Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa 2 szt. samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo – dostawczych - II przetarg

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie I:

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie I – dostawę 2 szt. fabrycznie nowych samochodów patrolowych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku, zakończone zostało wyborem oferty firmy AUTO PARK Sp. z o. o., ul. Elewatorska 60, 15-620 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. TANDEM Sp. z o. o., ul. Czeladzka 67, 42-500 Będzin (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy– z ceną ofertową 124 722,00 zł. – termin dostawy do dnia 21.12.2020) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 43,65 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 83,65 pkt.,
 2. WARO Sp. z o. o., ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko Biała (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy– z ceną ofertową 115 620,00 zł. – termin dostawy do dnia 21.12.2020) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 47,08 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 87,08 pkt.,
 3. AUTO PARK Sp. z o. o., ul. Elewatorska 60, 15-620 Białystok (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy– z ceną ofertową 90 730,02 zł. – termin dostawy do dnia 21.12.2020) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,
 4. Fix Forum Lider Sp. z o. o. Konopnica 164E, 21-030 Motycz (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy– z ceną ofertową 105 534,00 zł. – termin dostawy do dnia 21.12.2020) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 51,58 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 91,58 pkt.,
 5. NORD AUTO Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 85, 15-703 Białystok (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy– z ceną ofertową 108 000,00 zł. – termin dostawy do dnia 21.12.2020) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,41 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 90,41 pkt..

Białystok, dnia 08.12.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie II

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie II – dostawę 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowo – dostawczych do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku, zakończone zostało wyborem oferty firmy : Fix Forum Lider Sp. z o.o., Konopnica 164E, 21-030 Motycz.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział firma:

Fix Forum Lider Sp. z o. o. Konopnica 164E, 21-030 Motycz (przy kryterium oceny: cena/termin dostawy– z ceną ofertową 258 300,00 zł. – termin dostawy do dnia 21.12.2020) – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., termin dostawy 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.

Białystok, dnia 03.12.2020r.


kwota jaką dysponuje Zamawiający: 360 000,00 zł. (z możliwością pozyskania i przesunięcia środków między zadaniami)

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

(brutto)

Termin dostawy

01

TANDEM Sp. z o. o. ul. Czeladzka 67,                         42-500 Będzin

Zad. 1 - 124 722,00

do dnia 21.12.2020

02

 

WARO Sp. z o. o. ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko Biała

Zad. 1 – 115 620,00

do dnia 21.12.2020

03

AUTO PARK Sp. z o. o. ul. Elewatorska 60, 15-620 Białystok

Zad. 1 – 90 730,02

do dnia 21.12.2020

04

FIX Forum Lider Sp. z o. o. Konopnica 164E, 21-030 Motycz

Zad. 1 – 105 534,00

Zad. 2 – 258 300,00

do dnia 21.12.2020

05

NORD AUTO Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 85 15-703 Białystok

Zad. 1 – 108 000,00

do dnia 21.12.2020

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Białystok, dn. 2020.11.24


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z udzielonymi w dniu 19.11.2020 r. odpowiedziami na pytania Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa 2 szt. Samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo – dostawczych. (II przetarg) .tj.:

 1. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, pkt 3.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  otrzymuje brzmienie:

   1.Przedmiot zamówienia:

  Zadanie I Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów patrolowych do PZDW w Białymstoku w 2020 roku (rok produkcji 2020), spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych:

1)    Silnik benzynowy wolnossący o pojemności skokowej max. 1250 cm3

i mocy min. 60 KM

2)    Średnie zużycie paliwa max 6,0 l/100km

3)    Norma spalin Euro 6

4)    Nadwozie pięciodrzwiowe

5)    Rozstaw osi min. 230 cm

6)    Pojemność bagażnika min. 150 l

7)    Wspomaganie układu kierowniczego

8)    Regulacja kolumny kierowniczej

9)    Regulacja wysokości fotela kierowcy

10)  Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera, boczne

11)  Systemy bezpieczeństwa ABS, ESP, TC

12)  Komputer pokładowy

13)  Centralny zamek sterowany pilotem

14)  Elektrycznie sterowane szyby z przodu

15)  Elektrycznie sterowane lusterka boczne

16)  Światła do jazdy dziennej

17)  Klimatyzacja

18)  Fabryczne radio z USB

19)  Multifunkcyjna kierownica

20)  Kolor nadwozia czerwony

21)  Dodatkowy komplet kół ( 4 szt.) z oponami zimowymi o rozmiarze min. 15 cali

22)  Belka ostrzegawcza elektroniczna LED w kolorze żółtym

z napisem „Służba drogowa” na dachu pojazdu.

Dostawca powinien zapewnić:

1) Rok produkcji samochodów 2020 (fabrycznie nowy);

2) Dostępność serwisu na terenie województwa podlaskiego;

3) Gwarancja mechaniczna min. 36 miesięcy lub do 100 000 km (co pierwsze nastąpi).

4) Ważne świadectwa homologacji  na samochód osobowy umożliwiające rejestrację.

SIWZ oraz załącznik do oferty zad.1 po zmianie z dnia 19.11.2020 r. dostępne do pobrania poniżej w Załączniku. Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

Białystok, 19.11.2020 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania:

Zadanie I - dostawa 2 szt. samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo – dostawczych, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy  Zadania I: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów patrolowych do PZDW w Białymstoku w 2020 roku

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu posiadającego gwarancję mechaniczną na okres 3 lat lub 100 000 km?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza gwarancję mechaniczną na okres min. 3 lat lub do 100 000 km (co pierwsze nastąpi).

Białystok, 19.11.2020 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa 2 szt. samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo – dostawczych, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy  Zadania I: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów patrolowych do PZDW w Białymstoku w 2020 roku

Czy Zamawiający dopuści pojazdy wyposażone w manualnie regulowane lusterka boczne, przy spełnieniu pozostałych wymagań OPZ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisie przedmiotu zamówienia. Pojazd powinien być wyposażony w lusterka sterowane elektrycznie.

 

Białystok, 17.11.2020 r.

 


Ogłoszenie nr 609841-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa 2 szt. samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo – dostawczych.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa 2 szt. samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo – dostawczych.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa 2 szt. samochodów patrolowych, Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo – dostawczych.

II.5) Główny kod CPV: 34110000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

34136100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: Zadanie I wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienie na dostawę samochodu osobowego, wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, Zadanie II wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienie na dostawę samochodu ciężarowo-dostawczego, wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) Potencjał techniczny W zakresie spełniania warunku wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę punktów serwisowych na terenie województwa podlaskiego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) wykaz punktów serwisowych na terenie województwa podlaskiego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy na zadanie I i zadanie II, 2) Załącznik do oferty na zadanie I i zadanie II, 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-24, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa 2 szt. samochodów patrolowych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie I - dostawa 2 szt. samochodów patrolowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34110000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin dostawy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo – dostawczych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa fabrycznie nowych samochodów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie II – dostawa 2 szt. samochodów ciężarowo – dostawczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34136100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00

RODO

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

 • w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-11-13

Wprowadzający: Joanna Poświątna

Modyfikujący: Joanna Poświątna

Data modyfikacji: 2020-12-08

Opublikował: Joanna Poświątna

Data publikacji: 2020-11-13