Ogłoszenie o zamówieniu Nr 37799 - 2011 z dnia 02.02.2011 Sprzątanie dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego - usługi

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprzątanie dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego:
PAKIET I – Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych:
zadanie 1: RDW w Białymstoku, zadanie 2: RDW w Łomży, zadanie 3: RDW w Siemiatyczach, zadanie 4 RDW w Sokółce, zadanie 5: RDW w Suwałkach.
zakończone zostało na:
 
Zadanie 1: RDW w Białymstoku, Zadanie 2: RDW w Łomży, Zadanie 3: RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4: RDW w Sokółce, Zadanie 5: RDW w Suwałkach, wyborem oferty firmy PHU ALYSHA Rafał Popławski, ul. Pszczyńska 42a/21, 44-100 Gliwice.
 
Wybrano oferty najkorzystniejsze, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
 
Zadanie 1: RDW w Białymstoku
1. PHU ALYSHA Rafał Popławski, ul. Pszczyńska 42a/21, 44-100 Gliwice (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
2. Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski, ul. Kacza 7, 17-200 Hajnówka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 48,33 pkt);
3. Impel Cleaning Sp. z o. o., ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 67,57 pkt);
4. EDI Sklep Edyta Bunia-Wysocka, ul. Rzemieślnicza 21/2, 15-773 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 81,76 pkt);
5. MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 59,49 pkt);
Zadanie 2: RDW w Łomży
1. PHU ALYSHA Rafał Popławski, ul. Pszczyńska 42a/21, 44-100 Gliwice (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki Pl. 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 42,07 pkt.);
3. Impel Cleaning Sp. z o. o., ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 46,40 pkt);
4. EDI Sklep Edyta Bunia-Wysocka, ul. Rzemieślnicza 21/2, 15-773 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 52,30 pkt);
5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 43,00 pkt);
6. Zakład Wykonawstwa Robót Kanalizacyjnych i Drogowych Andrzej Napiórkowski, ul. Ks. Anny 10/36, 18-400 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 39,01 pkt);
Zadanie 3: RDW w Siemiatyczach
1. PHU ALYSHA Rafał Popławski, ul. Pszczyńska 42a/21, 44-100 Gliwice (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
2. Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski, ul. Kacza 7, 17-200 Hajnówka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 49,43 pkt);
3. Impel Cleaning Sp. z o. o., ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 51,98 pkt);
4. EDI Sklep Edyta Bunia-Wysocka, ul. Rzemieślnicza 21/2, 15-773 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 50,68 pkt);
5. EKO-TRAKT Paweł Jarocki ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 48,36 pkt);
6. MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 45,76 pkt);
7. Przedsiębiorstwo Usługowe MPO–J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 47,33 pkt);
Zadanie 4: RDW w Sokółce
1. PHU ALYSHA Rafał Popławski, ul. Pszczyńska 42a/21, 44-100 Gliwice (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 77,90 pkt);
3. Impel  Cleaning Sp. z o. o., ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 77,59 pkt);
4. MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 44,68 pkt);
Zadanie 5: RDW w Suwałkach
1. PHU ALYSHA Rafał Popławski, ul. Pszczyńska 42a/21, 44-100 Gliwice(przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
2. ABWWR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bogdan Rudziński ul. Gołdapska 16/44, 19-400 Olecko (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 36,87 pkt.);
3. Impel Cleaning Sp. z o. o., ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 86,29 pkt);
4. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 81,11 pkt).
 
Białystok, dn. 2011.03.09                                                                                                                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprzątanie dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego:
PAKIET II – Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach:
zad. 1: Łapy, zad. 2: Brańsk, zad. 3: Michałowo, zad. 4: Jedwabne, zad. 5: Kolno, zad. 6: Stawiski, zad. 7: Siemiatycze, zad. 8: Ciechanowiec, zad. 9: Hajnówka, zad. 10: Czyżew, zad. 11 Sokółka, zad. 12: Dąbrowa Białostocka, zad. 13 Supraśl, zad. 14 Knyszyn, zad. 15 Lipsk, zad. 16 Krynki, zad. 17 Augustów, zad. 18 Sejny.
zakończone zostało na:
Zadanie 1: Łapy,
Zadanie 2: Brańsk,
Zadanie 3: Michałowo,
Zadanie 8: Ciechanowiec,
Zadanie 9: Hajnówka
Zadanie 13: Supraśl
Zadanie 16: Krynki
wyborem oferty firmy MPO Sp. z o. o, ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok;
 
Zadanie 12: Dąbrowa Białostocka
Zadanie 15: Lipsk
Zadanie 18: Sejny
wyborem oferty Przedsiębiorstwa Transportowego NECKO Sp. z o. o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów;
 
Zadanie 11: Sokółka
wyborem oferty Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o., ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka;
 
Zadanie 14: Knyszyn
wyborem oferty Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego Mirosław Pełszyński, Kolejowa 28, 19-100 Mońki;
    
Zadanie 4: Jedwabne
Zadanie 5: Kolno
Zadanie 6: Stawiski
wyborem oferty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno;
 
Zadanie 17: Augustów
wyborem oferty Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki;
 
Zadanie 7: Siemiatycze
Zadanie 10: Czyżew
wyborem oferty Przedsiębiorstwa Usługowego MPO-J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze.
 
Wybrano oferty najkorzystniejsze, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
 
Zadanie 1: Łapy
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
Zadanie 2: Brańsk
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
Zadanie 3: Michałowo
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
Zadanie 4: Jedwabne
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki Pl. 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne - (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 72,46 pkt.);
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
Zadanie 5: Kolno
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki Pl. 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne - (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 69,57 pkt.);
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. ul. Kolejowa 4 A, 18-500 Kolno (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 62,34 pkt.);
Zadanie 6: Stawiski
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki Pl. 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 69,57 pkt.);
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. ul. Kolejowa 4 A, 18-500 Kolno (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
Zadanie 7: Siemiatycze
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. ul. Kolejowa 4 A, 18-500 Kolno (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 53,62 pkt); 
Przedsiębiorstwo Usługowe MPO–J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
Zadanie 8: Ciechanowiec
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. ul. Kolejowa 4 A, 18-500 Kolno (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 62,32 pkt); 
Przedsiębiorstwo Usługowe MPO–J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 91,49 pkt);
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
Zadanie 9: Hajnówka
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 85,71 pkt.);
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
Zadanie 10: Czyżew
Przedsiębiorstwo Usługowe MPO–J Anna Renata Jarocka, ul. (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 89,09 pkt.).
Zadanie 11: Sokółka
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 93,75 pkt.).
Zadanie 12: Dąbrowa Białostocka
Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o. ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 92,11 pkt);
Usługi Transportowo – Sprzętowe Zdzisław Bandziul ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 71,43 pkt);
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 79,55 pkt.).
Zadanie 13: Supraśl
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 75,00 pkt);
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
Zadanie 14: Knyszyn
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Mirosław Pełszyński ul. Kolejowa 28, 19-100 Mońki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 84,44 pkt.).
Zadanie 15: Lipsk
 Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o. ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 84,00 pkt);
Usługi Transportowo – Sprzętowe Zdzisław Bandziul ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 85,71 pkt);
Zadanie 16: Krynki
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Targowa 10, 16-100 Sokółka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 96,00 pkt);
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
Zadanie 17: Augustów
Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o. ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 87,50 pkt);
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
Zadanie 18: Sejny
Mechanika – Usługi Rolnicze i Roboty Drogowe Ryszard Tomkiel, 16-506 Giby 43 (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 64,15 pkt);
Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o. o. ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt);
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 97,14 pkt.);
MPO Sp. z o. o. ul. 27 Lipca 62 10, 15-950 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 48,57 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.03.09 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 22.02.2011 GODZ. 09:30

ZMANY DO SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki oznaczone  "po zmianach" do pobrania poniżej od poz.: 13_SIWZ, 14_umowa_PakietII_projekt_po_zmianach, 15_zał_Nr5_potencjal_tech.

 


 

Numer ogłoszenia: 42923 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 37799 - 2011 data 02.02.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na Pakiet I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 281,959 km; zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 217,471 km; zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach- długość dróg 227,825 km; zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - długość dróg 228,335 km; zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 233,091 km. Pakiet II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy - 3 052 mb; - 6 574 m2 zadanie 2: Brańsk - 1 430 mb; - 2 860 m2 zadanie 3: Michałowo - 1 400 mb; - 2 800 m2 zadanie 4: Jedwabne - 770 mb; - 1 540 m2 zadanie 5: Kolno - 1 978 mb; - 3 956 m2 zadanie 6: Stawiski - 997 mb; - 1 994 m2 zadanie 7: Siemiatycze - 1 535 mb; - 3 456 m2 zadanie 8: Ciechanowiec - 3 725 mb; - 8 395 m2 zadanie 9: Hajnówka - 8 300 mb; - 17 810 m2 zadanie 10: Czyżew - 2 260 mb; - 3 810 m2 zadanie 11: Sokółka - 2 085 mb; - 4 170 m2 zadanie 12: Dąbrowa Białostocka - 2 420 mb; - 6 285 m2 zadanie 13: Supraśl - 1 215 mb; - 2 430 m2 zadanie 14: Knyszyn - 1 835 mb; - 3 670 m2 zadanie 15: Lipsk - 700 mb; - 1400 m2 zadanie 16: Krynki - 1 670 mb; - 3 800 m2 zadanie 17: Augustów - 771 mb; - 1 542 m2 zadanie 18: Sejny - 2 537 mb; - 5 074 m2 Przedmiot zamówienia obejmuje: Pakiet I - prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych, zebraniu piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezieniu nieczystości na wysypisko. Przed wypełnieniem druku oferty należy przeprowadzić wizję w terenie. Pakiet II - sprzątanie nawierzchni ulic na terenie następujących miast: Łapy, Brańsk, Michałowo, Jedwabne, Kolno, Stawiski, Siemiatycze, Ciechanowiec, Hajnówka, Czyżew, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Supraśl, Knyszyn, Lipsk, Krynki, Augustów, Sejny. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na Pakiet I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 281,959 km; zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 217,471 km; zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach- długość dróg 227,825 km; zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - długość dróg 228,335 km; zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 233,091 km. Pakiet II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy - 3 052 mb; - 6 574 m2 zadanie 2: Brańsk - 1 430 mb; - 2 860 m2 zadanie 3: Michałowo - 1 400 mb; - 2 800 m2 zadanie 4: Jedwabne - 770 mb; - 1 540 m2 zadanie 5: Kolno - 1 978 mb; - 3 956 m2 zadanie 6: Stawiski - 997 mb; - 1 994 m2 zadanie 7: Siemiatycze - 1 535 mb; - 3 456 m2 zadanie 8: Ciechanowiec - 3 725 mb; - 8 395 m2 zadanie 9: Hajnówka - 8 300 mb; - 17 810 m2 zadanie 10: Czyżew - 2 260 mb; - 3 810 m2 zadanie 11: Sokółka - 2 085 mb; - 4 170 m2 zadanie 12: Dąbrowa Białostocka - 2 420 mb; - 6 285 m2 zadanie 13: Supraśl - 1 215 mb; - 2 430 m2 zadanie 14: Knyszyn - 1 835 mb; - 3 670 m2 zadanie 15: Lipsk - 700 mb; - 1400 m2 zadanie 16: Krynki - 1 670 mb; - 3 800 m2 zadanie 17: Augustów - 771 mb; - 1 542 m2 zadanie 18: Sejny - 2 537 mb; - 5 074 m2 Przedmiot zamówienia obejmuje: Pakiet I - prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych, zebraniu piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezieniu nieczystości na wysypisko. Przed wypełnieniem druku oferty należy przeprowadzić wizję w terenie. Pakiet II - sprzątanie nawierzchni ulic na terenie następujących miast: Łapy, Brańsk, Michałowo, Jedwabne, Kolno, Stawiski, Siemiatycze, Ciechanowiec, Hajnówka, Czyżew, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Supraśl, Knyszyn, Lipsk, Krynki, Augustów, Sejny. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
W ogłoszeniu jest: Nie dotyczy.
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie minimum 1 szt. zamiatarki (dotyczy Pakietu II).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część Nr 6.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy - 3 052 mb; - 6 574 m2. 2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy - 3 052 mb; - 6 574 m2. 2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część Nr 7.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 2: Brańsk - 1 430 mb - 2 860 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 2: Brańsk - 1 430 mb - 2 860 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część Nr 8.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 3: Michałowo - 1 400 mb; - 2 800 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 3: Michałowo - 1 400 mb; - 2 800 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część Nr 9.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 4: Jedwabne - 770 mb; - 1 540 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 4: Jedwabne - 770 mb; - 1 540 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 10.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 5: Kolno - 1 978 mb; - 3 956 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 5: Kolno - 1 978 mb; - 3 956 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 11.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 6: Stawiski - 997 mb; - 1 994 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 6: Stawiski - 997 mb; - 1 994 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 12.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 7: Siemiatycze - 1 535 mb; - 3 456 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 7: Siemiatycze - 1 535 mb; - 3 456 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz Nr 13.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 7: Siemiatycze - 1 535 mb; - 3 456 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 7: Siemiatycze - 1 535 mb; - 3 456 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 14.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 9: Hajnówka - 8 300 mb; - 17 810 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 9: Hajnówka - 8 300 mb; - 17 810 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 15.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 10: Czyżew - 2 260 mb;- 3 810 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 10: Czyżew - 2 260 mb;- 3 810 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 16.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 11: Sokółka - 2 085 mb; - 4 170 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 11: Sokółka - 2 085 mb; - 4 170 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 17.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 12: Dąbrowa Białostocka - 2 420 mb; - 6 285 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 12: Dąbrowa Białostocka - 2 420 mb; - 6 285 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 18.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 13: Supraśl - 1 215 mb; - 2 430 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 13: Supraśl - 1 215 mb; - 2 430 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 19.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 14: Knyszyn - 1 835 mb; - 3 670 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 14: Knyszyn - 1 835 mb; - 3 670 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 20.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 15: Lipsk - 700 mb;- 1400 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 15: Lipsk - 700 mb;- 1400 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 21.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 16: Krynki - 1 670 mb - 3 800 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 16: Krynki - 1 670 mb - 3 800 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 22.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 17: Augustów - 771 mb;- 1 542 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 17: Augustów - 771 mb;- 1 542 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz. Nr 23.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 18: Sejny - 2 537 mb; - 5 074 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 18: Sejny - 2 537 mb; - 5 074 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

 Numer ogłoszenia: 37799 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na

Pakiet I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych:

zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 281,959 km;

zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 217,471 km;

zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach- długość dróg 227,825 km;

zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - długość dróg 228,335 km;

zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 233,091 km.

Pakiet II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach:

zadanie 1: Łapy - 3 052 mb;- 6 574 m2

zadanie 2: Brańsk - 1 430 mb; - 2 860 m2

zadanie 3: Michałowo - 1 400 mb; - 2 800 m2

zadanie 4: Jedwabne - 770 mb; - 1 540 m2

zadanie 5: Kolno - 1 978 mb; - 3 956 m2

zadanie 6: Stawiski - 997 mb; - 1 994 m2

zadanie 7: Siemiatycze - 1 535 mb; - 3 456 m2

zadanie 8: Ciechanowiec - 3 725 mb; - 8 395 m2

zadanie 9: Hajnówka - 8 300 mb; - 17 810 m2

zadanie 10: Czyżew - 2 260 mb; - 3 810 m2

zadanie 11: Sokółka - 2 085 mb; - 4 170 m2

zadanie 12: Dąbrowa Białostocka - 2 420 mb; - 6 285 m2

zadanie 13: Supraśl - 1 215 mb; - 2 430 m2

zadanie 14: Knyszyn - 1 835 mb; - 3 670 m2

zadanie 15: Lipsk - 700 mb; - 1400 m2

zadanie 16: Krynki - 1 670 mb; - 3 800 m2

zadanie 17: Augustów - 771 mb; - 1 542 m2

zadanie 18: Sejny - 2 537 mb; - 5 074 m2

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Pakiet I - prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych, zebraniu piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezieniu nieczystości na wysypisko. Przed wypełnieniem druku oferty należy przeprowadzić wizję w terenie.

Pakiet II - sprzątanie nawierzchni ulic na terenie następujących miast: Łapy, Brańsk, Michałowo, Jedwabne, Kolno, Stawiski, Siemiatycze, Ciechanowiec, Hajnówka, Czyżew, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Supraśl, Knyszyn, Lipsk, Krynki, Augustów, Sejny. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (min. 1 zamówienie na usługi związane ze sprzątaniem ulic lub pasów drogowych) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie spełnienia warunku wymagane jest wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług: wskazanie min. 1 osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - długość dróg 281,959 km. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pakiet I - prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych, zebraniu piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezieniu nieczystości na wysypisko..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.04.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - długość dróg 217,471 km. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pakiet I - prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych, zebraniu piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezieniu nieczystości na wysypisko..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.04.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach - długość dróg 227,825 km. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pakiet I - prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych, zebraniu piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezieniu nieczystości na wysypisko..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.04.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - długość dróg 228,335 km. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pakiet I - prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych, zebraniu piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezieniu nieczystości na wysypisko..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.04.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie ulic i pasów drogowych: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - długość dróg 233,091 km. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Pakiet I - prace związane z jednorazowym pozimowym sprzątnięciem pasów drogowych na całej długości na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonanie zamówienia polega na ręcznym zebraniu zanieczyszczeń z pasów drogowych, zebraniu piasku i innych śmieci z wszystkich nawierzchni drogowych ograniczonych krawężnikami oraz wywiezieniu nieczystości na wysypisko..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.04.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy - 3 052 mb; - 6 574 m2. 2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 2: Brańsk..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 2: Brańsk - 1 430 mb - 2 860 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 3: Michałowo..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 3: Michałowo - 1 400 mb; - 2 800 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 4: Jedwabne..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 4: Jedwabne - 770 mb; - 1 540 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 5: Kolno..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 5: Kolno - 1 978 mb; - 3 956 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 6: Stawiski..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 6: Stawiski - 997 mb; - 1 994 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 7: Siemiatycze..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 7: Siemiatycze - 1 535 mb; - 3 456 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 8: Ciechanowiec..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 8: Ciechanowiec - 3 725 mb; - 8 395 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 9: Hajnówka..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 9: Hajnówka - 8 300 mb; - 17 810 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 10: Czyżew..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 10: Czyżew - 2 260 mb;- 3 810 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 11: Sokółka..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 11: Sokółka - 2 085 mb; - 4 170 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 12: Dąbrowa Białostocka..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 12: Dąbrowa Białostocka - 2 420 mb; - 6 285 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 13: Supraśl..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 13: Supraśl - 1 215 mb; - 2 430 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 14: Knyszyn..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 14: Knyszyn - 1 835 mb; - 3 670 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 15: Lipsk..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 15: Lipsk - 700 mb;- 1400 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 16: Krynki..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 16: Krynki - 1 670 mb - 3 800 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 17: Augustów..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 17: Augustów - 771 mb;- 1 542 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 18: Sejny..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĄTANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 18: Sejny - 2 537 mb; - 5 074 m2. Wykonanie zamówienia polega na oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym pasa przykrawężnikowego jezdni o szerokości 1 m oraz wywiezieniu zebranych nieczystości na wysypisko. Sprzątanie będzie zlecane każdorazowo przez właściwe Rejony Dróg Wojewódzkich w zależności od potrzeb (minimalnie - 1 raz, maksymalnie - 6 razy w czasie realizacji umowy)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2011.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-02-02

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-03-09

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-02-02