Ogłoszenie o zamówieniu Nr 22123-2014 z dnia 04.02.2014 r. Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131. Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki. Zadanie Nr 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka. Roboty budowlane.

 


ZADANIE NR 1: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego MAZOWIECKIE MOSTY Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 20.03.2014 r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 185 184,31 zł) – oferta odrzucona;
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk, ul. Zientarskiego 1A/114, 26-600 Radom (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 194 096,77 zł);
 3. Konsorcjum firm: BUDO-MOST Budowa i Remont Paweł Sobieski, Orło 35, 07-320 Małkinia Górna – Lider i DESTINI Janusz Siejk, ul. Przedszkolna 1a/26, 07-320 Małkinia Górna – Partner (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/– z ceną ofertową 1 956 378,10 zł) – oferta odrzucona;
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MAZOWIECKIE MOSTY Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 925 878,63 zł);
 5. DOMOST Sp. z o.o., ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 294 330,10 zł) – oferta odrzucona;
 6. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 131 479,30 zł);
 7. Hydrobud Kielczyk Sp.J., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 089 030,81 zł) – oferta odrzucona;
 8. Budrex-Kobi Sp. z o.o., ul. Hetmańska 92, 15-727, Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 115 159,65 zł). 

Białystok, dnia 10.03.2014r.

 


ZADANIE NR 2: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki, zakończone zostało wyborem oferty firmy STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 20.03.2014 r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 829 904,25 zł) – oferta odrzucona;
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk, ul. Zientarskiego 1A/114, 26-600 Radom (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 685 680,49 zł);
 3. Konsorcjum firm: BUDO-MOST Budowa i Remont Paweł Sobieski, Orło 35, 07-320 Małkinia Górna – Lider i DESTINI Janusz Siejk, ul. Przedszkolna 1a/26, 07-320 Małkinia Górna – Partner (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/– z ceną ofertową 548 741,87 zł) – oferta odrzucona;
 4. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 749 776,57 zł);
 5. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 685 540,50 zł);
 6. Hydrobud Kielczyk Sp.J., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 669 639,66 zł);
 7. Budrex-Kobi Sp. z o.o., ul. Hetmańska 92, 15-727, Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 587 659,33 zł);
 8. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 594 811,79 zł);
 9. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 512 898,13 zł). 

Białystok, dnia 10.03.2014r.

 


ZADANIE NR 3: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 20.03.2014 r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 629 468,99 zł) – oferta odrzucona;
 2. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 419 757,23 zł);
 3. DOMOST Sp. z o.o., ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 578 029,08 zł) – oferta odrzucona;
 4. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 483 267,00 zł);
 5. Hydrobud Kielczyk Sp.J., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 469 215,87 zł);
 6. Budrex-Kobi Sp. z o.o., ul. Hetmańska 92, 15-727, Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 442 106,33 zł);
 7. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 475 243,71 zł). 

Białystok, dnia 10.03.2014r.

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 3 - Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 3 - Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź na pytanie 1:

Na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych w kwestiach nieuregulowanych zapisami SST, tj. zapisy zawarte w SST są ważniejsze od zapisów zawartych w WT.

 

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź na pytanie 2:

Na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych w kwestiach nieuregulowanych zapisami SST, tj. zapisy zawarte w SST są ważniejsze od zapisów zawartych w WT.

 

PYTANIE NR 3

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, która została zamieszczona na etapie przetargu.

 

PYTANIE NR 4

Zwracamy się o potwierdzenie, iż Zamawiający w postępowaniu przy formułowaniu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia punkt VI. ust. 1 ppkt. 2 SIWZ, nie żąda wykazu wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jedynie tych, służących ocenie warunku postawionego przez Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że żądanie wykazu wszystkich robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, w sytuacji gdy ogłoszenie i SIWZ nie przewiduje, że będą one weryfikowane inaczej, niż przez pryzmat warunku z punktu VI. ust. 1 ppkt. 2 SIWZ, jest nie tylko niecelowe, ale również stanowi duże obciążenie dla Wykonawcy mającego duże i wieloletnie doświadczenie na rynku. Może to skutkować koniecznością składania przez takich Wykonawców wielosetstronicowych ofert.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wymaga wykazu wszystkich robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat. Należy wykazać jedynie zamówienia, które są niezbędne do spełnienia warunku wymaganego przez Zamawiającego.

 

Pytania do Wzoru Umowy.

PYTANIE NR 5

Z treści § 8 ust. 1 pkt 6 umowy wynika, że: „za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego lub inspektora nadzoru, lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ w wysokości 5000,00zł za każdorazowe stwierdzone uchybienie, W związku z tym, ubiegający się o udzielenie zamówienia prosi o wskazanie (zdefiniowanie) przez Zamawiającego: czym jest niewykonanie lub nierzetelne wykonanie polecenia przez Zamawiającego …oraz jakich poleceń dotyczy ta kara?

Odpowiedź na pytanie 5:

Kara umowna dotyczy poleceń określonych w § 13 ust. 2 wzoru umowy i zostanie naliczona każdorazowo w przypadku niewykonania takiego polecenia, lub jego wykonania w sposób nieprawidłowy, tj. niezgodnie z dyspozycją w nim zawartą.

 

PYTANIE NR 6

Zamawiający w § 9 ust. 1 Wzoru Umowy wskazał, że okres gwarancji i rękojmi na roboty w tym oznakowanie poziome wynosi 5 lat, od odbioru ostatecznego dokonanego przez Zamawiającego, natomiast w ust. 2 pkt 1 i 2 togoż paragrafu Zamawiający wskazał, że bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, że data odbioru ostatecznego może być nie być tożsama z datą potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia i datą wymiany materiałów i urządzeń, Ubiegający się o udzielenie zamówienia informuje Zamawiającego, że zgodnie z treścią art. 647 k.c. (co potwierdza też sam Zamawiający w § 23 pkt. 3 wzoru Umowy) do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru robót. Co więcej Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą, warunkiem skuteczności odbioru nie jest jego bezusterkowość. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie m.in. w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 09.07.2013r. (Sygn. akt V ACa 332/13), gdzie Sąd stwierdził, że: „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór „skuteczny”. Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku”. Biorąc powyższe pod uwagę, Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wskazuje, że skoro datą, od której liczony jest bieg terminu gwarancji i rękojmi jest dzień następny po dniu odbioru ostatecznego, to bieg terminu wskazany przez Zamawiającego jest określony z naruszeniem zarówno art. 647 k.c. jak też § 23 pkt. 3 wzoru Umowy. W związku z tym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi do Zamawiającego o usunięcie treści ust. 2 § 9 Wzoru Umowy jako niezgodnego z treścią art. 647 k.c. oraz orzecznictwem sądów w tym względzie.

Odpowiedź na pytanie 6:

Brak zgody na zmianę. Kwestionowany zapis dot. biegu okresu rękojmi i gwarancji, natomiast powoływane przez Wykonawcę przepisy oraz orzeczenie dotyczą kwestii odbioru robót i nie mają do tego zapisu zastosowania. Zamawiający informuje, że okres gwarancji i rękojmi na oznakowanie cienkowarstwowe wynosi 1 rok.

Zmiana SIWZ w zakresie wzoru umowy (zmiana naniesiona kolorem czerwonym) – plik dostępny w załączniku poniżej.

 

PYTANIE NR 7

Zamawiający w § 9 ust. 7 Wzoru Umowy wskazał, że: „W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji ….biegnie na nowo…”. W związku z tym, że ani kodeks cywilny, ani orzecznictwo nie definiują pojęcia „wady istotnej” Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „wadę istotną”.

Odpowiedź na pytanie 7:

W doktrynie prawa oraz orzecznictwie pojęcie wady istotnej zostało zdefiniowane. Zauważa się, że wady istotne polegają na tym, że dzieło jest niezdatne do umówionego użytku, czy to dlatego, że nie posiada koniecznych cech pozwalających na jego eksploatację (np. wykonane urządzenie jest niesprawne i nie jest możliwe jego uruchomienie), ale także wtedy, gdy dyskwalifikuje je sama forma zewnętrzna (zaprojektowano rzecz bez uwzględnienia elementarnych wymagań estetycznych czy przestrzennych), (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2013 – komentarz do art. 637 k.c.). Ponadto rozróżnienie na wady istotne i nieistotne znajdowało wielokrotnie odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów (zob. np. Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 1999 r. I CKN 957/97; Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 listopada 2012 r. II CSK 183/12; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r. I CK 137/02)
.

 

PYTANIE NR 8

Zamawiający w § 28 ust. 1 pkt 1 lit. c) Wzoru Umowy wskazał, że Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 14 dni, natomiast w § 28 ust. 1 pkt 1 lit. e) Wzoru Umowy wskazał, Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć je w terminie. Z powyższego wynika, że już okres 14 dni uznaje Zamawiający za tak dalekie opóźnienie, iż jest to powodem do odstąpienia od umowy. Z uwagi na powyższe, Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi o usunięcie z § 27 ust. 1 pkt 1 lit. c) Wzoru Umowy zapisu „14 dni” i zmianę tego terminu na co najmniej „20 dni”.

Odpowiedź na pytanie 8:

Brak zgody na zmianę – wskazywane postanowienia dotyczą dwóch odrębnych podstaw do odstąpienia od umowy.

 

PYTANIE NR 9

Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi o usunięcie § 29 ust. 1 pkt 11 Wzoru Umowy w zakresie w jakim przewiduje on możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w wyniku rezygnacji z wykonania danej pozycji kosztorysowej określonej w kosztorysie ofertowym i pozostawienie zapisów, przewidujących możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę w tym zakresie jest fakt, że zarówno z SIWZ dla przedmiotowego postępowania jak i orzecznictwem KIO i sądów, przedmiar (kosztorys) w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie ma charakteru wiążącego dla określenia przedmiotu umowy o roboty budowlane a jedynie charakter pomocniczy. Dlatego zmiany w stosunku do ilości przedmiarowych, w sytuacji wykonania całości robót budowlanych, nie mogą uzasadniać zmiany „zakresu” umowy i konsekwentnie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Podkreślamy, że tak zdefiniował kosztorys zamawiający w (i) pkt XVI 2 SIWZ zgodnie z którym kosztorys ma zaś charakter pomocniczy. Takie znaczenie kosztorysu dla wykonania umowy o roboty budowlane z ryczałtowo zdefiniowanym wynagrodzeniem potwierdza również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z którym jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót (§4 ust 3). Ponad to w uzasadnieniu wniosku o zmianę wskazujemy na wyrok KIO z dnia 28 lipca 2010 r., w sprawie sygn. akt KIO/UZP 1491/10 zgodnie z którym „Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego, którego znaczenie sprowadza się do czynności skalkulowania kosztów realizacji zadania, a nie wyszczególnienia materiałów i prac, które składają się na zamówienie”. Potwierdza on zasadność stwierdzenia, że wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysowych w ilości mniejszej od wstępnie szacowanej w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym kompletnym i całościowym wykonaniu zakresu robót, na który składają się te ilości nie oznacza zmniejszenia zakresu robót a tym samym nie uzasadnia zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego.

Odpowiedź na pytanie 9:

Brak zgody na zmianę – kwestionowany zapis ustanawia jedynie możliwość zmiany umowy, nie skutkuje natomiast powstaniem obowiązku po żadnej ze stron umowy.

 

Pytania do SIWZ:

PYTANIE NR 10

Zamawiający w SIWZ, w pkt XVI. 1. 11) [Opis Sposobu Obliczania Ceny] zapisał, że: „Cena ryczałtowa powinna obejmować pełny zakres robót określony w pkt. I…..oraz: 11) koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy – w takim przypadku wszelkie kwestie formalno prawne wymagane Prawem Budowlanym jak też koszt wprowadzenia tych zmian do realizacji przedmiotu zamówienia leżą w gestii Wykonawcy robót. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego.”. Powyższy zapis zgodnie z Wyrokiem KIO z dnia 3 października 2012r. (Sygn. akt: KIO 2015/12) „nie precyzuje, wbrew stanowisku zamawiającego (PZDW – dopisek własny), jakie koszty zmian w dokumentacji projektowej ma wykonawca uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Koszty te bowiem uzależniono jedynie od podmiotu wnioskującego o potrzebie dokonania zmian w dokumentacji projektowej, to jest od złożenia wniosku przez wykonawcę, nie jest to jednak równoznaczne z tym, że koszt zmian w dokumentacji projektowej są wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. W ocenie izby zmiany w dokumentacji projektowej mogą wynikać z okoliczności zależnych od zamawiającego, zależnych od wykonawcy jak i niezależnych od żadnej ze stron i w każdym z tych przypadków wniosek o dokonanie zmian może pochodzić od wykonawcy. W ocenie Izby w granicach kosztów obciążających wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy powinny mieścić się koszty od wykonawcy zależne i wynikające z przyczyn od niego zależnych. Nie może natomiast obejmować ceną kosztów, które nie mieszczą się w granicach opisu przedmiotu zamówienia, a powstały w toku realizacji robót budowlanych i wynikają z konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających. Tym samym uzasadnione jest żądanie odwołującego, aby zakres wynagrodzenia ryczałtowego obejmował koszty zmian w dokumentacji projektowej wprowadzone na wniosek wykonawcy z przyczyn od wykonawcy zależnych.” W związku z powyższym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi, aby Zamawiający respektował treść przywołanego wyżej Wyroku i dokonał zmiany pkt XVI. 1. 11) SIWZ „…poprzez dookreślenie, że wykonawcę obciąża koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek wykonawcy z przyczyn od niego zależnych…”.

Odpowiedź na pytanie 10:

Brak zgody na zmianę. Zamawiający stwierdza, iż przewidziane w kwestionowanym punkcie zmiany dotyczą sytuacji wynikających z wniosku Wykonawcy, w związku z tym pokrycie ich kosztów winno należeć do Wykonawcy.

 

PYTANIE NR 11

Zamawiający w SIWZ, w pkt XVI. 1. 13) [Opis Sposobu Obliczania Ceny] zapisał, że: „Cena ryczałtowa powinna obejmować pełny zakres robót określony w pkt. I…..oraz: 13) inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy i SIWZ” Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje przy tym, że stosownie do postanowień art. 140 ust.1 i 3 PZP „umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenia przedmiotu zamówienia zawarte w siwz, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz z art. 82 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym treść oferty musi odpowiadać SIWZ.” – KIO 2015/12 Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wnosi o usunięcie pkt XVI. 1. 13) SIWZ jako niezgodnego z postanowieniami art.29 ust. 1 PZP i 7 PZP jak też stanowiskiem prezentowanym przez KIO –np. Wyrok KIO 2015/12 z dnia 3.10.2012r.

Odpowiedź na pytanie 11:

Brak zgody na zmianę. Kwestionowany zapis SIWZ dot. wyłącznie kosztów wchodzących w zakres przedmiotu świadczenia określonego w umowie oraz SIWZ. Koszty te nie są enumeratywnie wyliczone w postanowieniach SIWZ, ale nie oznacza to, że nie wynikają z konieczności wykonania określonych elementów całości jaką jest przedmiot zamówienia.

Białystok, 14.02.2014

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź na pytanie 1:

Na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych w kwestiach nieuregulowanych zapisami SST, tj. zapisy zawarte w SST są ważniejsze od zapisów zawartych w WT.

 

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź na pytanie 2:

Na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych w kwestiach nieuregulowanych zapisami SST, tj. zapisy zawarte w SST są ważniejsze od zapisów zawartych w WT.

 

PYTANIE NR 3

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, która została zamieszczona na etapie przetargu.

 

PYTANIE NR 4

Zwracamy się o potwierdzenie, iż Zamawiający w postępowaniu przy formułowaniu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia punkt VI. ust. 1 ppkt. 2 SIWZ, nie żąda wykazu wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jedynie tych, służących ocenie warunku postawionego przez Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że żądanie wykazu wszystkich robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, w sytuacji gdy ogłoszenie i SIWZ nie przewiduje, że będą one weryfikowane inaczej, niż przez pryzmat warunku z punktu VI. ust. 1 ppkt. 2 SIWZ, jest nie tylko niecelowe, ale również stanowi duże obciążenie dla Wykonawcy mającego duże i wieloletnie doświadczenie na rynku. Może to skutkować koniecznością składania przez takich Wykonawców wielosetstronicowych ofert.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie wymaga wykazu wszystkich robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat. Należy wykazać jedynie zamówienia, które są niezbędne do spełnienia warunku wymaganego przez Zamawiającego.

 

Pytania do Wzoru Umowy.

PYTANIE NR 5

Zamawiający w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy wskazał, że zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast w ust. 2 § 3 ww. Wzoru wskazał, że wynagrodzenie ustala do kwoty X. W związku z tym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia zapytuje Zamawiającego, czy Zamawiający potwierdza, że zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 wzoru umowy Wykonawcy niniejszego zamówienia przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zapis § ust. 2 wynika z postanowienia § 28 ust. 1 pkt 11.

 

PYTANIE NR 6

Z treści § 8 ust. 1 pkt 6 umowy wynika, że: „za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego lub inspektora nadzoru, lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ w wysokości 5000,00zł za każdorazowe stwierdzone uchybienie, W związku z tym, ubiegający się o udzielenie zamówienia prosi o wskazanie (zdefiniowanie) przez Zamawiającego: czym jest niewykonanie lub nierzetelne wykonanie polecenia przez Zamawiającego …oraz jakich poleceń dotyczy ta kara?

Odpowiedź na pytanie 6:

Kara umowna dotyczy poleceń określonych w § 13 ust. 2 wzoru umowy i zostanie naliczona każdorazowo w przypadku niewykonania takiego polecenia, lub jego wykonania w sposób nieprawidłowy, tj. niezgodnie z dyspozycją w nim zawartą.

 

PYTANIE NR 7

Zamawiający w § 9 ust. 1 Wzoru Umowy wskazał, że okres gwarancji i rękojmi na roboty w tym oznakowanie poziome wynosi 5 lat, od odbioru ostatecznego dokonanego przez Zamawiającego, natomiast w ust. 2 pkt 1 i 2 togoż paragrafu Zamawiający wskazał, że bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, że data odbioru ostatecznego może być nie być tożsama z datą potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia i datą wymiany materiałów i urządzeń, Ubiegający się o udzielenie zamówienia informuje Zamawiającego, że zgodnie z treścią art. 647 k.c. (co potwierdza też sam Zamawiający w § 23 pkt. 3 wzoru Umowy) do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonanie odbioru robót. Co więcej Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą, warunkiem skuteczności odbioru nie jest jego bezusterkowość. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie m.in. w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 09.07.2013r. (Sygn. akt V ACa 332/13), gdzie Sąd stwierdził, że: „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór „skuteczny”. Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku”. Biorąc powyższe pod uwagę, Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wskazuje, że skoro datą, od której liczony jest bieg terminu gwarancji i rękojmi jest dzień następny po dniu odbioru ostatecznego, to bieg terminu wskazany przez Zamawiającego jest określony z naruszeniem zarówno art. 647 k.c. jak też § 23 pkt. 3 wzoru Umowy. W związku z tym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi do Zamawiającego o usunięcie treści ust. 2 § 9 Wzoru Umowy jako niezgodnego z treścią art. 647 k.c. oraz orzecznictwem sądów w tym względzie.

Odpowiedź na pytanie 7:

Brak zgody na zmianę. Kwestionowany zapis dot. biegu okresu rękojmi i gwarancji, natomiast powoływane przez Wykonawcę przepisy oraz orzeczenie dotyczą kwestii odbioru robót i nie mają do tego zapisu zastosowania. Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome na przedmiotowym zadaniu nie występuje.

 

PYTANIE NR 8

Zamawiający w § 9 ust. 7 Wzoru Umowy wskazał, że: „W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji ….biegnie na nowo…”. W związku z tym, że ani kodeks cywilny, ani orzecznictwo nie definiują pojęcia „wady istotnej” Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „wadę istotną”.

Odpowiedź na pytanie 8:

W doktrynie prawa oraz orzecznictwie pojęcie wady istotnej zostało zdefiniowane. Zauważa się, że wady istotne polegają na tym, że dzieło jest niezdatne do umówionego użytku, czy to dlatego, że nie posiada koniecznych cech pozwalających na jego eksploatację (np. wykonane urządzenie jest niesprawne i nie jest możliwe jego uruchomienie), ale także wtedy, gdy dyskwalifikuje je sama forma zewnętrzna (zaprojektowano rzecz bez uwzględnienia elementarnych wymagań estetycznych czy przestrzennych), (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2013 – komentarz do art. 637 k.c.). Ponadto rozróżnienie na wady istotne i nieistotne znajdowało wielokrotnie odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów (zob. np. Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 1999 r. I CKN 957/97; Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 listopada 2012 r. II CSK 183/12; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r. I CK 137/02).

 

PYTANIE NR 9

Zamawiający w § 28 ust. 1 pkt 1 lit. c) Wzoru Umowy wskazał, że Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 14 dni, natomiast w § 28 ust. 1 pkt 1 lit. e) Wzoru Umowy wskazał, Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć je w terminie. Z powyższego wynika, że już okres 14 dni uznaje Zamawiający za tak dalekie opóźnienie, iż jest to powodem do odstąpienia od umowy. Z uwagi na powyższe, Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi o usunięcie z § 27 ust. 1 pkt 1 lit. c) Wzoru Umowy zapisu „14 dni” i zmianę tego terminu na co najmniej „20 dni”.

Odpowiedź na pytanie 9:

Brak zgody na zmianę – wskazywane postanowienia dotyczą dwóch odrębnych podstaw do odstąpienia od umowy.

 

PYTANIE NR 10

Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi o usunięcie § 29 ust. 1 pkt 11) Wzoru Umowy w zakresie w jakim przewiduje on możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w wyniku rezygnacji z wykonania danej pozycji kosztorysowej określonej w kosztorysie ofertowym i pozostawienie zapisów, przewidujących możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę w tym zakresie jest fakt, że zarówno z SIWZ dla przedmiotowego postępowania jak i orzecznictwem KIO i sądów, przedmiar (kosztorys) w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego nie ma charakteru wiążącego dla określenia przedmiotu umowy o roboty budowlane a jedynie charakter pomocniczy. Dlatego zmiany w stosunku do ilości przedmiarowych, w sytuacji wykonania całości robót budowlanych, nie mogą uzasadniać zmiany „zakresu” umowy i konsekwentnie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Podkreślamy, że tak zdefiniował kosztorys zamawiający w m.in. pkt XVI 2 SIWZ zgodnie z którym kosztorys ma zaś charakter pomocniczy. Takie znaczenie kosztorysu dla wykonania umowy o roboty budowlane z ryczałtowo zdefiniowanym wynagrodzeniem potwierdza również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z którym jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót (§4 ust 3). Ponad to w uzasadnieniu wniosku o zmianę wskazujemy na wyrok KIO z dnia 28 lipca 2010 r., w sprawie sygn. akt KIO/UZP 1491/10 zgodnie z którym „Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego, którego znaczenie sprowadza się do czynności skalkulowania kosztów realizacji zadania, a nie wyszczególnienia materiałów i prac, które składają się na zamówienie”. Potwierdza on zasadność stwierdzenia, że wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysowych w ilości mniejszej od wstępnie szacowanej w kosztorysie ofertowym przy jednoczesnym kompletnym i całościowym wykonaniu zakresu robót, na który składają się te ilości nie oznacza zmniejszenia zakresu robót a tym samym nie uzasadnia zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego.

Odpowiedź na pytanie 10:

Brak zgody na zmianę – kwestionowany zapis ustanawia jedynie możliwość zmiany umowy, nie skutkuje natomiast powstaniem obowiązku po żadnej ze stron umowy.

 

Pytania do SIWZ:

PYTANIE NR 11

Zamawiający w SIWZ, w pkt XVI. 1. 11) [Opis Sposobu Obliczania Ceny] zapisał, że: „Cena ryczałtowa powinna obejmować pełny zakres robót określony w pkt. I…..oraz: 11) koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy – w takim przypadku wszelkie kwestie formalno prawne wymagane Prawem Budowlanym jak też koszt wprowadzenia tych zmian do realizacji przedmiotu zamówienia leżą w gestii Wykonawcy robót. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiającego.”. Powyższy zapis zgodnie z Wyrokiem KIO z dnia 3 października 2012r. (Sygn. akt: KIO 2015/12) „nie precyzuje, wbrew stanowisku zamawiającego (PZDW – dopisek własny), jakie koszty zmian w dokumentacji projektowej ma wykonawca uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Koszty te bowiem uzależniono jedynie od podmiotu wnioskującego o potrzebie dokonania zmian w dokumentacji projektowej, to jest od złożenia wniosku przez wykonawcę, nie jest to jednak równoznaczne z tym, że koszt zmian w dokumentacji projektowej są wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca. W ocenie izby zmiany w dokumentacji projektowej mogą wynikać z okoliczności zależnych od zamawiającego, zależnych od wykonawcy jak i niezależnych od żadnej ze stron i w każdym z tych przypadków wniosek o dokonanie zmian może pochodzić od wykonawcy. W ocenie Izby w granicach kosztów obciążających wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy powinny mieścić się koszty od wykonawcy zależne i wynikające z przyczyn od niego zależnych. Nie może natomiast obejmować ceną kosztów, które nie mieszczą się w granicach opisu przedmiotu zamówienia, a powstały w toku realizacji robót budowlanych i wynikają z konieczności udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających. Tym samym uzasadnione jest żądanie odwołującego, aby zakres wynagrodzenia ryczałtowego obejmował koszty zmian w dokumentacji projektowej wprowadzone na wniosek wykonawcy z przyczyn od wykonawcy zależnych.” W związku z powyższym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi, aby Zamawiający respektował treść przywołanego wyżej Wyroku i dokonał zmiany pkt XVI. 1. 11) SIWZ „…poprzez dookreślenie, że wykonawcę obciąża koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek wykonawcy z przyczyn od niego zależnych…”.

Odpowiedź na pytanie 11:

Brak zgody na zmianę. Zamawiający stwierdza, iż przewidziane w kwestionowanym punkcie zmiany dotyczą sytuacji wynikających z wniosku Wykonawcy, w związku z tym pokrycie ich kosztów winno należeć do Wykonawcy.

 

PYTANIE NR 12

Zamawiający w SIWZ, w pkt XVI. 1. 13) [Opis Sposobu Obliczania Ceny] zapisał, że: „Cena ryczałtowa powinna obejmować pełny zakres robót określony w pkt. I…..oraz: 13) inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy i SIWZ” Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje przy tym, że stosownie do postanowień art. 140 ust.1 i 3 PZP „umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenia przedmiotu zamówienia zawarte w siwz, a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz z art. 82 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym treść oferty musi odpowiadać SIWZ.” – KIO 2015/12 Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wnosi o usunięcie pkt XVI. 1. 13) SIWZ jako niezgodnego z postanowieniami art.29 ust. 1 PZP i 7 PZP jak też stanowiskiem prezentowanym przez KIO –np. Wyrok KIO 2015/12 z dnia 3.10.2012r.

Odpowiedź na pytanie 12:

Brak zgody na zmianę. Kwestionowany zapis SIWZ dot. wyłącznie kosztów wchodzących w zakres przedmiotu świadczenia określonego w umowie oraz SIWZ. Koszty te nie są enumeratywnie wyliczone w postanowieniach SIWZ, ale nie oznacza to, że nie wynikają z konieczności wykonania określonych elementów całości jaką jest przedmiot zamówienia.

Białystok, 14.02.2014

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 3 - Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 3 - Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Kosztorys ofertowy na przebudowę przepustu w km 31+535 poz. 11 „Rozebranie ścianek czołowych przepustów z załadunkiem i transportem” ilość 2,80 m3. Przedmiar robót poz. 18 „Rozebranie ścianek czołowych przepustów” ilość 2,76 m3 – odnosząca się do poz. 11 kosztorysu ofertowego. Która ilość jest poprawna i ma być uwzględniona w kosztorysie ofertowym ?.

Odpowiedź na pytanie 1:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Poprawiony przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostępny w załączniku poniżej.

 

PYTANIE NR 2:

Istnieje niezgodność numeracji pozycji przeniesionych z przedmiaru do kosztorysu ofertowego. Kolumna 4 kosztorysu ofertowego jest niezgodna z kolumną 3 tj. nr poz. cenowej el. przedmiarowego. W związku z tym kolumna nr 3 powinna wyglądać następująco:

L.p.

Nr poz. Cenowej (el. Przedmiarowego)

Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego

1.

3.

4.

14-15

23-24,27

Wykonywanie wykopów ręcznie i mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku

17.

25-26

Oczyszczenie dna cieku i pompowanie wody

Reszta pozycji pozostaje bez zmian. Pomimo tego, że przedmiar jest wyłącznie dokumentem pomocniczym w dokonaniu wyceny, to jego pozycje są wskazane w kosztorysie ofertowym, który na etapie podpisania Umowy będzie trzeba załączyć do Umowy. Prosimy o poprawienie omyłki.

Odpowiedź na pytanie 2:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XVI punkt 3 „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

 

PYTANIE NR 3:

Przedmiar robót na wykonanie PRZEPUSTU W KM 2+263 dział 35.2 – „ustawienie docelowych barier ochronnych o parametrach A,H1,W4”. Kompletna długość tych barier zgodnie z projektem powinna wynosić po 72m na każdą ze stron, co daje nam 144mb całej bariery. Pozycja 56 przedmiaru robót brzmi – „Bariery – jednostronne, bariery docelowe: 56*2-4*8=80m”. Wg projektu ta pozycja powinna przedstawiać się następująco: 56*2-4*8=112m. Pozycja nr 57 przedmiaru robót pozostaje bez zmian. Po zsumowaniu poprawionych ilości z tych dwóch pozycji długość barier odpowiada długości barier z projektu, tj. 144m. Prosimy o skorygowanie ilości.

Odpowiedź na pytanie 3:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Poprawiony przedmiar robót i kosztorys ofertowy dostępny w załączniku poniżej.

Białystok, 13.02.2014r.

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Brak w dokumentacji projektowej kosztorysu ofertowego na wykonanie objazdu na tyt. Zadaniu. Prosimy o uzupełnienie braków.

Odpowiedź na pytanie 1:

Wykonanie objazdu zostało ujęte w kosztorysie ofertowym w poz. 34 tj. „Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka objazdu na czas przebudowy mostu”.

 

PYTANIE NR 2:

Istnieje niezgodność numeracji pozycji przeniesionych z przedmiaru do kosztorysu ofertowego. Kolumna 4 kosztorysu ofertowego jest niezgodna z kolumną 3 tj. nr poz. Cenowej el. Przedmiarowego. W związku z tym kolumna nr 3 powinna wyglądać następująco:

 

L.p.

Nr poz. Cenowej (el. Przedmiarowego)

1.

3

11.

21-22,24

17.

36

18.

37-38

19.

39-40

20.

41

21.

42

22.

43

23.

44

24.

45

25.

46

26.

47

27.

48

28.

49

29.

50

30.

51

31.

52-53

32.

54

33.

55

Reszta pozycji pozostaje bez zmian. Pomimo tego, że przedmiar jest wyłącznie dokumentem pomocniczym w dokonaniu wyceny, to jego pozycje są wskazane w kosztorysie ofertowym, który na etapie podpisania Umowy będzie trzeba załączyć do Umowy. Prosimy o poprawienie omyłki.

Odpowiedź na pytanie 2:

O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z zapisem w dziale XVI punkt 3 „Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyka Wykonawcy. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.”

Kosztorys ofertowy, jak i przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym (poglądowym) Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót oraz określenia płatności na koniec okresu rozliczeniowego.

Białystok, 13.02.2014

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Białystok: Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131. Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki. Zadanie Nr 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka.
Numer ogłoszenia: 22123 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z:

Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131.

Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki.

Zadanie Nr 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 1: Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131. Zadanie Nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki. Zadanie Nr 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3, 45.22.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie Nr 1: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie minimum jednego drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o długości minimum 10,00m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.), wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  • Zadanie Nr 2: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na: budowie/przebudowie/rozbudowie minimum 1 przepustu o świetle poziomym minimum 150 cm (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00zł brutto, wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. lub budowie/przebudowie/rozbudowie minimum 1 drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o długości minimum 10,00 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.), wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  • Zadanie Nr 3: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na: budowie/przebudowie/rozbudowie minimum dwóch drogowych obiektów inżynierskich (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), w ciągu dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż 300 000,00zł brutto każdy, wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie Nr 1: W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) Wytwórnia mas bitumicznych - należy podać informację o sposobie dysponowania. 2) Laboratorium - należy podać informację o sposobie dysponowania. 3) Wytwórnia betonu - należy podać informację o sposobie dysponowania.

  • Zadanie Nr 2: W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) Wytwórni mas bitumicznych - należy podać informację o sposobie dysponowania. 2) Laboratorium - należy podać informację o sposobie dysponowania.

  • Zadanie Nr 3: W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) Wytwórnia mas bitumicznych - należy podać informację o sposobie dysponowania. 2) Laboratorium - należy podać informację o sposobie dysponowania.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie Nr 1: W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: 1. KIEROWNIK BUDOWY winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na: budowie/przebudowie/rozbudowie minimum jednego drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o długości minimum 10,00m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.), który był przez niego zrealizowany i rozliczony. 2. KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do realizacji robót mostowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednym zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), które było przez niego zrealizowane i rozliczone. 3. KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do realizacji robót drogowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednym zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), klasy minimum Z, które było przez niego zrealizowane i rozliczone. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót mostowych z funkcją Kierownika robót drogowych i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. 4. GEODETA winien posiadać uprawnienia w zakresie: - geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1), - rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (2), - geodezyjnej obsługi inwestycji (4).

  • Zadanie Nr 2: W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: 1. KIEROWNIK BUDOWY winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na: minimum jednym zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową minimum 1 przepustu o świetle poziomym minimum 150cm (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00zł brutto, które były przez niego zrealizowane i rozliczone. lub minimum jednym zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową 1 drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o długości minimum 10,00 m (długość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582 z późn. zm.), które było przez niego zrealizowane i rozliczone. 2. KIEROWNIK ROBÓT NA DROGOWYCH OBIEKTACH INŻYNIERSKICH winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do realizacji robót mostowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednym zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), które było przez niego zrealizowane i rozliczone. 3. KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do realizacji robót drogowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednym zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.), klasy minimum Z, które było przez niego zrealizowane i rozliczone. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót mostowych z funkcją Kierownika robót drogowych i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. 4. GEODETA winien posiadać uprawnienia w zakresie: - geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1), - rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (2), - geodezyjnej obsługi inwestycji (4).

  • Zadanie Nr 3: W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: 1. KIEROWNIK BUDOWY winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum dwóch zadaniach związanych z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00zł brutto każde, które były przez niego zrealizowane i rozliczone. 2. KIEROWNIK ROBÓT winien: 1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji w budownictwie do realizacji robót mostowych na zadaniu objętym niniejszym zamówieniem, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na minimum jednym zadaniu związanym z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), w ciągu drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), które było przez niego zrealizowane i rozliczone. 3. GEODETA winien posiadać uprawnienia w zakresie: - geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1), - rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (2), - geodezyjnej obsługi inwestycji (4).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie), *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 1 - Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 1 - Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131. Zamówienie obejmuje: - usunięcie humusu, wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem, - wykonanie tymczasowej drogi objazdowej, tymczasowego ciągu pieszego oraz tymczasowych przepustów, - wykonanie robót rozbiórkowych, - roboty ziemne, - budowę nowego obiektu mostowego, - budowę ciągu pieszo-rowerowego, - budowę nowej konstrukcji jezdni na obiekcie i dojazdach, - wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - wykonanie innych robót związanych z realizacją zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 2 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 2 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki. Zamówienie obejmuje: - ustawienie, utrzymanie i demontaż tymczasowego oznakowania, - wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem, - wykonanie tymczasowych dróg objazdowych wraz z tymczasowymi przepustami, - rozebranie istniejącej nawierzchni na dojazdach, - rozebranie istniejącego obiektu, - roboty ziemne, - montaż konstrukcji stalowej przepustu, - wykonanie umocnienia skarp wlotu i wylotu, - wykonanie nowej nawierzchni na obiekcie i dojazdach, - wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - wykonanie innych robót związanych z realizacją zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 3 - Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane związane z: Zadanie Nr 3 - Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka. Zamówienie obejmuje wykonanie: - ustawienie, utrzymanie i demontaż tymczasowego oznakowania, - wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem, - rozebranie istniejących obiektów inżynierskich, - rozebranie istniejącej nawierzchni na dojazdach, - roboty ziemne, - montaż konstrukcji stalowej przepustów, - wykonanie umocnienia wlotów i wylotów, - wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - wykonanie umocnień skarp i rowów, - wykonanie nowej nawierzchni na obiektach i dojazdach, - wykonanie innych robót związanych z realizacją zadania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Data wprowadzenia: 2014-02-04

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-03-10

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-02-04