kolejowa 28, 19-100 Mońki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową na Zadanie Nr 2: 36 180,00 zł.; na Zadanie Nr 4: 28 080,00 zł.);
 7. Czyścioch Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową na Zadanie Nr 1: 193 454,35 zł.);
 8. Mechanika Usługi Rolnicze i Roboty Drogowe Ryszard Tomkiel, Giby 43, 16-506 Giby (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową na Zadanie Nr 5: 27 972,00 zł.);
 9. MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową na Zadanie Nr 1: 48 600,00 zł.; na Zadanie Nr 4: 48 600,00 zł.; na Zadanie Nr 5: 48 600,00 zł.). 

Białystok, dnia 06.03.2014 r.

 


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku”:

W części III SIWZ poniższy zapis otrzymuje brzmienie:

POZIMOWE SPRZĄTANIE PASÓW DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU W 2014 ROKU

z podziałem na:

zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku    - długość dróg 275,576 km;

zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży              - długość dróg 201,124 km;

zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach - długość dróg 209,347 km;

zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce            - długość dróg 228,335 km;

zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach        - długość dróg 196,789 km.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający modyfikuje SIWZ oraz Załącznik Nr X – Wykaz dróg PZDW – dostępne poniżej do pobrania.

Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym.

Białystok, dnia 20.02.2014 r.


Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 32043-2014 z dnia 2014-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 281,959 km; zadanie 2: Rejon Dróg...
Termin składania ofert: 2014-02-26


Numer ogłoszenia: 34179 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32043 - 2014 data 18.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 281,959 km; zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 217,953 km; zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach - długość dróg 227,825 km; zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - długość dróg 228,335 km; zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 233,091 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 275,576 km; zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 201,124 km; zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach - długość dróg 209,347 km; zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - długość dróg 228,335 km; zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 196,789 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz.Nr 1.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 281,959 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 275,576 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz.Nr 2.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 217,953 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 201,124 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz.Nr 3.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach - długość dróg 227,825 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach - długość dróg 209,347 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Cz.Nr 5.
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 233,091 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 196,789 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
 


Białystok: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku.
Numer ogłoszenia: 32043 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 281,959 km; zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 217,953 km; zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach - długość dróg 227,825 km; zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - długość dróg 228,335 km; zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 233,091 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VII ust. 1pkt.1.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na usługi związane ze sprzątaniem ulic lub pasów drogowych, wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VII ust. 1pkt.1.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VII ust. 1pkt.1.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykazanie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik Nr 3, *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 281,959 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 217,953 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach - długość dróg 227,825 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - długość dróg 228,335 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozimowe sprzątanie pasów dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2014 roku, z podziałem na: zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 233,091 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości i szerokości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych. 2. Zebranie piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezienie nieczystości na wysypisko, potwierdzone dokumentem przekazania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Data wprowadzenia: 2014-02-18

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-03-06

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-02-18