Zimowe utrzym.dr. woj. w sezonie 2011/2012 na terenie woj. podl. z podz. na 5 zadań. Usługa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy zadania 2

 
 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania:  zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży
 
I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:
 
(01) BIK – PROJEKT Sp. z o. o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
 • równiarka na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 2 m3 na sieć RDW w Łomży – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3na sieć RDW w Łomży – 2 szt..
(02) HANDEL i USŁUGI Budowlano-Drogowe, Sprzętowe oraz Roboty Ziemne Henryk Radzewicz, Stara Łomża przy Szosie, ul. Słoneczna 8, 18-400 Łomża
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 645 granica województwa – Łomża i  Nr 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 679 Łomża – Mężenin – 1 szt.,
 • pług szczytowy na sieć RDW w Łomży – 1 szt.,
 • pług jednostronny na sieć RDW w Łomży – 1 szt..
 (03) Firma T. U. H. "JUSBER" Stanisław Olender, 18-500 Kolno Czerwone 6
 • piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt.,;
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 647 granica województwa – Stawiski– 1szt..
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3na sieć RDW w Łomży – 1 szt..
(04) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Wojciech Skrodzki, 18-420 Jedwabne  ul. Plac 250-lecia 7
 • piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 668 Jedwabne – Osowiec - 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 668 Piątnica – Jedwabne– 1 szt.,
 • pług szczytowy na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt.,
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt..
(05) „EXTRAL” Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 677 Łomża – Śniadowo – granica województwa – 1 szt.,
 • pług szczytowy na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt.,
 • równiarka na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt.,
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 2 m3na sieć RDW w Łomży – 1 szt...
 
Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w terminie nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 21.11.2011r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.
 
 
II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:
(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).
(01) BIK – PROJEKT Sp. z o. o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
 • równiarka na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 2 m3 na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 96,67 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3na sieć RDW w Łomży – 2 szt., oferta uzyskała 100 pkt..
(02) HANDEL i USŁUGI Budowlano-Drogowe, Sprzętowe oraz Roboty Ziemne Henryk Radzewicz, Stara Łomża przy Szosie, ul. Słoneczna 8, 18-400 Łomża
 • piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 668 Jedwabne – Osowiec – 1 szt., oferta uzyskała 95,11 pkt.;
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 647 gr. woj. -
  Stawiski– 1 szt., oferta uzyskała 84,06 pkt.;
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 645 granica województwa – Łomża i             Nr 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 679 Łomża – Mężenin - – 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 • solarka    z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 668 Piątnica – Jedwabne – 1 szt., oferta uzyskała 95,63 pkt.;
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 677 Łomża – Śniadowo – granica województwa – 1 szt., oferta uzyskała 49,95 pkt.;
 • pług szczytowy na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 80,65 pkt.;
 • pług jednostronny na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 89,05 pkt.;
 • pług jednostronny na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki do 2 m3na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 82,86 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 45,14 pkt..
(03)Firma T. U. H. "JUSBER" Stanisław Olender, Czerwone 6, 18-500 Kolno
 • piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 647 granica województwa – Stawiski– 1szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 645 granica województwa – Łomża i Nr 648 Miastkowo – Nowogród – 1 szt., oferta uzyskała 95,59 pkt.;
 • pług szczytowy na sieć dróg RDW w Łomży– 1 szt., oferta uzyskała 78,13 pkt.;
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW w Łomży- – 1 szt., oferta uzyskała 100,00 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki do 2 m3na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 81,69 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki do 1 m3na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 45,61 pkt.;
(04)Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki, ul. Plac 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne   
 • piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 648 Morgowniki - Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała 89,65 pkt.;
 • piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 668 Jedwabne – Osowiec - 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 •  solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 679 Łomża – Mężenin -                            – 1 szt., oferta uzyskała 97,34 pkt.;
 •  solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 668 Piątnica – Jedwabne– 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 677 Łomża – Śniadowo – granica województwa – 1 szt., oferta uzyskała 48,36 pkt.;
 • pług szczytowy na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 79,37 pkt.;
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 98,42 pkt.;
 •  ładowarka o poj. łyżki do 1 m3na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 44,83 pkt.;
(05) „EXTRAL” Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 677 Łomża – Śniadowo – granica województwa – 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 • pług szczytowy na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.;
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 79,26 pkt.;
 • równiarka na sieć dróg RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 80,00 pkt.;
 • ładowarka o poj. łyżki powyżej 2 m3na sieć RDW w Łomży – 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.
 
06.10.2011r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy zadania 1

  
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania:
zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 
 
I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:
(01) Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o. o., ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 685 Zabłudów – Nowosady – 1 szt.,
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 687 Juszkowy Gród - Nowosady – 1 szt.,
 • pług szczytowy na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt..
(02) Usługi Remontowo – Budowlane Maszynami Marek Domański, Hodyszewo ul. Ppłk. St. Platonoffa 24, 18-212 Nowe Piekuty
 • pług szczytowy na sieć dróg RDW w Białymstoku 1 szt.,
 • ładowarka na sieć dróg RDW w Białymstoku 1 szt..
(03) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o. o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 • solarka z pługiem jednostronnym na odc.dr.woj. Nr 659 Topczewo–Dąbrówka Kościelna- 1 szt.,     
 • równiarka na sieć dróg RDW w Białymstoku – 1 szt.,
 • równiarka na sieć dróg RDW w Białymstoku – 1 szt..
(04) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MPO Sp. z o. o., ul. 27 Lipca 62, 15-182 Białystok
 •  piaskarka z pługiem jednostronnym na sieci dróg RDW w Białymstoku - 1 szt.,
 •  solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Brańsk - 1 szt.,
 •  solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 686 Zajma - Jałówka - 1 szt.,
 •  ciągnik lekki z rozrzutnikiem i pług jednostronny na ciąg pieszo rowerowy w Księżynie - 1 szt..
(05) „BUDOMOST” Sp. z o. o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok
 •  solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 678 Białystok - Markowszczyzna, 676 Białystok – dr. krajowa Nr 8 - 1 szt.,
 •  równiarka na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt..
(06) Usługi Transportowe Handel, Prace Ziemne Stefan Żebrowski, ul. Kwiatowa 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 •   piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt.,
 •   solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 671 Knyszyn - Sokoły - 1 szt.,
 •   solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie - 1 szt.,
 •   pług szczytowy na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt.,
 •   ładowarka na sieć dróg RDW w Białymstoku - 2 szt..
 
Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w terminie nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 21.11.2011r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.
 
 
II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:
(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).
(01) Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o. o., ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka
 • - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 685 Zabłudów – Nowosady – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
 • - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 687 Juszkowy Gród - Nowosady 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
 • - pług szczytowy na sieć dróg RDW w Białymstoku 1 szt. – oferta uzyskała 62,78 pkt..
(02) Usługi Remontowo – Budowlane Maszynami Marek Domański, Hodyszewo, ul. Ppłk. St. Platonoffa 24, 18-212 Nowe Piekuty
 • - pług szczytowy na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt. – oferta uzyskała 94,17 pkt.,
 • - ładowarka na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt. – oferta uzyskała 91,11 pkt..
(03) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o. o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 659 Topczewo – Dąbrówka Kościelna -       1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,        
 •          - równiarka na sieć dróg RDW w Białymstoku – 1 szt., oferta uzyskała 95,12 pkt.,
 •          - równiarka na sieć dróg RDW w Białymstoku – 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.
(04) Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne„ASTWA” Sp. z o. o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 671 Knyszyn – Sokoły – 1 szt., oferta uzyskała 73,81 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie – 1 szt., oferta uzyskała 72,98 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 678 Markowszczyzna – Łapy, 676 Białystok – dr. krajowa Nr 8 - 1 szt., oferta uzyskała 91,60 pkt..
        (05)   MPO Sp. z o. o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok
 •          - piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Białymstoku - 2 szt., oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 •           - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 671 Knyszyn - Sokoły - 1 szt., oferta uzyskała 69,83 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie - 1 szt., oferta uzyskała 67,50 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Brańsk - 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt..
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 685 Zabłudów - Nowosady - 1 szt., oferta uzyskała 86,64 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 678 Markowszczyzna – Łapy, 676 Białystok – dr. krajowa Nr 8 - 1 szt., oferta uzyskała 87,80 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 686 Zajma - Jałówka - 1 szt., oferta uzyskała 98,50 pkt.,
 •         - rozrzutnik i pług jednostronny na ciąg pieszo rowerowy w Księżynie - 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.,
 •         - ładowarka na sieć dróg RDW w Białymstoku - 2 szt., oferta uzyskała 65,60 pkt..
        (06) „BUDOMOST” Sp. z o. o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok
 •          - piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt., oferta uzyskała 99,43 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie - 1 szt., oferta uzyskała 75,33 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 685 Zabłudów - Nowosady - 1 szt., oferta uzyskała 84,91 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 687 Juszkowy Gród - Nowosady - 1 szt., oferta uzyskała 60,63 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 678 Markowszczyzna – Łapy, 676 Białystok – dr. krajowa Nr 8 - 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.,
 •          - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 686 Zajma - Jałówka - 1 szt., oferta uzyskała 91,64 pkt.,
 •         - równiarka na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt., oferta uzyskała 74,14 pkt..
(07) Usługi Transportowe Handel, Prace Ziemne Stefan Żebrowski, ul. Kwiatowa 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 •         - piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.,
 •         - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 671 Knyszyn - Sokoły - 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.,
 •         - solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 678 Markowszczyzna – Wysokie Mazowieckie - 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.,
 •         - pług szczytowy na sieć dróg RDW w Białymstoku - 1 szt., oferta uzyskała 100 pkt.,
 •         - ładowarka na sieć dróg RDW w Białymstoku - 2 szt., oferta uzyskała 100 pkt..
 •  
06.10.2011r.
 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy zadania 5 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania:
zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach
 
I.     Zakończone zostało wyborem następujących ofert:
 
(01)          Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o., 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82
-     piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 664 Augustów granica państwa – 1 szt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 653 granica woj.– Suwałki – 1 szt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 652 granica woj.– Suwałki – 1 szt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 653 Suwałki – Poćkuny i Nr 663 Pomorze – Sejny – 1 szt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 655 granica woj.– Suwałki – 1 szt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 664 Raczki Augustów (razem z ul. Obrońców Westerplatte) – 1 szt.;
-     pług szczytowy na sieci dróg RDW – 1 szt.;
-     równiarka z pługiem szczytowym na sieć dróg RDW – 2 szt.;
-     spycharka o mocy pow. 100 KM na sieci dróg RDW – 1 szt.;
-     ładowarka na sieci dróg RDW – 2 szt..
 
(02)          Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Sofix” Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
-     pług szczytowy na sieci dróg RDW – 1 szt.;
-     równiarka na sieci dróg RDW – 1 szt.;
-     ładowarka na sieci dróg RDW – 1 szt..
 
(03)          PTUH Maciej Staniewicz, 16-506 Giby, m. Dziemianówka 9
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 651 granica woj.– Sejny – 1 szt.;
-     pług szczytowy na sieci dróg RDW – 1 szt.;
-     pług wirnikowy na sieci dróg RDW – 1 szt.;
-     samochód samowyładowczy na sieci dróg RDW – 1 szt..
 
(04)          Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna, 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24
-     rozrzutnik i pług jednostronny na ciągniku lekkim na ciąg pieszy w Augustowie – 1 szt.;
-     pług szczytowy na sieci dróg RDW– 1 szt.;
-     równiarka na sieci dróg RDW – 1 szt.;
-     ładowarka na sieć dróg RDW – 1 szt..
 
Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w terminie nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 21.11.2011r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.
 
II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:
(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).
 
(01)          Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o., 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82
-     piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 664 Augustów granica państwa – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 653 granica woj.– Suwałki – 1 szt. - oferta uzyskała 99,67 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 652 granica woj.– Suwałki – 1 szt. - oferta uzyskała 98,62 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. - oferta uzyskała 99,67 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 653 Suwałki –Poćkuny i Nr 663 Pomorze – Sejny – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 655 granica woj.– Suwałki – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 664 Raczki Augustów (razem z ul. Obrońców Westerplatte) – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     pług szczytowy na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 50,00 pkt.;
-     równiarka z pługiem szczytowym na sieci dróg RDW – 2 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     spycharka o mocy pow. 100 KM na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     ładowarka na sieci dróg RDW– 1 szt. - oferta uzyskała 82,93 pkt.;
-     ładowarka na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 75,56 pkt. ;
-     ładowarka na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 56,67 pkt..
 
(02)          Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Sofix” Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki
-     pług szczytowy na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     równiarka na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     ładowarka na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
 
(03)          PTUH Maciej Staniewicz, 16-506 Giby, m. Dziemianówka 9
-      solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 652 granica woj.– Suwałki – 1 szt. - oferta uzyskała 89,05 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 653 Suwałki – Poćkuny i Nr 663 Pomorze – Sejny – 1 szt. - oferta uzyskała 86,48 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 651 granica woj.– Sejny – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     pług szczytowy na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 42,11 pkt.;
-     pług wirnikowy na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     ładowarka na sieci dróg RDW – 2 szt. - oferta uzyskała po 65,38 pkt.;
-     samochód samowyładowczy na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
 
(04)          Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna, 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24
-     piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 664 Augustów granica państwa – 1 szt. - oferta uzyskała 88,64 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 653 granica woj.– Suwałki - 1 szt. - oferta uzyskała 94,31 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. - oferta uzyskała 94,31 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 664 Raczki Augustów (razem z ul. Obrońców Westerplatte – 1 szt. - oferta uzyskała 85,44 pkt.;
-     rozrzutnik i pług jednostronny na ciągniku lekkim na ciąg pieszy w Augustowie – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.;
-     pług szczytowy na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 45,71 pkt.;
-     równiarka z pługiem szczytowym na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 84,06 pkt.;
-     równiarka na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 45,45 pkt
-     spycharka o mocy pow. 100 KM na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 89,74 pkt.;
-     ładowarka na sieci dróg RDW – 1 szt. - oferta uzyskała 69,39 pkt.;
 
(05)          Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz, 16-400 Suwałki, ul. Jasna 3
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 653 granica woj.– Suwałki – 1 szt. - oferta uzyskała 87,35 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 652 granica woj.– Suwałki – 1 szt. - oferta uzyskała 83,26 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. - oferta uzyskała 85,28 pkt.;
 
(06)          Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MPO” Sp. z o. o., 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 62
-     piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 664 Augustów granica państwa – 1 szt. - oferta uzyskała 77,39 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt. - oferta uzyskała 77,30 pkt.;
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 664 Raczki Augustów (razem z ul. Obrońców Westerplatte – 1 szt. - oferta uzyskała 72,63 pkt.;
-     rozrzutnik i pług jednostronny na ciągniku lekkim na ciąg pieszy w Augustowie – 1 szt. - oferta uzyskała 97,06 pkt.;
 
dnia 04.10.2011r
 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy zadania 4

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania:
zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

(01) „TRANS – HAN” Usługi Transportowe. Budowa. Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz,, ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka
pług jednostronny na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt.,
pług szczytowy na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt.,
równiarka na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt.,
ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na sieć RDW w Sokółce – 1 szt..

(02) Usługi Transportowe Mirosław Bandziul, ul. Tysiąclecia P. P. 42, 16-200 Dąbrowa Białostocka
ciągnik z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Sokółce – 2 szt..

(03) Usługi Transportowo – Sprzętowe Zdzisław Bandziul, ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka
piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 670 Dąbrowa Białostocka – gr. państwa – 1 szt.,
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 673 Lipsk - Sokolany – 1 szt.,
pług szczytowy na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt..

(04) Roboty Ziemne. Usługi Transportowe Samochodem Ciężarowym Zenon Kiszło, ul. Białostocka 85, 16-150 Suchowola
piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 670 Osowiec - Suchowola – 1 szt.,
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 671 Korycin – Knyszyn i 670 Suchowola Dąbrowa Białostocka – 1 szt.,
pług jednostronny na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt.,
równiarka na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt.,
ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na sieć RDW w Sokółce – 1 szt..

(05) MPO Sp. z o. o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok
ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na sieć RDW w Sokółce – 1 szt..

(06) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD Walenty Pacewicz, ul. Saturna 54, 15-680 Białystok
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. 674 Sokółka-Krynki 676 skrzyż. z dr. woj. Nr 674-gr. państwa – 1 szt.,
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. 673 Sokółka-Sokolany i 671 Sokolany-Korycin – 1 szt..

(07) „BUDOMOST” Sp. z o. o., Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 676 Białystok - skrzyżowanie z dr. woj. Nr 674 – 1 szt.,
równiarka na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt..

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w terminie nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 21.11.2011r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:
(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) KONS – DREW Władysław Olechno, Kamionka Stara 158, 16-100 Sokółka
– oferta została odrzucona

(02) „TRANS – HAN” Usługi Transportowe. Budowa. Modernizacja Dróg, Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz, ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka

solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 674 Sokółka – Krynki i 676 skrzyżowanie z dr. woj. Nr 674 – granica państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 92 pkt.,
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 673 Sokółka – Sokolany i Nr 671 Sokolany – Korycin – 1 szt. – oferta uzyskała 92 pkt.,
pług jednostronny na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
pług szczytowy na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 99,60 pkt.,
równiarka na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na sieć RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 96,15 pkt.,
ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na sieć RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 86,21 pkt..

(03) Usługi Transportowe Mirosław Bandziul, ul. Tysiąclecia P. P. 42, 16-200 Dąbrowa Białostocka
ciągnik z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Sokółce – 2 szt. – oferta uzyskała 100 pkt..

(04) Usługi Transportowo – Sprzętowe Zdzisław Bandziul, ul. 3 Maja 5016-200 Dąbrowa Białostocka
piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 670 Dąbrowa Białostocka – gr. państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 673 Lipsk - Sokolany – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
pług szczytowy na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt..

(05) Roboty Ziemne. Usługi Transportowe Samochodem Ciężarowym Zenon Kiszło, ul. Białostocka 85, 16-150 Suchowola
piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 670 Osowiec - Suchowola – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 671 Korycin – Knyszyn i 670 Suchowola Dąbrowa Białostocka – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
pług jednostronny na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
równiarka na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na sieć RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 96,15 pkt..

(06) Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne „ASTWA“ Sp. z o. o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 676 Białystok - skrzyżowanie z dr. woj. Nr 674 – 1 szt. – oferta uzyskała 86,05 pkt..

(07) MPO Sp. z o. o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 676 Białystok - skrzyżowanie z dr. woj. Nr 674– 1 szt. – oferta uzyskała 83,81 pkt.,
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. 674 Sokółka-Krynki 676 skrzyż. z dr. woj. Nr 674-gr. państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 96,48 pkt.,
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. 673 Sokółka - Sokolany 671 Sokolany - Korycin – 1 szt. – oferta uzyskała 96,48 pkt.,
ładowarka o poj. łyżki pow. 3m3 na sieć RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt..

(08) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD Walenty Pacewicz, ul. Saturna 54, 15-680 Białystok
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. 674 Sokółka-Krynki 676 skrzyż. z dr. woj. Nr 674-gr. państwa – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt.,
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. 673 Sokółka - Sokolany i 671 Sokolany - Korycin – 1 szt. – oferta uzyskała 100 pkt..

(09) BUDOMOST Sp. z o. o., Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok
solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 676 Białystok - skrzyżowanie z dr. woj. Nr 674 – 1 szt. – oferta uzyskała 96,84 pkt.,
równiarka na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt. – oferta uzyskała 93,16 pkt.,

dnia 04.10.2011 r 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy zadania 3

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania:
zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach
 
 
I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:
 
(01)      Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J Anna Renata Jarocka, 17-300 Siemiatycze, ul. Obrońców Warszawy 15
-     ciągnik lekki z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
-     pług jednostronny na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 3 szt.,
-     pług szczytowy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
-     pług wirnikowy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
-     ładowarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
-     samochód samowyładowczy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt..
 
(02)      Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski, 17-200 Hajnówka, ul. Kacza 7
-     piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 689 Hajnówka - granica państwa – 1 szt.,
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 689 Hajnówka Bielsk Podlaski, 685 Nowosady – Kleszczele – 1 szt.,
-     ciągnik lekki z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
-     pług szczytowy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
-     ładowarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
 
(03)      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o. o., 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 690 Ciechanowiec – Czyżew Osada, Nr 694 Ciechanowiec – granica województwa i Nr 681 Ciechanowiec- Brańsk – 1 szt.,
-     równiarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
-     ładowarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt..
 
(04)      Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD“ Sp. z o. o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
-     piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 693 Siemiatycze – Kleszczele – 1 szt.,
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 690 Siemiatycze – Ciechanowiec – 1 szt.,
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 640 Siemiatycze – granica państwa i Nr 658 dr. woj. Nr 640 – Kajanka - 1 szt.,
-     ciągnik lekki z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt.,
-     równiarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 2 szt..
 
Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane w terminie nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 21.11.2011r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.
 
II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:
(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).
 
(01)     Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J Anna Renata Jarocka, 17-300 Siemiatycze, ul. Obrońców Warszawy 15
-     ciągnik lekki z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 sz.t - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     pług jednostronny na sieć dróg RDW w Siemiatyczach -2 szt. - oferta uzyskała 92,31 pkt.,
-     pług jednostronny na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     pług szczytowy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     pług wirnikowy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     ładowarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 66,67 pkt.,
-     samochód samowyładowczy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt..
 
(02)     Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski, 17-200 Hajnówka, ul. Kacza 7
-     piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 689 Hajnówka - granica państwa – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 689 Hajnówka Bielsk - Podlaski, 685 Nowosady – Kleszczele – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     ciągnik lekki z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     pług jednostronny na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 48,00 pkt.,
-     pług szczytowy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     ładowarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. oferta uzyskała 100,00 pkt..
 
(03)     Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o. o., 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 690 Ciechanowiec – Czyżew Osada, Nr 694 Ciechanowiec – granica województwa i Nr 681 Ciechanowiec- Brańsk – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     równiarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     ładowarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 61,54 pkt..
 
(04)     Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD“ Sp. z o. o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
-     piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     piaskarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 689 Hajnówka – granica państwa – 1 szt. - oferta uzyskała 81,82 pkt.,
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 693 Siemiatycze – Kleszczele – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 690 Siemiatycze – Ciechanowiec – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 640 Siemiatycze – granica państwa i Nr 658 dr. woj. Nr 640 – Kajanka – 1 szt. - oferta uzyskała 100,00 pkt.,
-     solarka z pługiem jednostronnym na odc. dr. woj. Nr 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski i Nr 685 Nowosady – Kleszczele – 1 szt. - oferta uzyskała 90,38 pkt.,
-     ciągnik lekki z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 2 szt. - oferta uzyskała po 55,56 pkt.,
-     pług jednostronny na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała po 66,67 pkt.,
-     pług szczytowy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 2 szt. - oferta uzyskała po 81,82 pkt.,
-     pług wirnikowy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 51,43 pkt.,
-     równiarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 2 szt. - oferta uzyskała po 85,42 pkt.,
-     ładowarka na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 2 szt. - oferta uzyskała 54,55 pkt.,
-     samochód samowyładowczy na sieć dróg RDW w Siemiatyczach – 1 szt. - oferta uzyskała 55,56 pkt..
 
 
dnia 04.10.2011r


Dz.U./S S155

13/08/2011
258205-2011-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/10
 
13/08/2011S155
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nausługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/10
 
PL-Białystok: Usługi odśnieżania
2011/S 155-258205
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Usługi
 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstokuul. Elewatorska 6Kontaktowy: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok Do wiadomości: Hanna Sołowianiuk-Kardasz 15-620 Białystok POLSKA Tel. +48 856767139 E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.plFaks +48 856767153
 
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Inne zarządzanie drogami wojewódzkimi
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży; Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach; Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce; Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16
Główne miejsce świadczenia usług drogi wojewódzkie województwa podlaskiego.
Kod NUTS PL34
  
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
 
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
 
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży; Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach; Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce; Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
 
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90620000, 90630000
 
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak
 
II.1.8)
Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
 
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
 
II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
 
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży; Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach; Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce; Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
Bez VAT 6 250 000,00 PLN
 
II.2.2)
Opcje
Nie
 
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 15.10.2011. Zakończenie 30.4.2012
 
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
1)
KRÓTKI OPIS
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałemna zadania: Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
 
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90620000, 90630000
 
3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałemna zadania: Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku, 
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli.
Bez VAT 1 250 000,00 PLN
 
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie 15.10.2011. Zakończenie 30.4.2012
 
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.
 
CZĘŚĆ NR 2
NAZWA Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży;
1)
KRÓTKI OPIS
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży;
 
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90620000, 90630000
 
3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałemna zadania: Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży;
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli.
Bez VAT 1 250 000,00 PLN
 
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie 15.10.2011. Zakończenie 30.4.2012
 
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.
 
CZĘŚĆ NR 3
NAZWA Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach
1)
KRÓTKI OPIS
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałemna zadania: Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach;
 
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90620000, 90630000
 
3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach;
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg, 
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli.
Bez VAT 1 250 000,00 PLN
 
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie 15.10.2011. Zakończenie 30.4.2012
 
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.
 
CZĘŚĆ NR 4
NAZWA Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce;
1)
KRÓTKI OPIS
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce;
 
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90620000, 90630000
 
3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce;
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli.
Bez VAT 1 250 000,00 PLN
 
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie 15.10.2011. Zakończenie 30.4.2012
 
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.
 
CZĘŚĆ NR 5
NAZWA Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
1)
KRÓTKI OPIS
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
 
2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
90620000, 90630000
 
3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2011/2012 na terenie województwa podlaskiego z podziałemna zadania: Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie:
— odśnieżania dróg,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu piaskarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej piaskosoli lub piasku,
— zwalczania i zapobiegania powstawaniu śliskości przy użyciu solarek, z przygotowaniem i załadunkiem własnej soli.
Bez VAT 1 250 000,00 PLN
 
4)
WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASUTRWANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie 15.10.2011. Zakończenie 30.4.2012
 
5)
INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
Wadium na każde zadanie w wysokości 5 000,00 PLN.
 
III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Należność za wykonane usługi rozliczana będzie w okresie miesięcznym na podstawie faktur wystawionych najpóźniej w ciągu 7 dni.
Należność za zimowe utrzymanie będzie opłacona przez PZDW w Białymstoku najpóźniej w ciągu 14 dni oddaty wpływu faktury, potwierdzonej przez Zamawiającego na wskazany w niej numer rachunku bankowego.
 
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
 
III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
 
III.2)
WARUNKI UDZIAŁU
 
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Nie dotyczy.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min.
1 zamówienie na usługi związane z zimowym utrzymaniem o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN brutto z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Nie dotyczy.
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia owartości min. 10 000,00 PLN.
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczeniaw okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami,
4) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4-8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
3. Inne dokumenty: 
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów naokres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Dokument powinien być załączony w oryginale.
2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasobyinnych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, tj. dotyczące ust. 2 pkt 1-6.
5. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, doktórej zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
1) Oferta wspólna powinna zawierać:
a) oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
b) dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
c) oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 - 6, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
2) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokument zawierający oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiednio dla ust. 2 pkt2, 5, 6 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, natomiast odpowiednio dla pkt 3, 4, powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert). 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Określone w sekcji III.2.1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Określone w sekcji III.2.1.
 
III.2.3)
Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Określone w sekcji III.2.1.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Określone w sekcji III.2.1.
 
III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone
Nie
 
III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
 
III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
 
III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
 
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
 
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
 
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
 
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
 
IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
 
IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
 
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
 
IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 21.9.2011 - 14:00
Dokumenty odpłatne Nie
 
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.9.2011 - 09:30
 
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
 
IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
 
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
 
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 22.9.2011 - 10:00
Miejsce
Siedziba Zamawiającego: ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, sala konferencyjna.
 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
 
VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
 
VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE
 
VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
 
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17 A02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.plTel. +48 224587701 Internet: http://www.uzp.gov.pl Faks +48 224587700
 
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 224587701 Internet: http://www.uzp.gov.pl 
Faks +48 224587700
 
VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
10.8.2011
 
dnia 13.08.2011


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych.

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Data wytworzenia: 2011-08-10

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2011-08-10

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-10-06

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-08-10