Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zad. 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu dr. woj. Nr 690 w m. Ciechanowiec; Zad. 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie; Zad. 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka; Zad. 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka - usługi

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Zadanie 1

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu dr. woj. Nr 690 w m. Ciechanowiec, zakończone zostało wyborem oferty firmy ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz
  Os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ –       z ceną ofertową 28 905,00 zł) - oferta odrzucona.
 2. Zakład Usług Mostowych Wik Sp. z o. o., ul. Bulońska 16/12, 80-288 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 71 739,75 zł) - oferta odrzucona.
 3. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ –        z ceną ofertową 69 795,00 zł po korekcie 69 495,00) - oferta odrzucona.
 4. Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek, ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 47 970,00 zł) – wykonawca odstąpił od podpisania umowy.
 5. ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 53 997,00 zł).                                                                          

 Dnia 07.04.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Zadanie 1

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej:

zadanie 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu dr. woj. Nr 690 w m. Ciechanowiec, zakończone zostało wyborem oferty Pracowni Projektowej MiD Marcin Dudek, ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz Os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ –  z ceną ofertową 28 905,00 zł) - oferta odrzucona.
 2. Zakład Usług Mostowych Wik Sp. z o. o., ul. Bulońska 16/12, 80-288 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 71 739,75 zł) - oferta odrzucona.
 3. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ –  z ceną ofertową 69 795,00 zł po korekcie 69 495,00) - oferta odrzucona.
 4. Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek, ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk(przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 47 970,00 zł).
 5. ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 53997,00zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 20.03.2014r.


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Zadanie 4

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej:

zadanie 4: przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka, zakończone zostało wyborem oferty firmy M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz
  Os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 35 916,00 zł) - oferta odrzucona.
 2. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 52 275,00 zł) - oferta odrzucona.
 3. M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 18 204,00 zł).
 4. ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 20 885,40 zł). 

20.03.2014r.

  


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Zadanie 3

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej:

zadanie 3: przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez cbn w m. Słobódka, zakończone zostało wyborem oferty firmy ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz Os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 45 510,00 zł) - oferta odrzucona.
 2. Biuro Projektów Drogowo – Mostowych Tomasz Kowieszko ul. Dęby 3/7 lok. 6, 04-308 Warszawa (przy jedynym kryterium  oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 41 082,00 zł) - oferta odrzucona.
 3. Zakład Usług Mostowych Wik Sp. z o. o., ul. Bulońska 16/12, 80-288 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 88 437,00 zł) - oferta odrzucona.
 4. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 122 385,00 zł) - oferta odrzucona.
 5. Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek, ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk(przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 76 260,00 zł).
 6. M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 53 874,00 zł).
 7. ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 29 397,00 zł).

     20.03.2014r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 2

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej:

Zad. 2: Przebudowa przepustu w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna, zakończone zostało wyborem oferty ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz
  Os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 29 520,00 zł) - oferta odrzucona.
 2. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 54 366,00 zł) - oferta odrzucona.
 3. M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 18 204,00 zł) - oferta odrzucona.
 4. ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 10 947,00 zł).

12.03.2014r.

 


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie:

Nazwa zadania Nr 2 otrzymuje brzmienie:

Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna.

Ze względu na powyższe zmieniono treść SIWZ, oraz załączników do SIWZ w ww. zakresie. Zmiany dokonano kolorem czerwonym w niżej wymienionych dokumentach dotyczących Zadania Nr 2:

01_SIWZ Zad2 -po zmianie 14.02.2014

02_oferta -po zmianie 14.02.2014

04_umowa dokumentacja wzór po zmianie 14.02.2014

11_zal_Nr7 grupa kapitalowa -po zmianie 14.02.2014

12_zal _wzor zobowiazania do wspolopracy - po zmianie 14.02.2014

13 dane wyjsciowe z2 -po zmianie 14.02.2014

18_wykaz opracowan z2 - po zmianie 14.02.2014

Pliki – dostępne poniżej do pobrania

W związku z powyższymi zmianami zmodyfikowano SIWZ na Zadanie 1, Zadanie 3 i Zadanie 4. Zmiany dokonano kolorem czerwonym w niżej wymienionych dokumentach:

01_SIWZ Zad1 - po zmianie 14.02.2014

01_SIWZ Zad3 - po zmianie 14.02.2014

01_SIWZ Zad4 - po zmianie 14.02.2014

       Pliki – dostępne poniżej do pobrania

Białystok, dnia 14.02.2014 r.

 


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 44758-2014 z dnia 2014-02-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec; Zadanie 2: Przebudowa dwóch...
Termin składania ofert: 2014-02-21

 

Numer ogłoszenia: 30275 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44758 - 2014 data 07.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Tytuł.
 • W ogłoszeniu jest: Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zad. 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu dr. woj. Nr 690 w m. Ciechanowiec; Zad. 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie; Zad. 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka; Zad. 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka..
 • W ogłoszeniu powinno być: Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zad. 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu dr. woj. Nr 690 w m. Ciechanowiec; Zad. 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna; Zad. 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka; Zad. 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.).
 • W ogłoszeniu jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zad. 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu dr. woj. Nr 690 w m. Ciechanowiec; Zad. 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie; Zad. 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka; Zad. 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka..
 • W ogłoszeniu powinno być: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zad. 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu dr. woj. Nr 690 w m. Ciechanowiec; Zad. 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna; Zad. 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka; Zad. 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec; Zadanie 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie; Zadanie 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka; Zadanie 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka..
 • W ogłoszeniu powinno być: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec; Zadanie 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna; Zadanie 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka; Zadanie 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał..
 • W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie..
 • W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna.

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/Numer ogłoszenia: 44758 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Zad. 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu dr. woj. Nr 690 w m. Ciechanowiec;

Zad. 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie;

Zad. 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu dr. woj. Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka;

Zad. 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu dr. woj. Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec; Zadanie 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie; Zadanie 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka; Zadanie 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zadanie 1: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej klasy minimum Z, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. lub 2) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy minimum Z o dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Zadanie 2: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej klasy min. Z, z załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie. lub 2) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy minimum Z o dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi z załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie;

Zadanie 3: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej klasy min. Z, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. lub 2) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy minimum Z o dł. min. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;

Zadanie 4: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej klasy min. Z, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. lub 2) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy minimum Z o dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi publicznej, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zadanie 1: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) autora projektu na budowę/przebudowę/rozbudowę obiektu mostowego:

a) posiadającego uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem na drogowe obiekty mostowe, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej, lub wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego;

2) autora projektu na przebudowę/rozbudowę rozwiązań drogowych:

a) posiadającego uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 1 i 2 i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

3) sprawdzającego projekt branży mostowej:

a) posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej na drogowe obiekty mostowe objęte przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) sprawdzenie lub wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej.

4) sprawdzającego projekt drogowy:

a) posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej branży drogowej, objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) sprawdzenie lub wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 3 i 4 i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

5) geodeta posiadający uprawnienia w zakresie:

a) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1),

b) rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawych (2).

6) jednostka/osoba dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej;

7) jednostka/osoba opracowująca raport oddziaływania na środowisko;

Zadanie 2: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) autora projektu na przebudowę obiektu inżynierskiego:

a) posiadającego uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem na drogowe obiekty inżynierskie, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowych na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi publicznej klasy min Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), lub wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi;

2) autora projektu na przebudowę/rozbudowę dojazdów:

a) posiadającego uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 1) i 2) i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

3) sprawdzającego projekt przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego:

a) posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej na drogowe obiekty inżynierskie, objęte przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) sprawdzenie lub wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi publicznej klasy min Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.); 4) sprawdzającego projekt drogowy:

a) posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej branży drogowej, objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) sprawdzenie lub wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 3) i 4) i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

5) geodeta, posiadający uprawnienia w zakresie:

a) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1),

b) rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawych (2);

6) jednostka/osoba dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej;

7) jednostka/osoba opracowująca raport oddziaływania na środowisko.

Zadanie 3: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) autora projektu na budowę/przebudowę/rozbudowę obiektu mostowego:

a) posiadającego uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem na drogowe obiekty mostowe, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej, lub wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego;

2) autora projektu na przebudowę/rozbudowę dojazdów:

a) posiadającego uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 1 i 2 i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

3) sprawdzającego projekt branży mostowej:

a) posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej na drogowe obiekty, objęte przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) sprawdzenie lub wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej klasy min. Z;

4) sprawdzającego projekt drogowy:

a) posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej branży drogowej, objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) sprawdzenie lub wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 3 i 4 i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

5) geodeta posiadający uprawnienia w zakresie:

a) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1),

b) rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawych (2);

6) jednostka/osoba dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej;

7) jednostka/osoba opracowująca raport oddziaływania na środowisko.

Zadanie 4: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) autora projektu na przebudowę obiektu inżynierskiego:

a) posiadającego uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem na drogowe obiekty inżynierskie, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowych na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi publicznej klasy min Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), lub wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi;

2) autora projektu na przebudowę/rozbudowę dojazdów:

a) posiadającego uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 1) i 2) i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

3) sprawdzającego projekt przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego:

a) posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej na drogowe obiekty inżynierskie, objęte przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) sprawdzenie lub wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi publicznej klasy min Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.);

4) sprawdzającego projekt drogowy:

a) posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej branży drogowej, objętej przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) sprawdzenie lub wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.); Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 3) i 4) i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

5) geodeta, posiadający uprawnienia w zakresie:

a) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1),

b) rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawych (2);

6) jednostka/osoba dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej;

7) jednostka/osoba opracowująca raport oddziaływania na środowisko.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
 • Wykazanie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane należycie, *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). 5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 3: Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 4: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna oraz w km 15+959 w m. Smogorówka..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2014-02-07

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-04-07

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-02-07