Ogłoszenie o zamówieniu Nr 026496-2014 z dnia 25.02.2014 Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na 6 zadań - Usługi

Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zadania:

 1. Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”

Zadanie 1B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”

 1. Zadanie 2A Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

Zadanie 2B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

 1. Zadanie 3A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”

Zadanie 3B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”

 1. Zadanie 4A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”

Zadanie 4B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”

 1. Zadanie 5A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trzescianka i m. Narew.”

Zadanie 5B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”

 1. Zadanie 6A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II.”

Zadanie 6B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”.

  

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 6

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji  technicznej na: Zadanie 6A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II.” Zadanie 6B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”, zakończone zostało wyborem oferty firmy EKKOM Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.,  ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 273 942,98 zł).
 2. EKKOM Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 613 401,00 zł).
 3. Biuro Projektów Arteria S. C., Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 466 150,00 zł).
 4. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego BPBK S.A.
  ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 568 250,00 zł).
 5. Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., Al. Piłsudskiego 75a budynek B, 10-460 Olsztyn (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 079 940,00 zł).
 6. KOMI - Zdzisław Kozikowski, ul. Jerzego Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 482 150,00 zł).

 29.04.2014r.

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 5

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji  technicznej na: Zadanie 5A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trzescianka i m. Narew.” Zadanie 5B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”, zakończone zostało wyborem oferty firmy LAFRENTZ-Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.,  ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 641 348,90 zł).
 2. TRAKT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 320 395,00 zł).
 3. EKKOM Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 839 563,40 zł).
 4. Biuro Projektów Arteria S. C., Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 452 630,00 zł).
 5. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego BPBK S.A.
  ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 952 000,00 zł).
 6. LAFRENTZ-Polska Sp. z o.o.,  ul. Zbąszyńska 29. 60-359 Poznań (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 185 670,80 zł).
 7. Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., Al. Piłsudskiego 75a budynek B, 10-460 Olsztyn (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 767 500,00 zł).
 8. KOMI - Zdzisław Kozikowski, ul. Jerzego Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 416 950,00 zł).

    29.04.2014r.

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Zadanie 4

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji  technicznej na: Zadanie 4A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”Zadanie 4B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”, zakończone zostało wyborem oferty  Biura Projektów Arteria S. C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujący wykonawcy:

 1. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.,  ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 626 538,63 zł).
 2. Biuro Projektów Arteria S. C., Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 546 735,00 zł).
 3. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 731 594,16 zł).
 4. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego BPBK S.A.
  ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 303 800,00 zł).
 5. Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., Al. Piłsudskiego 75a budynek B, 10-460 Olsztyn (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 832 710,00 zł).
 6. Drogowskaz S. C., Gwiazdowski M., Sosnowski A., Grzybowska M., ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 596 550,00 zł).
 7. KOMI - Zdzisław Kozikowski, ul. Jerzego Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 639 600,00 zł).

         29.04.2014r.

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 3

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji  technicznej na: Zadanie 3A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.” Zadanie 3B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”, zakończone zostało wyborem oferty firmy LAFRENTZ-Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujący wykonawcy:

 1. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.,  ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 582 463,88 zł).
 1. Biuro Projektów Arteria S. C., Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 143 900,00 zł).
 2. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego BPBK S.A.
  ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 214 000,00 zł).
 3. LAFRENTZ-Polska Sp. z o.o.,  ul. Zbąszyńska 29. 60-359 Poznań (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 857 875,80 zł).
 4. Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., Al. Piłsudskiego 75a budynek B, 10-460 Olsztyn (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 776 120,00 zł).
 5. Drogowskaz S. C., Gwiazdowski M., Sosnowski A., Grzybowska M., ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 189 410,00 zł).
 6. KOMI - Zdzisław Kozikowski, ul. Jerzego Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 783 500,00 zł).

         29.04.2014r.

 


 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Zadanie 2

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji  technicznej na: Zadanie 2A Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.” Zadanie 2B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.” zakończone zostało wyborem oferty firmy LAFRENTZ-Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujący wykonawcy:

 1. Transprojekt Gdański Sp. z o. o.,  ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 096 889,24 zł).
 2. TRAKT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 964 556,00 zł).
 3. EKKOM Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 791 273,60 zł).
 4. Biuro Projektów Arteria S. C., Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 906 500,00 zł).
 5. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego BPBK S.A.
  ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 3 173 400,00 zł).
 6. LAFRENTZ-Polska Sp. z o.o.,  ul. Zbąszyńska 29. 60-359 Poznań (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 259 893,61 zł).
 7. Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., Al. Piłsudskiego 75a budynek B, 10-460 Olsztyn (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 185 710,00 zł).
 8. KOMI - Zdzisław Kozikowski, ul. Jerzego Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 644 500,00 zł).

 

28.04.2014r. 

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Zadanie 1

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ww zadanie opracowanie dokumentacji technicznej na: Zadanie 1A - Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”Zadanie 1B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”, zakończone zostało wyborem oferty Biura Projektów Arteria S. C. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Transprojekt Gdański Sp. z o. o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 569 523,21 zł).
 2. Biuro Projektów Arteria S. C., Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 453 870,00 zł).
 3. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 755 456,16 zł).
 4. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego BPBK S.A.
  ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk Wrzeszcz (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 328 400,00 zł).
 5. Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k., Al. Piłsudskiego 75a budynek B, 10-460 Olsztyn (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 778 590,00 zł).
 6. Drogowskaz S. C., Gwiazdowski M., Sosnowski A., Grzybowska M., ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 496 920,00 zł).
 7. KOMI - Zdzisław Kozikowski, ul. Jerzego Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 515 600,00 zł).

 

28.04.2014r.

 


 

ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z ZAOFEROWANYMI CENAMI dostepne w załączniku

 


 

        ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania potencjalnych wykonawców wprowadza zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na 6 zadań dotyczące wzoru umowy na Zadanie A i B, tj.:

 

 1. We wzorze umowy na Zadanie A - § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić   odszkodowania uzupełniającego.”

 

 1. We wzorze umowy na Zadanie B - § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić   odszkodowania uzupełniającego.”

 Wzory umów po zmianie - dostępne poniżej w załączniku.

27.03.2014 r.

 


 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców wyjaśnia, co następuje:

 

I.

Pytanie.

W związku z uczestnictwem w ww. przetargu oraz z uwagi na to, że chcielibyśmy złożyć ofertę na wszystkie zadania, zwracamy się z prośbą o zmianę warunków płatności i dopuszczenie płatności częściowych za poszczególne drogi oraz za mapy do celów projektowych, geologię, koncepcję, podziały, projekt budowlany, projekt wykonawczy, decyzje środowiskowe.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

 

II.

Pytanie 1.

Z treści § 5 umowy nie wynika jednoznacznie możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza, bądź też nie dopuszcza przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminów wykonania umowy określonych w § 2 przedstawionych wzorów umów.

Pytanie 2.

Odnośnie § 8 ust. 1 wzoru umowy wnosimy o wprowadzenia fakturowania częściowego ze względu na długi okres realizacji zamówienia oraz ze względu na wymóg zamawiającego z § 8 ust. 2 wzoru umowy dotyczący płatności faktury dla Wykonawcy po uzyskaniu oświadczenia od Podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą a Wykonawcą. Skoro Zamawiający wymaga rozliczenia Podwykonawców przed ostatecznym rozliczeniem z Wykonawcą powinny w ślad za tym być wypłacane środki na regulowanie niniejszych zobowiązań finansowych pomiędzy Wykonawca a podwykonawcą.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 3.

Wnosimy o modyfikację postanowienia § 13 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Każdorazowo, w przypadku pisemnego stwierdzenia wad opracowania Zamawiający określa termin ich usunięcia technicznie możliwy, nie krótszy jednak niż 14 dni.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 4.

Wnosimy o modyfikację postanowienia § 12 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odp.

Zamawiający modyfikuje postanowienia § 12 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: „Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.”

Pytanie 5.

Jaka jest szacowana liczba działek do podziału dla każdego z zadań indywidualnie?

Odp.

Szacunkowa liczba działek do podziału dla każdego z zadań została określona w wycenach ofertowych będących załącznikiem do umowy na opracowanie projektów podziałów nieruchomości.

Dotyczy Zadania 2

Pytanie 6.

W danych wyjściowych do projektowania w pkt 11 wskazuje się, że należy uwzględnić m.in. drogę wojewódzką nr 678 na odcinku od km proj. 4+500 do km proj. 7+690. Mając na uwadze fakt, że Zamawiający już rozstrzygnął na ww. odcinek przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz to, że upłynął już termin jej wykonania oraz wskazane żądanie, w celu uwzględnienia w przedmiotowym opracowaniu, prosimy o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na odcinek drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku od km proj. 4+500 do km proj. 7+690, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, projektu budowlanego drogi na ten odcinek. Jest to istotne, ponieważ Zamawiający wymaga dowiązania się z projektem do tej drogi.

Odp.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie jedynie materiałów środowiskowych, które umożliwią uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na odcinek drogi wojewódzkiej Nr 678 od km proj. 4+500 do km proj. 7+690. Dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy wyłonionemu w ramach przetargu po podpisaniu umowy w zakresie niezbędnym do opracowania dowiązania oraz materiałów środowiskowych.

 

Dotyczy Zadania 1, 2, 4, 5

Pytanie 7.

W danych wyjściowych do projektowania w pkt 8 wskazuje się, że „Podana lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny. Nie zwalnia to z obowiązku wykonania przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji w terenie celem zlokalizowania obiektów nie będących w ewidencji PZDW.” Ilość obiektów inżynierskich jest istotnym elementem mającym wpływ na pracochłonność oraz kosztochłonność inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykonania projektów. Przerzucenie obowiązku inwentaryzacji na wykonawcę, tak by mógł sporządzić rzetelną ofertę stawia w uprzywilejowanej pozycji firmy lokalnej oraz utrudnia złożenie oferty firmom spoza rejonu przedsięwzięcia. Prosimy o podanie jednoznacznej liczby obiektów inżynierskich.

Odp.

Ilość obiektów inżynierskich została wskazana w danych wyjściowych do projektowania. W cenie ryczałtowej należy jednak ująć ryzyko wykonania opracowań innych obiektów w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania inwentaryzacji stanu istniejącego obiektów nie będących w ewidencji PZDW w Białymstoku lub też zaprojektowania nowych obiektów inżynierskich, jeżeli warunki terenowe będą wskazywały na konieczność ich wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania drogi. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

  

27.03.2014r.

 


 

19/03/2014 S55 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 055-092079

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz, Białystok 15-620, POLSKA. Tel.: +48 856767139. Faks: +48 856767153. E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.2.2014, 2014/S 41-068272)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71320000

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Zamiast:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

1) Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1) Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1) Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”

Informacje o częściach zamówienia. Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1A i 1B

1) Krótki opis.

Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”

Informacje o częściach zamówienia. Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1A i 1B

3) Wielkość lub zakres

Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

b) Projektant drogowych obiektów inżynierskich

— uprawnienia budowlane do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy:

— drogowego obiektu mostowego (dotyczy zadań nr 2A, 3A, 4A, 5A, 6A),

— drogowego obiektu inżynierskiego (dotyczy zadania nr 1A) w ciągu drogi publicznej;

Powinno być:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

1) Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1) Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1) Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”

Informacje o częściach zamówienia. Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1A i 1B

1) Krótki opis

Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”

Informacje o częściach zamówienia. Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1A i 1B

3) Wielkość lub zakres

Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

b) Projektant drogowych obiektów inżynierskich

— uprawnienia budowlane do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy:

 • drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej (dotyczy zadania nr 1A);
 • drogowego obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej (dotyczy zadań nr 2A, 3A, 4A, 5A),
 • drogowego obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej klasy min. GP (dotyczy zadania nr 6A).

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

19.03.2014r.


  

ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na 6 zadań.

W SIWZ zmianie ulegają:

 • zapisy dotyczące wymagań w zakresie doświadczenia Projektanta drogowych obiektów inżynierskich.  W konsekwencji modyfikuje się Załącznik Nr 5a.
 • Załącznik DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA ZADANIE 6 „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”.

 

Dokumenty po zmianie: Siwz, Załącznik Nr 5a oraz Załącznik DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA ZADANIE 6 - dostępne poniżej w załączniku.

 

14.03.2014 r.

 


 ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie po zmianie dostępne poniżej w załączniku.

 14.03.2014 r. 


 

27/02/2014 S41 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 041-068272

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz
15-620 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zadania:1)Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”Zadanie 1B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”2)Zadanie 2A Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.” Zadanie 2B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.” Zadanie 2B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”3)Zadanie 3A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.” Zadanie 3B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”4)Zadanie 4A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.” Zadanie 4B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.” 5)Zadanie 5A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trzescianka i m. Narew.” Zadanie 5B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”6)Zadanie 6A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II.”Zadanie 6B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Drogi wojewódzkie Nr: 645, 676 - dr krajowa Nr 8, 682 i 681, 676, 677, 685.

Kod NUTS PL34

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zadania:
1) Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”
Zadanie 1B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”
2) Zadanie 2A Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”
Zadanie 2B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”
3) Zadanie 3A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”
Zadanie 3B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”
4) Zadanie 4A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”
Zadanie 4B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”
5) Zadanie 5A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trzescianka i m. Narew.”
Zadanie 5B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”
6) Zadanie 6A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II.”
Zadanie 6B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

1) Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”
Zadanie 1B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”
2) Zadanie 2A Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”
Zadanie 2B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”
3) Zadanie 3A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”
Zadanie 3B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”
4) Zadanie 4A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”
Zadanie 4B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”
5) Zadanie 5A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trzescianka i m. Narew.”
Zadanie 5B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”
6) Zadanie 6A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II.”
Zadanie 6B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 8.5.2014. Zakończenie 30.5.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1A i 1B

1)Krótki opis

Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”
Zadanie 1B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kuliski.”
Zadanie 1B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 8.5.2014. Zakończenie 30.1.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

I. Zadanie 1A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów budowlanych oraz załączników do decyzji ZRID: do dnia 31.10.2014r.
3. Termin przekazania Zamawiającemu pozostałych opracowań wchodzących w skład dokumentacji: do dnia 30.1.2015r.
4. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych.
Zadanie 1B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów podziałów nieruchomości: do dnia 31.10.2014r.
3. Termin wyznaczenia, utrwalenia i okazania przedstawicielowi Zamawiającego w terenie nowych punktów granicznych: w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II. Zamówienie obejmuje 6 zadań.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
W ramach każdego z zadań wydzielone jest Zadanie A i B.
W odniesieniu do Zadań A i B nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2A i 2B

1)Krótki opis

Zadanie 2A Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”
Zadanie 2B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie 2A Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”
Zadanie 2B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 8.5.2014. Zakończenie 30.5.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

I.Zadanie 2A Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów budowlanych oraz załączników do decyzji ZRID: do dnia 31.3.2015r.
3. Termin przekazania Zamawiającemu pozostałych opracowań wchodzących w skład dokumentacji: do dnia 30.5.2015r.
4. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych.
Zadanie 2B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów podziałów nieruchomości: do dnia 31.3.2015r.
3. Termin wyznaczenia, utrwalenia i okazania przedstawicielowi Zamawiającego w terenie nowych punktów granicznych: w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II.Zamówienie obejmuje 6 zadań.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
W ramach każdego z zadań wydzielone jest Zadanie A i B.
W odniesieniu do Zadań A i B nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3A i 3B

1)Krótki opis

Zadanie 3A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”
Zadanie 3B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie 3A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”
Zadanie 3B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 8.5.2014. Zakończenie 30.5.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

I. Zadanie 3A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów budowlanych oraz załączników do decyzji ZRID: do dnia 31.3.2015r.
3. Termin przekazania Zamawiającemu pozostałych opracowań wchodzących w skład dokumentacji: do dnia 30.5.2015r.
4. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych.
Zadanie 3B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów podziałów nieruchomości: do dnia 31.3.2015r.
3. Termin wyznaczenia, utrwalenia i okazania przedstawicielowi Zamawiającego w terenie nowych punktów granicznych: w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
II.Zamówienie obejmuje 6 zadań.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
W ramach każdego z zadań wydzielone jest Zadanie A i B.
W odniesieniu do Zadań A i B nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4A i 4B

1)Krótki opis

Zadanie 4A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”
Zadanie 4B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie 4A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”
Zadanie 4B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 8.5.2014. Zakończenie 30.1.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

I. Zadanie 4A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów budowlanych oraz załączników do decyzji ZRID: do dnia 31.10.2014r.
3. Termin przekazania Zamawiającemu pozostałych opracowań wchodzących w skład dokumentacji: do dnia 30.1.2015r.
4. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych.
Zadanie 4B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów podziałów nieruchomości: do dnia 31.10.2014r.
3. Termin wyznaczenia, utrwalenia i okazania przedstawicielowi Zamawiającego w terenie nowych punktów granicznych: w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
II.Zamówienie obejmuje 6 zadań.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
W ramach każdego z zadań wydzielone jest Zadanie A i B.
W odniesieniu do Zadań A i B nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5A i 5B

1)Krótki opis

Zadanie 5A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trzescianka i m. Narew.”
Zadanie 5B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie 5A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trzescianka i m. Narew.”
Zadanie 5B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 8.5.2014. Zakończenie 30.4.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

I. Zadanie 5A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów budowlanych oraz załączników do decyzji ZRID: do dnia 30.1.2015r.
3. Termin przekazania Zamawiającemu pozostałych opracowań wchodzących w skład dokumentacji: do dnia 30.4.2015r.
4. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych.
Zadanie 5B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów podziałów nieruchomości: do dnia 30.1.2015r.
3. Termin wyznaczenia, utrwalenia i okazania przedstawicielowi Zamawiającego w terenie nowych punktów granicznych: w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
II.Zamówienie obejmuje 6 zadań.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
W ramach każdego z zadań wydzielone jest Zadanie A i B.
W odniesieniu do Zadań A i B nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6A i 6B

1)Krótki opis

Zadanie 6A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II.”
Zadanie 6B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

3)Wielkość lub zakres

Zadanie 6A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II.”
Zadanie 6B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 8.5.2014. Zakończenie 30.5.2015

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

I. Zadanie 6A Opracowanie dokumentacji technicznej na „Budowę węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II.”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów budowlanych oraz załączników do decyzji ZRID: do dnia 31.3.2015r.
3. Termin przekazania Zamawiającemu pozostałych opracowań wchodzących w skład dokumentacji: do dnia 30.5.2015r.
4. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych.
Zadanie 6B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Budowa węzła drogowego w Porosłach: ul. Kleeberga – droga krajowa Nr 8 – droga wojewódzka Nr 676 – ul. Jana Pawła II”
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin przekazania zamawiającemu projektów podziałów nieruchomości: do dnia 31.3.2015r.
3. Termin wyznaczenia, utrwalenia i okazania przedstawicielowi Zamawiającego w terenie nowych punktów granicznych: w ciągu jednego miesiąca od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
II.Zamówienie obejmuje 6 zadań.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
W ramach każdego z zadań wydzielone jest Zadanie A i B.
W odniesieniu do Zadań A i B nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zadanie 1Ai 1B – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Zadanie 2Ai 2B – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie 3Ai 3B – 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
Zadanie 4Ai 4B – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
Zadanie 5Ai 5B – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie 6Ai 6B – 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wyłoniony w postępowaniu wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa we wzorze umowy - na wskazany numer rachunku bankowego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:


1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.


2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej o klasie minimum G wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi oraz opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna i raport)
lub
2) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej o klasie minimum G wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna i raport) i 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogowych obiektów inżynierskich w ciągu drogi publicznej
wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:
a) Projektant drogowy – osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy min. G;
b) Projektant drogowych obiektów inżynierskich
— uprawnienia budowlane do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
— wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy:
— drogowego obiektu mostowego (dotyczy zadań nr 2A, 3A, 4A, 5A, 6A),
— drogowego obiektu inżynierskiego (dotyczy zadania nr 1A) w ciągu drogi publicznej;
c) Sprawdzający projekt drogowy
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) Sprawdzający projekt drogowych obiektów inżynierskich
— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
e) Projektant – branża telekomunikacyjna
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
f) Projektant – branża energetyczna
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
g) Projektant – branża sanitarna i gazowa
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
h) Osoba odpowiedzialna za opracowania z zakresu ochrony środowiska
— Osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie emisji zanieczyszczeń - hałasu, emisji spalin/ścieków i ochrony przyrody,
— wykazanie opracowania min. 1 karty informacyjnej i min. 1 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej lub drogowych obiektów inżynierskich, na podstawie których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie osoba wskazana była ich autorem lub współautorem.
i) Osoba odpowiedzialna za wykonanie i opracowanie badań geologicznych
— Osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie wykonania opracowań geologicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia.
j) Osoba odpowiedzialna za opracowania geodezyjne
— Osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia.

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:

1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy,
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane należycie,
* Dowodem o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dot. niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa:
a) w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) w ust. 2 pkt 5, 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

4. Dokumenty innych podmiotów.
1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
(Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
— oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy.
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).

5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a) Oferta wspólna powinna zawierać:
— oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
— dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
— oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 8.4.2014 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)  Warunki otwarcia ofert

 Data: 8.4.2014 - 10:00


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 1. Projekt dofinansowany w ramach konkursu na udzielenie dotacji ws przygotowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014–2020 - w ramach działań wspierających jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1 wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
5. Zamówienie obejmuje 6 zadań. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
W ramach każdego z zadań wydzielone jest Zadanie A i B.
W odniesieniu do Zadań A i B nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawca, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25.2.2014

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostępne w załączniku

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Tomkiel Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2014-02-25

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-04-29

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-02-25