Ogłoszenie o zamówieniu Nr 106533 - 2011 z dnia 05.04.2011 Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania: zadanie I: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem (rok produkcji 2010, 2011), zadanie II: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011), zadanie III: sprzedaż dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011) - dostawy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania: zadanie I: dostawa 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem (rok produkcji 2010, 2011), zakończone zostało wyborem oferty firmy Adler Agro Sp. z o. o., ul. Szosa Baranowicka 62 A, 15-521 Białystok – Zaścianki .
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Adler Agro Sp. z o. o., ul. Szosa Baranowicka 62 A, 15-521 Białystok – Zaścianki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
2. „Agroma Białystok” Sp. z o. o., ul. Elewatorska 9, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 96,58 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.05.30
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania: zadanie II: dostawa 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011), zakończone zostało wyborem oferty firmy „Agroma Białystok” Sp. z o. o., ul. Elewatorska 9, 15-620 Białystok.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Adler Agro Sp. z o. o., ul. Szosa Baranowicka 62 A, 15-521 Białystok – Zaścianki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 96,61 pkt.);
2. „Agroma Białystok” Sp. z o. o., ul. Elewatorska 9, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).
               
Białystok, dn. 2011.05.30

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania: zadanie III: dostawa 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011), zakończone zostało wyborem oferty firmy OZAMET Sp. z o. o., ul. Sprzętowa 3 c, 10-467 Olsztyn.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. OZAMET Sp. z o. o., ul. Sprzętowa 3 c, 10-467 Olsztyn (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
2. SIAL Sp. Jawna W. Kimber, B. Kimber, ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin – oferta została odrzucona;
3. Adler Agro Sp. z o. o., ul. Szosa Baranowicka 62 A, 15-521 Białystok – Zaścianki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 92,05 pkt.);
4. „Agroma Białystok” Sp. z o. o., ul. Elewatorska 9, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 83,68 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.05.30

 

ZMANY DO SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Załączniki oznaczone  "po zmianach" do pobrania poniżej: 14_SIWZ_po_zmianach, 15_zal_do_oferty_zadIII_po_zmianach

 


 

 

Numer ogłoszenia: 107507 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106533 - 2011 data 05.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

Zadanie I: zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem (rok produkcji 2010, 2011), spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) silnik czterocylindrowy o poj. skokowej max. 4000cm3 i mocy min.60 kW,

2) napęd 4x4 z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego,

3) minimalna ilość przełożeń skrzyni biegów 12x12,

4) prędkość maksymalna 40 km/h,

5) WOM mechaniczny zależny 540/1000,

6) TUZ z szybkozłączami,

7) udźwig TUZ min. 2500 kg ( w całym zakresie),

8) zbiornik paliwa min. 90 l,

9) pompa hydrauliczna o wydajności min. 60 l/min.,

10) niezależna pompa układu kierowniczego,

11) 3 rozdzielacze hydrauliki obustronnego działania,

12) kabina z ogrzewaniem i wentylacją,

13) zaczep transportowy i rolniczy,

14) ładowacz z łyżką do materiałów sypkich o n/w parametrach technicznych:

- szerokość łyżki min.1,8 m,

- wysokość podnoszenia min. 3,0 m,

- udźwig nominalny min. 1600 kg,

- inst. hydrauliczna sterowana elektronicznie.

Zadanie II: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011)

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011), spełniającej warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) przyczepa dwuosiowa,

2) ładowność min. 6 ton,

3) minimalne wymiary wewn. skrzyni ładunkowej dł.400 cm x szer.200 cm,

4) trójstronny wywrot (do tyłu i na boki) skrzyni ładunkowej,

5) centralne ryglowanie ścian,

6) podwójna wysokość skrzyni ładunkowej (50 cm+50 cm),

7) plandeka,

8) koło zapasowe.

Zadanie III: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011)

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011), o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych: 1) ramię wysięgnika umożliwiające pracę jako kosiarka tylna lub boczna,

2) szerokość koszenia 160 -180 cm,

3) zakres przesunięcia min. 150 cm,

4) całkowity zakres roboczy min. 350 cm,

5) zakres pracy od 900 w górę do 600 w dół,

6) moc max 90 KM,

7) przekładnia z wolnobiegiem na 540 obr/min,

8) wspomagane 2 złącza hydrauliczne,

9) płozy boczne wymienne,

10) automatyczne zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę,

11) wał przegubowy.

Dostawca powinien zapewnić:

1) Serwisowanie: (dla wszystkich zadań - na terenie województwa podlaskiego).

2) Minimum 12 miesięczna gwarancja (dla wszystkich zadań).

3) Wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację (odpowiednio dla zadania).

4) Każde z oferowanych urządzeń powinno posiadać: książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

5) Dostawca powinien dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego.

W ogłoszeniu powinno być:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

Zadanie I: zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem (rok produkcji 2010, 2011), spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) silnik czterocylindrowy o poj. skokowej max. 4000cm3 i mocy min.60 kW,

2) napęd 4x4 z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego,

3) minimalna ilość przełożeń skrzyni biegów 12x12,

4) prędkość maksymalna 40 km/h,

5) WOM mechaniczny zależny 540/1000,

6) TUZ z szybkozłączami,

7) udźwig TUZ min. 2500 kg ( w całym zakresie),

8) zbiornik paliwa min. 90 l,

9) pompa hydrauliczna o wydajności min. 60 l/min.,

10) niezależna pompa układu kierowniczego,

11) 3 rozdzielacze hydrauliki obustronnego działania,

12) kabina z ogrzewaniem i wentylacją,

13) zaczep transportowy i rolniczy,

14) ładowacz z łyżką do materiałów sypkich o n/w parametrach technicznych:

- szerokość łyżki min.1,8 m,

- wysokość podnoszenia min. 3,0 m,

- udźwig nominalny min. 1600 kg,

- inst. hydrauliczna sterowana elektronicznie.

Zadanie II: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011)

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011), spełniającej warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) przyczepa dwuosiowa,

2) ładowność min. 6 ton,

3) minimalne wymiary wewn. skrzyni ładunkowej dł.400 cm x szer.200 cm,

4) trójstronny wywrot (do tyłu i na boki) skrzyni ładunkowej,

5) centralne ryglowanie ścian,

6) podwójna wysokość skrzyni ładunkowej (50 cm+50 cm),

7) plandeka,

8) koło zapasowe.

Zadanie III: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011)

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011), o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) ramię wysięgnika umożliwiające pracę jako kosiarka tylna lub boczna,

2) szerokość koszenia 160 -180 cm,

3) zakres przesunięcia min. 150 cm,

4) całkowity zakres roboczy do 350 cm,

5) zakres pracy od 900 w górę do 600 w dół,

6) moc max 90 KM,

7) przekładnia z wolnobiegiem na 540 obr/min,

8) wspomagane 2 złącza hydrauliczne,

9) płozy boczne wymienne,

10)automatyczne zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę,

11) wał przegubowy.

Dostawca powinien zapewnić:

1) Serwisowanie: (dla wszystkich zadań - na terenie województwa podlaskiego).

2) Minimum 12 miesięczna gwarancja (dla wszystkich zadań).

3) Wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację (odpowiednio dla zadania).

4) Każde z oferowanych urządzeń powinno posiadać: książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

5) Dostawca powinien dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część Nr 3.

W ogłoszeniu jest:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie III: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie III: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011).

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011), o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) ramię wysięgnika umożliwiające pracę jako kosiarka tylna lub boczna,

2) szerokość koszenia 160 -180 cm,

3) zakres przesunięcia min. 150 cm,

4) całkowity zakres roboczy min. 350 cm,

5) zakres pracy od 900 w górę do 600 w dół,

6) moc max 90 KM,

7) przekładnia z wolnobiegiem na 540 obr/min,

8) wspomagane 2 złącza hydrauliczne,

9) płozy boczne wymienne,

10) automatyczne zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę,

11) wał przegubowy.

Dostawca powinien zapewnić:

1) Serwisowanie na terenie województwa podlaskiego.

2) Minimum 12 miesięczna gwarancja.

3) Wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację.

4) Urządzenie powinno posiadać: książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

5) Dostawca powinien dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego.

W ogłoszeniu powinno być:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie III: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie III: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011).

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011), o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) ramię wysięgnika umożliwiające pracę jako kosiarka tylna lub boczna,

2) szerokość koszenia 160 -180 cm,

3) zakres przesunięcia min. 150 cm,

4) całkowity zakres roboczy do 350 cm,

5) zakres pracy od 900 w górę do 600 w dół,

6) moc max 90 KM,

7) przekładnia z wolnobiegiem na 540 obr/min,

8) wspomagane 2 złącza hydrauliczne,

9) płozy boczne wymienne,

10) automatyczne zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę,

11) wał przegubowy.

Dostawca powinien zapewnić:

1) Serwisowanie na terenie województwa podlaskiego.

2) Minimum 12 miesięczna gwarancja.

3) Wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację.

4) Urządzenie powinno posiadać: książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

5) Dostawca powinien dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego.

 

 

Numer ogłoszenia: 106533 - 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie I: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem (rok produkcji 2010, 2011),

zadanie II: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011),

zadanie III: sprzedaż dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

Zadanie I: zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem (rok produkcji 2010, 2011), spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) silnik czterocylindrowy o poj. skokowej max. 4000cm3 i mocy min.60 kW,

2) napęd 4x4 z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego,

3) minimalna ilość przełożeń skrzyni biegów 12x12,

4) prędkość maksymalna 40 km/h,

5) WOM mechaniczny zależny 540/1000,

6) TUZ z szybkozłączami,

7) udźwig TUZ min. 2500 kg ( w całym zakresie),

8) zbiornik paliwa min. 90 l,

9) pompa hydrauliczna o wydajności min. 60 l/min.,

10) niezależna pompa układu kierowniczego,

11) 3 rozdzielacze hydrauliki obustronnego działania,

12) kabina z ogrzewaniem i wentylacją,

13) zaczep transportowy i rolniczy,

14) ładowacz z łyżką do materiałów sypkich o n/w parametrach technicznych:

- szerokość łyżki min.1,8 m,

- wysokość podnoszenia min. 3,0 m,

- udźwig nominalny min. 1600 kg,

- inst. hydrauliczna sterowana elektronicznie.

Zadanie II: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011),

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011), spełniającej warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) przyczepa dwuosiowa,

2) ładowność min. 6 ton,

3) minimalne wymiary wewn. skrzyni ładunkowej dł.400 cm x szer.200 cm,

4) trójstronny wywrot (do tyłu i na boki) skrzyni ładunkowej,

5) centralne ryglowanie ścian,

6) podwójna wysokość skrzyni ładunkowej (50 cm+50 cm),

7) plandeka,

8) koło zapasowe.

Zadanie III: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011),

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011), o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych: 1) ramię wysięgnika umożliwiające pracę jako kosiarka tylna lub boczna,

2) szerokość koszenia 160 -180 cm,

3) zakres przesunięcia min. 150 cm,

4) całkowity zakres roboczy min. 350 cm,

5) zakres pracy od 900 w górę do 600 w dół,

6) moc max 90 KM,

7) przekładnia z wolnobiegiem na 540 obr/min,

8) wspomagane 2 złącza hydrauliczne,

9) płozy boczne wymienne,

10) automatyczne zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę,

11) wał przegubowy.

Dostawca powinien zapewnić:

1) Serwisowanie: (dla wszystkich zadań - na terenie województwa podlaskiego).

2) Minimum 12 miesięczna gwarancja (dla wszystkich zadań).

3) Wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację (odpowiednio dla zadania).

4) Każde z oferowanych urządzeń powinno posiadać: książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

5) Dostawca powinien dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.50.00.00-0, 16.31.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie I: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem (rok produkcji 2010, 2011).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie I: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem (rok produkcji 2010, 2011).

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem (rok produkcji 2010, 2011), spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) silnik czterocylindrowy o poj. skokowej max. 4000cm3 i mocy min.60 kW,

2) napęd 4x4 z elektrohydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego,

3) minimalna ilość przełożeń skrzyni biegów 12x12,

4) prędkość maksymalna 40 km/h,

5) WOM mechaniczny zależny 540/1000,

6) TUZ z szybkozłączami,

7) udźwig TUZ min. 2500 kg ( w całym zakresie),

8) zbiornik paliwa min. 90 l,

9) pompa hydrauliczna o wydajności min. 60 l/min.,

10) niezależna pompa układu kierowniczego,

11) 3 rozdzielacze hydrauliki obustronnego działania,

12) kabina z ogrzewaniem i wentylacją,

13) zaczep transportowy i rolniczy,

14) ładowacz z łyżką do materiałów sypkich o n/w parametrach technicznych:

- szerokość łyżki min.1,8 m,

- wysokość podnoszenia min. 3,0 m,

- udźwig nominalny min. 1600 kg,

- inst. hydrauliczna sterowana elektronicznie.

Dostawca powinien zapewnić:

1) Serwisowanie na terenie województwa podlaskiego.

2) Minimum 12 miesięczna gwarancja.

3) Wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację.

4) Urządzenie powinno posiadać: książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

5) Dostawca powinien dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie II: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie II: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011).

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej przyczepy rolniczej (rok produkcji 2010, 2011), spełniającej warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych:

1) przyczepa dwuosiowa,

2) ładowność min. 6 ton,

3) minimalne wymiary wewn. skrzyni ładunkowej dł.400 cm x szer.200 cm,

4) trójstronny wywrot (do tyłu i na boki) skrzyni ładunkowej,

5) centralne ryglowanie ścian,

6) podwójna wysokość skrzyni ładunkowej (50 cm+50 cm),

7) plandeka,

8) koło zapasowe.

Dostawca powinien zapewnić:

1) Serwisowanie na terenie województwa podlaskiego.

2) Minimum 12 miesięczna gwarancja.

3) Wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację.

4) Urządzenie powinno posiadać: książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

5) Dostawca powinien dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.50.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie III: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Sprzedaż i dostarczenie sprzętu do utrzymania dróg do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z podziałem na zadania:

zadanie III: sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011).

Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1 szt. fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej bijakowej (rok produkcji 2010, 2011), o niżej określonych parametrach technicznych i użytkowych: 1) ramię wysięgnika umożliwiające pracę jako kosiarka tylna lub boczna,

2) szerokość koszenia 160 -180 cm,

3) zakres przesunięcia min. 150 cm,

4) całkowity zakres roboczy min. 350 cm,

5) zakres pracy od 900 w górę do 600 w dół,

6) moc max 90 KM,

7) przekładnia z wolnobiegiem na 540 obr/min,

8) wspomagane 2 złącza hydrauliczne,

9) płozy boczne wymienne,

10) automatyczne zabezpieczenie przed najechaniem na przeszkodę,

11) wał przegubowy.

Dostawca powinien zapewnić:

1) Serwisowanie na terenie województwa podlaskiego.

2) Minimum 12 miesięczna gwarancja.

3) Wymagane dokumenty umożliwiające rejestrację.

4) Urządzenie powinno posiadać: książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim.

5) Dostawca powinien dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.31.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 

 Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-04-05

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-05-30

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-04-05