Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt. Zadanie II – traktorek kosiarka z osprzętem– 3 szt. Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZADANIE I

      Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt., Zadanie II – traktorek kosiarka z  osprzętem– 3 szt., Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt., zakończone zostało wyborem oferty na Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt. - Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „CONTRACTUS” Sp. z o.o., ul. Kresowa 58, 16-100 Sokółka.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „CONTRACTUS” Sp. z o.o., ul. Kresowa 58, 16-100 Sokółka –  (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy –– z ceną ofertową 276 750,00 zł, termin dostawy do dnia 21.12.2020r.) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 

Białystok, dnia 08.12.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZADANIE II

      Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt., Zadanie II – traktorek kosiarka z  osprzętem– 3 szt., Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt., zakończone zostało wyborem oferty na Zadanie II – traktorek kosiarka z  osprzętem – 3 szt. - Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „CONTRACTUS” Sp. z o.o., ul. Kresowa 58, 16-100 Sokółka.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „CONTRACTUS” Sp. z o.o., ul. Kresowa 58, 16-100 Sokółka –  (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy –– z ceną ofertową 103 320,00 zł, termin dostawy do dnia 21.12.2020r.) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZADANIE III

      Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt., Zadanie II – traktorek kosiarka z  osprzętem– 3 szt., Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt., zakończone zostało wyborem oferty na Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt. „TEKNAMOTOR” Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2 lok. A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział firma „TEKNAMOTOR” Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2 lok. A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski –  (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy –– z ceną ofertową 76 260,00 zł, termin dostawy do dnia 28.12.2020r.) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., termin dostawy 0,00 pkt., razem – 60,00 pkt..

 

Białystok, dnia 30.11.2020 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 450 000,00 zł. (z możliwością pozyskania i przesunięcia środków między zadaniami)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Termin dostawy

01


Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „CONTRACTUS” Sp. z o.o.
ul. Kresowa 58, 16-100 Sokółka

Zad. 1 – 276 750,00
Zad. 2 – 103 200,00

do dnia 21.12.2020
do dnia 21.12.2020

02

 

„TEKNAMOTOR” Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 2 lok. A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zad. 3 – 76 260,00

do dnia 28.12.2020

Białystok, 25.11.2020 r.


UWAGA ! ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 25.11.2020 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

W związku z udzielonymi w dniu 19.11.2020 r. odpowiedziami na pytania Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt. Zadanie II – traktorek kosiarka z  osprzętem– 3 szt. Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt.tj.

I. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w pkt 17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 17.2 otrzymuje brzmienie:

„17.2 Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, nie później niż do godz. 9:30 dnia 25.11.2020r."

II. w SIWZ– Istotne warunki zamówienia, w pkt 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt 1 Przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie:

„ Parametry do przetargu na dostawę maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich

Zadanie I Ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt.

Ciągnik rolniczy o parametrach technicznych i użytkowych:

 • silnik min. trzycylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności skokowej min. 2000 cm3 max. 3000 cm3
 • norma emisji spalin Stage 3b
 • moc znamionowa w zakresie 45-50 KM
 • napęd na cztery koła (4WD)
 • sprzęgło mokre
 • mechaniczna skrzynia biegów min. 30 km/h
 • min. ilość przełożeń skrzyni biegów 8x8
 • WOM z napędem niezależnym, 540/540E obrotów/min
 • tylny TUZ II kategorii o udźwigu min. 1500 kg
 • przedni TUZ II kategorii o udźwigu min. 2000 kg
 • min. 2 gniazda hydrauliczne z przodu
 • zbiornik paliwa min. 80 l
 • pompa hydrauliczna o wydajności min. 70 l/min.
 • min. 2 szybkozłącza hydrauliczne z tyłu
 • min rozmiary opon przód 280/85 R20, tył 340/85 R28
 • masa całkowita ciągnika min. 3000 kg
 • klimatyzowana i ogrzewana kabina
 • amortyzowany fotel kierowcy
 • żółta lampa ostrzegawcza („kogut”)
 • lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy

Osprzęt do ciągnika o parametrach technicznych i użytkowych:

Pług odśnieżny dzielony

 • szerokość robocza min. 200 cm
 • masa max. 300 kg
 • kąt skrętu do 30º
 • kopiowanie poprzeczne terenu
 • zabezpieczenie przeciwnajazdowe
 • dwie niezależnie sterowane odkładnice

Kosiarka bijakowa tylno-boczna na pantografie

 • szer. robocza max. 140 cm
 • zawieszenie na tylny TUZ kat. II
 • masa max. 600 kg
 • obroty WOM 540 obr/min
 • bezpiecznik mechaniczny

Ładowacz czołowy

 • wysokość podnoszenia min. 3,0 m
 • udźwig nominalny min. 1500 kg
 • amortyzator tłokowy
 • wskaźnik wychylenia

Ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą

 • zasięg ramienia min. 400 cm
 • pojemność zbiornika oleju min. 120 l
 • własny napęd hydrauliczny
 • ramię sterowane elektrycznie (joystick)
 • masa ramienia z głowicą koszącą max 800 kg
 • szerokość głowicy min 120 cm
 • typ noży – młotki bijakowe

 

Zadanie II Traktorek kosiarka z osprzętem - 3 szt.:

 • silnik dwucylindrowy, benzynowy o mocy min. 15 KM
 • skrzynia biegów automatyczna
 • szerokość koszenia min. 100 cm
 • żeliwna oś przednia
 • rozmiar kół min. 15” (przód) i min. 20” (tył)
 • zbiornik paliwa min. 7 l
 • kosz o pojemności min. 300 l.
 • elektromagnetyczne załączanie noży
 • zderzak przedni

osprzęt:

- pług odśnieżny o szer. min. 120 cm,

- łańcuchy na koła

- zamiatarka ze zbiornikiem na zanieczyszczenia o szer. min. 120 cm

Zadanie III Rębak gałęzi – 1 szt.

 • silnik 4-suwowy, diesel, chłodzony cieczą o mocy min. 40 KM z rozruchem elektrycznym
 • zbiornik paliwa min. 40 l
 • waga urządzenia max 1500 kg
 • Ilość noży – 2 tnące + 2 podporowe
 • podajnik hydrauliczny
 • wydajność min. 10 m3/h
 • licznik motogodzin.
 • system przeciążeniowy
 • możliwość holowania
 • wyposażony w hamulec najazdowy i postojowy oraz zaczep kulowy
 • możliwość rejestracji urządzenia

SIWZ oraz załącznik do oferty zad.1 po zmianie z dnia 19.11.2020 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku.Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 19.11.2020 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt., Zadanie II – traktorek kosiarka z  osprzętem– 3 szt. Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt., wyjaśnia co następuje:

 

Zestaw I

Pytanie 1:

Dotyczy  Zadania I: Moc podana ciągnika wg. Mnie to KW a nie KM, tak ???

Odpowiedź 1:

Podana moc jest w KM.

 

Zestwa II

Pytanie 1:

Czy dopuszcza się by ciągnik rolniczy posiadał silnik czterocylindrowy, turbodoładowany ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza silnik min. trzycylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności skokowej min. 2000 cm3 max. 3000 cm3.

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się by przedni TUZ był kategorii 1 o sile podnoszącej min. : 1 550 kg ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Czy dopuszcza się przy tylny TUZ był kategorii 1 ?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

Czy dopuszcza się by zbiornik paliwa w ciągniku był pojemności min. 54 L ?

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Czy dopuszcza się by wydajność robocza układu hydraulicznego wynosiła min.  37 l / min ?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

Czy dopuszcza się by ciągnik był wyposażony w koła o rozmiarze: przód min. 280/70R18 / tył min. 340/85R28 ?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

Czy dopuszcza się by ilość przełożeń w ciągniku wynosiła min. 8 x 8 ?

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza min. ilość przełożeń skrzyni biegów 8x8.

Pytanie 8:

Czy dopuszcza się by tylny WOM posiadał prędkość: 540 obr

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9:

Czy dopuszcza się by masa całkowita ciągnika wynosiła min. 2 500 kg ?

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Białystok, 19.11.2020 r.


Ogłoszenie nr 540231674-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610307-N-2020
Data: 13/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6, 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-23, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-25, godzina: 09:30

 

Białystok, 19.11.2020 r.


Ogłoszenie nr 610307-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt. Zadanie II – traktorek kosiarka z osprzętem– 3 szt. Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt. Zadanie II – traktorek kosiarka z osprzętem– 3 szt. Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt. Zadanie II – traktorek kosiarka z osprzętem– 3 szt. Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt.

II.5) Główny kod CPV: 16160000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

16310000-1

16600000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: Zadanie I wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienie na dostawę ciągnika rolniczego, wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, Zadanie II Zamawiający nie stawia warunków w odniesieniu do tego zadania, Zadanie III Zamawiający nie stawia warunków w odniesieniu do tego zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy na zadanie I, zadanie II, zadani III 2) Załącznik do oferty na zadanie I, zadanie II, Zadanie III 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 1 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 2; 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-23, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadania I – ciągnik rolniczy z osprzętem – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16600000-1, 16160000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadanie II – traktorek kosiarka z osprzętem– 3 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadanie II – traktorek kosiarka z osprzętem– 3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16310000-1, 16160000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa maszyn oraz urządzeń do prowadzenia robót związanych z utrzymaniem pasów drogowych dróg wojewódzkich. Zadanie III – rębak gałęzi – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16160000-4, 16600000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


RODO

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

 • w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska

Data wytworzenia: 2020-11-13

Wprowadzający: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska

Modyfikujący: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska

Data modyfikacji: 2020-12-08

Opublikował: Katarzyna Dzieszkowska-Bielska

Data publikacji: 2020-11-13