Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku, Zadanie 2 RDW w Łomży, Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4 RDW w Sokółce, Zadanie 5 RDW w Suwałkach.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Usługowo – Asenizacyjnego ASTWA Spółka z o. o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok na poz. 8, tj.:

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678  Białystok - Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 2 szt. z pługiem jednostronnym na samochodzie samowyładowczym – 1 szt..

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy kryterium oceny: cena/czas podstawienia sprzętu).

(04) Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Spółka z o. o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678  Białystok - Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 2 szt. z pługiem jednostronnym na samochodzie samowyładowczym – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

 (05) MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678  Białystok - Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 2 szt. z pługiem jednostronnym na samochodzie samowyładowczym – 1 szt., oferta została odrzucona.

 

Białystok, dn. 2018.08.21


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje o unieważnieniu czynności o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przedsiębiorstwa Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Spółka z o. o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok na poz. 8, tj. solarkę z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678  Białystok - Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 2 szt. z pługiem jednostronnym na samochodzie samowyładowczym – 1 szt.. w postępowaniu na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku.

 

Białystok, dn. 2018.08.20 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4 RDW w Sokółce,

 1. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:
 • Usługi Transportowe – Sprzętowe Zdzisław Bandziul, ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka – 1 szt.,

- piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 odc.  Dąbr. B. - gr. Państwa – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Nr 664 Lipsk - Granica Państwa – 1 szt..

 • Usługi Transportowe Mirosław Bandziul, ul. 1000 lecia PP 42, 16-200 Dąbrowa Białostocka

- ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym na odc. dr 670 Suchowola - Dąbrowa Biał - Gr. Państwa – 1 szt., ciągnik o mocy min 150 KM z pługiem jednostronnym na odc.                  dr. 673 Lipsk - Dąbrowa Biał. – Sokolany odc. dr 664 Lipsk - Gr. Państwa – 1 szt.,

 - nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na odc. dr. 670 Suchowola - Dąbrowa Biał. - Gr. Państwa, odc. dr. 673 Lipsk - Dąbrowa Biał. – Sokolany, odc. dr. 664 Lipsk - Gr. Państwa – 1 szt..

 • Roboty Ziemne, Usługi Transportowe Samochodem Ciężarowym Zenon Kiszło, Białostocka 85, 16-150 Suchowola

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin – 1 szt.,

- ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym na odc. dr. 670 Osowiec – Suchowola odc. dr. 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin – 1 szt.,

- ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na dr. 670 Osowiec – Suchowola dr. 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin – 1 szt.,

- samochód samowyładowczy o ładowności min. 12 t z pługiem jednostronnym  na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt..

 • MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 Osowiec – Suchowola – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 673 odc.  Sokółka - Sokolany, Nr 671 odc.  Sokolany – Korycin – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 674 Sokółka - Krynki Nr 676 odc.: skrzyż. z dr. 674 - gr. Państwa – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 676 Białystok - skrzyż. z drogą wojewódzką 674 – 2 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 Dąbrowa – Sokolany – 1 szt.,

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na chodniki odc. Białystok - Supraśl i m. Supraśl dr. 676 – 1 szt..  

 

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy kryterium oceny: cena/czas podstawienia sprzętu).

 • Usługi Transportowe – Sprzętowe Zdzisław Bandziul, ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka – 1 szt.,

 oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 odc.  Dabr. B. - gr. Państwa – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 Dąbrowa – Sokolany – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 51,79 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 91,79 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Nr 664 Lipsk - Granica Państwa – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • Usługi Transportowe Mirosław Bandziul, ul. 1000 lecia PP 42, 16-200 Dąbrowa Białostocka

- ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym na odc. dr 670 Suchowola - Dąbrowa Biał - Gr. Państwa – 1 szt., ciągnik o mocy min 150 KM z pługiem jednostronnym na odc.                  dr. 673 Lipsk - Dąbrowa Biał. – Sokolany odc. dr 664 Lipsk - Gr. Państwa – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na odc. dr. 670 Suchowola - Dąbrowa Biał. - Gr. Państwa, odc. dr. 673 Lipsk - Dąbrowa Biał. – Sokolany, odc. dr. 664 Lipsk - Gr. Państwa – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • Roboty Ziemne, Usługi Transportowe Samochodem Ciężarowym Zenon Kiszło, Białostocka 85, 16-150 Suchowola

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 Osowiec – Suchowola – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,13 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,13 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym na odc. dr. 670 Osowiec – Suchowola odc. dr. 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na dr. 670 Osowiec – Suchowola dr. 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- samochód samowyładowczy o ładowności min. 12 t z pługiem jednostronnym  na sieć dróg RDW w Sokółce – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 676 Białystok - skrzyż. z drogą wojewódzką 674 – 2 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 47,22 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 87,22 pkt..

 • MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 670 Osowiec – Suchowola – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 673 odc.  Sokółka - Sokolany, Nr 671 odc.  Sokolany – Korycin – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 674 Sokółka - Krynki Nr 676 odc.: skrzyż. z dr. 674 - gr. Państwa – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 676 Białystok - skrzyż. z drogą wojewódzką 674 – 2 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 673 Dąbrowa – Sokolany – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na chodniki odc. Białystok - Supraśl i m. Supraśl dr. 676 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4 RDW w Sokółce, zostało unieważnione na:

Lp. 10 - ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym  na dr 673 odc. Sokolany – Sokółka, dr 671 odc. Sokolany – Korycinl,  dr 674 Sokółka - Krynki i odc. dr 676 skrzyż. z dr woj. 674 - Gr. Państwa, Dr 676 Białystok – Krynki,

Lp. 11 - ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym na dr 673 odc. Sokolany – Sokółka, dr 671 odc. Sokolany – Korycin, dr 674 Sokółka - Krynki i odc. dr676 skrzyż. z dr woj.. 674 - Gr. Państwa, Dr 676 Białystok – Krynki,

Lp. 14 -  ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym na odc. dr. 670 Osowiec – Suchowola odc. dr. 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin,

Lp. 15 - nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na dr. 673 odc. Sokółka – Sokolany dr. 671 odc. Sokolany – Korycin, dr. 674 Sokółka - Krynki i odc. dr. 676 skrzyż. z dr. woj..674 - Gr. Państwa, odc. dr. 676 Białystok - skrzyż z dr. woj.. 674,

Lp. 17 - nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na odc. dr. 670 Osowiec – Suchowola, odc. dr. 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin,

Lp. 18 - równiarka na sieć dróg RDW,

Lp. 19 - równiarka na sieć dróg RDW,

Lp. 20 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na dr 673 Sokolany – Sokółka dr 671 Sokolany – Korycin, dr 674 Sokółka – Krynki dr 676 skrzyż. z dr 674 - Gr. Państwa, dr 676 Białystok - skrzyż. z dr 674,

Lp. 21 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na dr 670 Suchowola - Dąbrowa Biał. - Gr. Państwa, dr 673 Lipsk - Dąbrowa Biał. – Sokolany, dr. 664 Lipsk - Gr. Państwa,

Lp. 23 - ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na chodniki w m. Sokółka             dr. 673 i 674,

Lp. 26 - samochód o ładowności min. 12 t z pługiem jednostronnym  na sieć dróg RDW w Sokółce,

Lp. 27 - samochód o ładowności min. 12 t z pługiem jednostronnym  na sieć dróg RDW w Sokółce,   

 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

02.08.2018 r.


             

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2 RDW w Łomży,

 1. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:
 • GRAVEL Sp. z o. o. m. Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 648 Miastkowo - Stawiski – 1 szt.,

- ładowarka  o poj. łyżki pow. 2 m3 na sieć dróg RDW – 2 szt..

 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki Jeziorko 2A, 18-421 Piątnica Poduchowna

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 677, Nr 679, Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 677, Nr 679 i Nr 668 Piątnica - Przytuły – 1 szt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt.,

- ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 677, Nr 679, Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt.,

- ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt..

 •   P.H.U. AMOREK Dariusz Siejk m. Elżbiecin 22A, 18-421 Piątnica Poduchowna

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 647 granica woj. – Stawiski – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 645 granica woj. Łomża – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin – 1 szt.,

       - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt.,

       - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża - Śniadowo - granica woj. – 1 szt.,

 •  Firma T.U.H. JUSBER Stanisław Olender m. Czerwone 6, 18-500 Kolno

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt.,

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 647 i 648 Stawiski - Przytuły, Nr 668 Przytuły – Osowiec – 1 szt..

 • MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 668 Przytuły – Osowiec, Nr 648 Stawiski – Przytuły – 1 szt..

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy kryterium oceny: cena/czas podstawienia sprzętu).

 • FARMET Krzysztof Szulc ul. Szkolna 27, 18-421 Piątnica

-  solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 648 Miastkowo - Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,96 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,96 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 668 Przytuły – Osowiec, Nr 648 Stawiski – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 49,23 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 89,23 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 647 granica woj. – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 53,63 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 93,63 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 645 granica woj. Łomża – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,86 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,86 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 46,71 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 86,71 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 43,80 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 83,80 pkt.;

       - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża - Śniadowo - granica woj. – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 40,49 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 80,49 pkt.;

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 30,10 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 70,10 pkt.;

- ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 677, Nr 679, Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,63 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,63 pkt.;

- ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 54,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 94,00 pkt..

 • GRAVEL Sp. z o. o. m. Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 648 Miastkowo - Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 668 Przytuły – Osowiec, Nr 648 Stawiski – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,98 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,98 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 647 granica woj. – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 55,89 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 95,89 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 645 granica woj. Łomża – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,76 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 92,76 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 49,84 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 89,84 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 45,12 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 85,12 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża - Śniadowo - granica woj. – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 42,44 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 82,44 pkt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 677, Nr 679 i Nr 668 Piątnica - Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 48,65 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 88,65 pkt.,

- ładowarka  o poj. łyżki pow. 2 m3 na sieć dróg RDW – 2 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • P.H.U. Margo Mariusz Gosk Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 648 Miastkowo - Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 47,91 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 87,91 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 668 Przytuły – Osowiec, Nr 648 Stawiski – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 47,89 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 87,89 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 647 granica woj. – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 51,27 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 91,27 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 645 granica woj. Łomża – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 47,44 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 87,44 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 43,58 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 83,58 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 44,21 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 84,21 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża - Śniadowo - granica woj. – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 36,83 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 76,83 pkt.,

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 677, Nr 679, Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 37,24 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 77,24 pkt.,

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 30,61 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 70,61 pkt.,

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 647 i 648 Stawiski - Przytuły, Nr 668 Przytuły – Osowiec – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 27,78 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 67,78 pkt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 677, Nr 679 i Nr 668 Piątnica - Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 45,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 85,00 pkt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 44,38 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 84,38 pkt.,

- ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 677, Nr 679, Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 45,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 85,00 pkt.,

- ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 50,63 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,63 pkt.,

- ładowarka  o poj. łyżki pow. 2 m3 na sieć dróg RDW – 2 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 56,57 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 96,57 pkt..

 • Handel i Usługi Budowlano – Drogowe, Sprzętowe oraz Roboty Ziemne Henryk Radzewicz, ul. Lipowa 1, Stara Łomża p/sz, 18-400 Łomża

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 28,31 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 68,31 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża - Śniadowo - granica woj. – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 32,12 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 72,12 pkt..

 

 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wojciech Skrodzki Jeziorko 2A, 18-421 Piątnica Poduchowna

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 668 Przytuły – Osowiec, Nr 648 Stawiski – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 49,60 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 89,60 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 645 granica woj. – Łomża – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 48,89 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 88,89 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 43,12 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 83,12 pkt.,

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 677, Nr 679, Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 677, Nr 679 i Nr 668 Piątnica - Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 677, Nr 679, Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • P.H.U. AMOREK Dariusz Siejk m. Elżbiecin 22A, 18-421 Piątnica Poduchowna

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 648 Miastkowo - Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 52,47 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 92,47 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 668 Przytuły – Osowiec, Nr 648 Stawiski – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 57,80 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 97,80 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 647 granica woj. – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 645 granica woj. Łomża – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża - Śniadowo - granica woj. – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 677, Nr 679, Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 40,50 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 80,50 pkt..

 • Firma T.U.H. JUSBER Stanisław Olender m. Czerwone 6, 18-500 Kolno

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 648 Miastkowo - Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 51,74 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 91,74 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 647 granica woj. – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 59,59 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 99,59 pkt.,

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 645, Nr 648 Miastkowo – Stawiski – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 647 i 648 Stawiski - Przytuły, Nr 668 Przytuły – Osowiec – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 •  MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 668 Przytuły – Osowiec, Nr 648 Stawiski – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • EXTRAL Iwona Chojnowska m. Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 679 Łomża – Mężenin – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 38,82 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 78,82 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 677 Łomża - Śniadowo - granica woj. – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 28,55 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 68,55 pkt.,

- ciągnik z napędem 4x4 z pługiem jednostronnym na drogi Nr 677, Nr 679, Nr 668 Piątnica – Przytuły – 1 szt., oferta uzyskała  w kryterium: cena – 54,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 94,00 pkt..

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2 RDW w Łomży, zostało unieważnione na:

Lp. 8 - ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 677, Nr 679 i Nr 668 Piątnica – Przytuły,

Lp. 9 - ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 645 i Nr 648 Miastkowo – Stawiski,

Lp. 10 - ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 647, Nr 648 Stawiski - Przytuły, Nr 668 Przytuły – Osowiec,

Lp. 16 - równiarka samojezdna na drogi  Nr 647, 648 Stawiski - Przytuły, Nr 668 Przytuły – Osowiec,

Lp. 19 - ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 647, Nr 648 Stawiski - Przytuły, Nr 668 Przytuły – Osowiec,

Lp. 22 - samochód samowyładowczy z napędem min. 4x6 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 23 - samochód samowyładowczy z napędem min. 4x6 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 24 - samochód samowyładowczy z napędem min. 4x6 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW.

 

 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

02.08.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach,

 1. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

- piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - granica państwa – 1 szt.,

- piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt.,

- ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt.,

- pług szczytowy  na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt.,

- ładowarka na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt.,

- koparko - ładowarka na sieć dróg RDW – 1 szt..

 • Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

- ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, Nr 640, Nr 658, Nr 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt.,

- ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681, Nr 694, Nr 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt.,

- pług szczytowy  na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt.,

- pług wirnikowy  na sieć dróg RDW – 1 szt.,

- ładowarka na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt.,

-  ładowarka na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew – Ciechanowiec – 1 szt..

 •  Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski 

         - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 692 Drohiczyn – Dziadkowice – 1 szt.,

        - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 693 Siemiatycze - Kleszczele – 1 szt.,

      - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 690 Siemiatycze – Ciechanowiec – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 640 Siemiatycze - granica państwa, Nr 658 dr. woj.              Nr 640 – Kajanka – 1 szt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt..

 • BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Hajnówka – Kleszczele – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podl. Nr 685 Nowosady Hajnówka – 1 szt..

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych TRAKT Sp. z o. o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 690 Ciechanowiec - Czyżew, Nr 694 Ciechanowiec - granica woj. – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Ciechanowiec - Brańsk – Topczewo – 1 szt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew – Ciechanowiec – 1 szt..  

 

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 1. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy kryterium oceny: cena/ czas podstawienia sprzętu).

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

- piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - granica państwa – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Hajnówka – Kleszczele – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,00 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podl. Nr 685 Nowosady – Hajnówka – 1 szt., oferta została odrzucona,

- ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- pług szczytowy  na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- ładowarka na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

 - koparko - ładowarka na sieć dróg RDW – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.

 • Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

- ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 35,38 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 75,38 pkt.,

- ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, Nr 640, Nr 658, Nr 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681, Nr 694, Nr 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- pług szczytowy  na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 55,46 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 95,46 pkt.,

- pług szczytowy  na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- pług wirnikowy  na sieć dróg RDW – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 58,24 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 98,24 pkt.,

- ładowarka na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

-  ładowarka na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew – Ciechanowiec – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- koparko - ładowarka na sieć dróg RDW – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 38,27 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 78,27 pkt..

 • Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski 

- piaskarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 689 Hajnówka - granica państwa – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 39,39 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 79,39 pkt.,

- piaskarka z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 41,55 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 81,55 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 692 Drohiczyn – Dziadkowice – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 693 Siemiatycze - Kleszczele – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 690 Siemiatycze – Ciechanowiec – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 640 Siemiatycze - granica państwa, Nr 658 dr. woj. Nr 640 – Kajanka – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Hajnówka – Kleszczele – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 30,32 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 70,32 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podl. Nr 685 Nowosady Hajnówka – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 30,32 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 70,32 pkt.,

- ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 31,36 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 71,36 pkt.,

- ciągnik do 3,5 t z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, Nr 640, Nr 658, Nr 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,45 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,45 pkt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, Nr 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 35,29 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 75,29 pkt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,47 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 92,47 pkt.,

- pług wirnikowy  na sieć dróg RDW – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 29,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 69,00 pkt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ładowarka na drogi Nr 685 i 689 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 36,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 76,00 pkt.,

- ładowarka na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec – Siemiatycze – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 37,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 77,00 pkt.,

- koparko - ładowarka na sieć dróg RDW – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 35,40 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 75,40 pkt..

 • BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Hajnówka – Kleszczele – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podl. Nr 685 Nowosady Hajnówka – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych TRAKT Sp. z o. o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 690 Ciechanowiec - Czyżew, Nr 694 Ciechanowiec - granica woj. – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Ciechanowiec - Brańsk – Topczewo – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- równiarka samojezdna na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew – Ciechanowiec – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach, zostało unieważnione na:

Lp. 16 - samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew – Ciechanowiec,

Lp. 19 - pług szczytowy  na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew – Ciechanowiec.

 

 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

02.08.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku,

 1. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:
 • Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo – 1 szt.,

- ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem, pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo – 1 szt..

 •  Usługi Transportowe Handel Prace Ziemne Stefan Żebrowski, ul. Kwiatowa 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

- pług szczytowy na drogi Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna, Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt.,

- ładowarka na drogę Nr 671 – 1 szt.,

- ładowarka na drogi Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie, Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna – 1 szt..

 •  Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Spółka z o. o., ul. Kombatantów 4,                  15-102 Białystok

 - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678  Białystok - Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 2 szt. z pługiem jednostronnym na samochodzie samowyładowczym – 1 szt..

 • MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

-  solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Tykocin-Sokoły – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna-Wysokie Mazowieckie –  1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki – Topczewo – 1 szt.,

-  solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów – Nowosady – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 687 Juszkowy Gród - Nowosady, Nr 688 Tarnopol – Siemianówka – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 686 Zajma – Jałówka – 1 szt.,

- ciągnik do 2,5 t z rozrzutnikiem, pługiem jednostronnym i bębnową szczotką drucianą na drogę Nr 678 – 1 szt.,

- ciągnik do 2,5 t z rozrzutnikiem, pługiem jednostronnym i bębnową szczotką drucianą na drogę Nr 678 – 1 szt.,

- ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem, pługiem jednostronnym i bębnową szczotką drucianą na drogę Nr 678 – 1 szt..

 •  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

 - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna – 1 szt.,

 - równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogę Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna, 671, 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt..

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy kryterium oceny: cena/czas podstawienia sprzętu).

 • Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem, pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów – Nowosady – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 47,73 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 87,73 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 686 Zajma - Jałówka  – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 55,46 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 95,46 pkt..

 • Usługi Transportowe Handel Prace Ziemne Stefan Żebrowski, ul. Kwiatowa 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Tykocin-Sokoły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 57,53 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 97,53 pkt.,

 - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna-Wysokie Mazowieckie –  1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 58,16 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 98,16 pkt.,

 - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna – 1 szt., oferta została odrzucona,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki – Topczewo – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 49,93 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 89,93 pkt.,

- pług szczytowy na drogi Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna, Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- ładowarka na drogę Nr 671 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- ładowarka na drogi Nr 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie, Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Tykocin-Sokoły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 38,05 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 78,05 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna-Wysokie Mazowieckie –  1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,31 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,31 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów – Nowosady – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,31 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,31 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678  Białystok - Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 2 szt. z pługiem jednostronnym na samochodzie samowyładowczym – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 686 Zajma – Jałówka – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 49,10 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 89,10 pkt..

 • MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Tykocin-Sokoły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna-Wysokie Mazowieckie –  1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki – Topczewo – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 685 Zabłudów – Nowosady – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 687 Juszkowy Gród - Nowosady, Nr 688 Tarnopol – Siemianówka – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678  Białystok - Markowszczyzna, Nr 682 Markowszczyzna - Łapy, Nr 676 Białystok - dr. kraj. Nr 8 – 2 szt. z pługiem jednostronnym na samochodzie samowyładowczym – 1 szt., oferta została odrzucona,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 686 Zajma – Jałówka – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ciągnik do 2,5 t z rozrzutnikiem, pługiem jednostronnym i bębnową szczotką drucianą na drogę Nr 678 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

 - ciągnik do 2,5 t z rozrzutnikiem, pługiem jednostronnym i bębnową szczotką drucianą na drogę Nr 678 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ciągnik do 3,5 t z rozrzutnikiem, pługiem jednostronnym i bębnową szczotką drucianą na drogę Nr 678 – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 671 Tykocin-Sokoły – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 31,34 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 71,34 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 678 Markowszczyzna-Wysokie Mazowieckie –  1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 42,59 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem –  82,59 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

 - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 681 Roszki Wodźki – Topczewo – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 44,63 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 84,63 pkt.,

- równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogę Nr 659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna, 671, 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.. 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku, zostało unieważnione na:

Lp. 14 - samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, 686, 687, 688,

Lp. 15 - samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 659 Bielsk Podlaski - Topczewo, 681, 682, 676, 678 Białystok – Markowszczyzna,

Lp. 16 - samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 671,659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna i 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie,

Lp. 17 - pług szczytowy na drogi Nr 685, 686, 687,

Lp. 18 - pług szczytowy na drogę Nr 671,

Lp. 20 - pług szczytowy na drogi Nr 659 Bielsk Podlaski - Topczewo, Nr 682, 676, 681, Nr 678 Białystok – Markowszczyzna,

Lp. 21 - równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogę Nr 685, 686, 687, 688,

Lp. 22 - równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogę Nr 659 Bielsk Podlaski - Topczewo, 681, 682, 676, 678 Białystok – Markowszczyzna,

Lp. 24 - ładowarka na drogę Nr 685, 686, 687, 688,

Lp. 27 - ładowarka na drogi 659 Bielsk Podlaski - Topczewo, 681, 682, 676, 678 Białystok – Markowszczyzna.

 

 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

02.08.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 5 RDW w Suwałkach,

 1. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:
 • Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz m. Wołownia 22A, 16-404 Jeleniewo

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 granica woj. - Szypliszki – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 Szypliszki - Sejny (rondo 653) – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt.,

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na 664 ciąg pieszo rowerowy w Augustowie (ul. Westerplatte) i na odc. Augustów - Sajenek 662 ciąg pieszo rowerowy w m. Augustów (al.. Wyszyńskiego) – 1 szt.,

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na 662 ciąg pieszo - rowerowy w m. Nowinka – 1 szt.,

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi piesze i pieszo - rowerowe na dr. 653 Bakałarzewo - Suwałki i 655 Suwałki – Prudziszki – 1 szt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 651 gr. woj.. - Szypliszki,                Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, Nr 651Szypliszki - Sejny i Nr 653 Suwałki – Poćkuny – 1 szt.,

- samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 651 granica woj. - Szypliszki,  Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt.,

- samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, Nr 651 Szypliszki - Sejny, Nr 653 Suwałki – Poćkuny – 1 szt.,

- równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt.,

- ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 651 granica woj. - Szypliszki i Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt..

 • P.H.U. TRANS-KAPS Karol Sofiński ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 652 granica woj. – Suwałki – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym  na drogę Nr 653 granica woj. – Suwałki – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Granica woj.. – Suwałki – 1 szt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 652 i 653 gr. woj.. - Suwałki i 655 gr. woj.. – Suwałki – 1 szt.,

- samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr  652; 653 gr. woj.. - Suwałki i Nr 655 granica woj. – Suwałki – 1 szt.,

- równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt.,

- ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 652; 653 gr. woj. - Suwałki; 655 gr. woj. – Suwałki – 1 szt..

 • PTUH Maciej Staniewicz Dziemianówka 9, 16-506 Giby

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 Suwałki - Sejny (rondo 651) – 1 szt.,

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi pieszo - rowerowe 653 na odc. Suwałki - Sejny oraz w m. Sejny – 1 szt..

 • Rem-Bud Sp. z o. o. ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 653 (rondo z 651) Sejny - Poćkuny, Nr 663 Pomorze – Sejny – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 662 Augustów – Suwałki, pług jednostronny – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Augustów - Lipsk (rondo z 673) – 1 szt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 672 Przewięź – Rudawka – 1 szt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 662 Augustów - Suwałki; 664 Augustów - Lipsk; 672 Przewięź – Rudawka – 1 szt..

 

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy kryterium oceny: cena/czas podstawienia sprzętu).

 • Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz m. Wołownia 22A, 16-404 Jeleniewo

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 granica woj. - Szypliszki – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 Szypliszki - Sejny (rondo 653) – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na 664 ciąg pieszo rowerowy w Augustowie (ul. Westerplatte) i na odc. Augustów - Sajenek 662 ciąg pieszo rowerowy w m. Augustów (al. Wyszyńskiego) – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

 - ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na 662 ciąg pieszo - rowerowy w m. Nowinka – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi piesze i pieszo - rowerowe na dr. 653 Bakałarzewo - Suwałki i 655 Suwałki – Prudziszki – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi pieszo - rowerowe 653 na odc. Suwałki - Sejny oraz w m. Sejny oferta uzyskała w kryterium: cena – 25,90 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 65,90 pkt.;

- samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 651 gr. woj.. - Szypliszki,  Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, Nr 651 Szypliszki - Sejny, Nr 653 Suwałki – Poćkuny – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 651 granica woj. - Szypliszki,  Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, Nr 651 Szypliszki - Sejny, Nr 653 Suwałki – Poćkuny – 1 szt., - oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

- ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 651 granica woj. - Szypliszki i Nr 655 Suwałki - Rutka Tartak – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • P.H.U. TRANS-KAPS Karol Sofiński, ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 652 granica woj. – Suwałki – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym  na drogę Nr 653 granica woj. – Suwałki – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Granica woj.. – Suwałki – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 652 i 653 gr. woj.. - Suwałki i 655 gr. woj. – Suwałki – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr  652; 653 gr. woj.. - Suwałki i Nr 655 granica woj. – Suwałki – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- równiarka samojezdna na sieć dróg RDW – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 652; 653 gr. woj. - Suwałki; 655 gr. woj. – Suwałki – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

 • PTUH Maciej Staniewicz Dziemianówka 9, 16-506 Giby

        - solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 651 Szypliszki - Sejny (rondo 653) – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 59,15 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 99,15 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 653 Suwałki - Sejny (rondo 651) – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 653 (rondo z 651) Sejny - Poćkuny, Nr 663 Pomorze – Sejny – 1 szt. oferta została odrzucona,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 672 Przewięź – Rudawka – 1 szt., oferta została odrzucona,

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na ciągi pieszo - rowerowe 653 na odc. Suwałki - Sejny oraz w m. Sejny – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- samochód ciężarowy z pługiem szczytowym na drogi Nr 663, Nr 651 Szypliszki - Sejny, Nr 653 Suwałki – Poćkuny – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 40,91 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 80,91 pkt..

 • MPO Sp. z o. o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 655 Granica woj.. – Suwałki – 1 szt., oferta została odrzucona,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 662 Augustów – Suwałki, pług jednostronny – 1 szt., oferta została odrzucona,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Augustów - Lipsk (rondo z 673) – 1 szt., oferta została odrzucona,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 672 Przewięź – Rudawka – 1 szt., oferta została odrzucona,

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym na 664 ciąg pieszo rowerowy w Augustowie (ul. Westerplatte) i na odc. Augustów - Sajenek 662 ciąg pieszo rowerowy w m. Augustów (al.. Wyszyńskiego) – 1 szt., oferta została odrzucona.

 • Rem-Bud Sp. z o. o. ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 653 (rondo z 651) Sejny - Poćkuny, Nr 663 Pomorze – Sejny – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 57,13 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 97,13 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogi Nr 653 (rondo z 651) Sejny - Poćkuny, Nr 663 Pomorze – Sejny – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 662 Augustów – Suwałki, pług jednostronny – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 51,64 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 91,64 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 664 Augustów - Lipsk (rondo z 673) – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 58,65 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 98,65 pkt.,

- solarka z pługiem jednostronnym na drogę Nr 672 Przewięź – Rudawka – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 54,19 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 94,19 pkt.,

- samochód samowyładowczy z pługiem szczytowym na drogi Nr 662 Augustów - Suwałki; 664 Augustów - Lipsk; 672 Przewięź – Rudawka – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.. 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 5 RDW w Suwałkach, zostało unieważnione na:

Lp. 23 - ciągnik o mocy pow. 100 KM i napędzie 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 24 - ciągnik o mocy pow. 100 KM i napędzie 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 25 - ciągnik o mocy pow. 100 KM i napędzie 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 26 - ciągnik o mocy pow. 100 KM i napędzie 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 28 - równiarka samojezdna na sieć dróg RDW,

Lp. 29 - równiarka samojezdna na sieć dróg RDW,

Lp. 32 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 663, 651 Szypliszki - Sejny, 653 Suwałki – Poćkuny,

Lp. 34 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na dr. 662 Augustów - Suwałki; 664 Augustów - Lipsk; 672 Przewięź – Rudawka,

Lp. 35 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na sieć dróg RDW.    

 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Białystok, dn. 2018.07.30

 


Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie 2 RDW w Łomży- po korekcie

 kwota jaką dysponuje Zamawiający: 4 200 000,00 zł

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

(brutto)

Czas podstawienia sprzętu

 1.  

FARMET Krzysztof Szulc ul. Szkolna 27, 18-421 Piątnica

Wg załącznika

Wg załącznika

2.

GRAVEL Sp. z o. o. Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo

Wg załącznika

Wg załącznika

3.

P.H.U. MARGO Mariusz Gosk, Al. Legionów 152,                         18-400 Łomża

Wg załącznika

Wg załącznika

4.

Handel i Usługi Budowlano - Drogowe, Sprzętowe oraz Roboty Ziemne Henryk Radzewicz

ul. Lipowa 1, Stara Łomża p/sz 18-400 Łomża

Wg załącznika

Wg załącznika

5.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Skrodzki

Jeziorko 2A, 18-421 Piątnica Poduchowna

Wg załącznika

Wg załącznika

6.

P.H.U. AMOREK Dariusz Siejk

m. Elżbiecin 22A, 18-421 Piątnica Poduchowna

Wg załącznika

Wg załącznika

7.

Firma T.U.H. JUSBER Stanisław Olender,                           Czerwone 6, 18-500 Kolno

Wg załącznika

Wg załącznika

8.

MPO Sp. z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

Wg załącznika

Wg załącznika

9.

EXTRAL Iwona Chojnowska

m. Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin

Wg załącznika

Wg załącznika

 

02.08.2018 r.


 

Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie 1 RDW w Białymstoku

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 4 200 000,00 zł

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

(brutto)

Czas podstawienia sprzętu

 1.  

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

Wg załącznika

Wg załącznika

2.

BUDOMOST Sp. z o.o.
Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

Wg załącznika

Wg załącznika

3.

Usługi Transportowe Handel Prace Ziemne Stefan Żebrowski

ul. Kwiatowa 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Wg załącznika

Wg załącznika

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne
ASTWA Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

Wg załącznika

Wg załącznika

5.

MPO Sp. z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

Wg załącznika

Wg załącznika

6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Trakt Sp. z o. o.

ul 1 Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

Wg załącznika

Wg załącznika

 

Załacznik "zestawienie cenowe - RDW Białystok" do pobrania poniżej w Załącznikach do treści.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

 

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 4 200 000,00

Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie 2 RDW w Łomży

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 4 200 000,00 zł

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

(brutto)

Czas podstawienia sprzętu

 1.  

FARMET Krzysztof Szulc ul. Szkolna 27, 18-421 Piątnica

Wg załącznika

Wg załącznika

2.

GRAVEL Sp. z o. o. Gałkówka 12, 18-413 Miastkowo

Wg załącznika

Wg załącznika

3.

P.H.U. MARGO Mariusz Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

Wg załącznika

Wg załącznika

4.

Handel i Usługi Budowlano - Drogowe, Sprzętowe oraz Roboty Ziemne Henryk Radzewicz

ul. Słoneczna 8, Stara Łomża p/sz 18-400 Łomża

Wg załącznika

Wg załącznika

5.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Skrodzki

Pl. 250-lecia 7, 18-420 Jedwabne

Wg załącznika

Wg załącznika

6.

P.H.U. AMOREK Dariusz Siejk

m. Elżbiecin 22A, 18-421 Piątnica Poduchowna

Wg załącznika

Wg załącznika

7.

Firma T.U.H. JUSBER Stanisław Olender, Czerwone 6, 18-500 Kolno

Wg załącznika

Wg załącznika

8.

MPO Sp. z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

Wg załącznika

Wg załącznika

9.

EXTRAL Iwona Chojnowska

m. Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin

Wg załącznika

Wg załącznika

 

Załacznik "zestawienie cenowe - RDW Łomża" do pobrania poniżej w Załącznikach do treści.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 4 200 000,00 zł

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

(brutto)

Czas podstawienia sprzętu

 1.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

Wg załącznika

Wg załącznika

2.

Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

Wg załącznika

Wg załącznika

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

Wg załącznika

Wg załącznika

4.

BUDOMOST Sp. z o.o.
Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

Wg załącznika

Wg załącznika

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Trakt Sp. z o. o.

ul 1 Maja 8. 18-200 Wysokie Mazowieckie

Wg załącznika

Wg załącznika

Załacznik "zestawienie cenowe - RDW Siemiatycze" do pobrania poniżej w Załącznikach do treści.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie 4 RDW w Sokółce

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 4 200 000,00 zł

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

(brutto)

Czas podstawienia sprzętu

 1.  

Usługi Transportowe - Sprzętowe Zdzisław Bandziul
ul. 3 Maja 50, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Wg załącznika

Wg załącznika

2.

Usługi Transportowe Mirosław Bandziul
ul. 1000 lecia PP 42, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Wg załącznika

Wg załącznika

3.

Roboty Ziemne, Usługi transportowe Samochodem Ciężarowym Zenon Kiszło
ul. Białostocka 85, 16-150 Suchowola

Wg załącznika

Wg załącznika

4.

BUDOMOST Sp. z o.o.
Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

Wg załącznika

Wg załącznika

5.

MPO Sp. z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 

Wg załącznika

Wg załącznika

Załacznik "zestawienie cenowe - RDW Sokółka" do pobrania poniżej w Załącznikach do treści.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

Zbiorcze zestawienie ofert: Zadanie 5 RDW w Suwałkach

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 4 200 000,00 zł

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

(brutto)

Czas podstawienia sprzętu

 1.  

Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz Wołownia 22A, 16-404 Jeleniewo

Wg załącznika

Wg załącznika

2.

P.P.H.U. TRANS-KAPS Karol Sofiński ul. Chopina 20, 16-400 Suwałki

Wg załącznika

Wg załącznika

3.

PTUH Maciej Staniewicz, Dziemianówka 9, 16-506 Giby

Wg załącznika

Wg załącznika

4.

MPO Sp. z o.o.
Ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

Wg załącznika

Wg załącznika

5.

Rem-Bud Sp. z o. o. ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki

Wg załącznika

Wg załącznika

Załacznik "zestawienie cenowe - RDW Suwałki" do pobrania poniżej w Załącznikach do treści.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

 

Białystok, dn. 11.05.2018 r.


ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje uzupełnienia i zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku, Zadanie 2 RDW w Łomży, Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4 RDW w Sokółce, Zadanie 5 RDW w Suwałkach.

Zamawiający uzupełnia SIWZ o wzór umowy na RDW Łomża, RDW Siemiatycze, RDW Sokółka, RDW Suwałki.

Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ:

 • RDW Białystok – druk oferty poz. 1 kol. odcinek drogi jest: 671 Knyszyn-Sokoły powinno być: 671 Tykocin-Sokoły
 • RDW Łomża - wykaz dróg,
 • RDW Suwałki
 1. SIWZ strona 2 jest: „miejsca zwalczania śliskości RDW w Sokółce” powinno być: miejsca zwalczania śliskości RDW w Suwałkach, jest: „wykaz dróg wojewódzkich zarządzanych przez RDW w Sokółce powinno być: wykaz dróg wojewódzkich zarządzanych przez RDW w Suwałkach,
 2. druk oferty poz. 22 tabeli jest: samochód ciężarowy powinni być samochód samowyładowczy,
 3. wykaz dróg,
 4. RDW Suwałki odcinki do sypania.

Dokumenty po zmianach z dnia 29.03.2018r. do pobrania w załączniku poniżej. Zmiany zaznaczono czerwona czcionką.

Białystok, dn. 2018.03.29


 

28/03/2018    S61    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi odśnieżania

2018/S 061-134833

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na 5 zadań.

II.1.2)Główny kod CPV

90620000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku, Zadanie 2 RDW w Łomży, Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4 RDW w Sokółce, Zadanie 5 RDW w Suwałkach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Białymstoku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 15/10/2018

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Łomży.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 15/10/2018

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Siemiatyczach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 15/10/2018

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Sokółce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 15/10/2018

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Suwałkach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 15/10/2018

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

 1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):
 4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (brak podstaw do wykluczenia).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1) – 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 1 zamówienie na usługi związane z zimowym utrzymaniem o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN brutto z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie.

 1. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.3).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/05/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 10/05/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok - sala konferencyjna - pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:

Na Zadanie 1 RDW w Białymstoku: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Na Zadanie 2 RDW w Łomży: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Na Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Na Zadanie 4 RDW w Sokółce: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Na Zadanie 5 RDW w Suwałkach: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %.

Czas podstawienia sprzętu – 40 %.

 1. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
 3. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w związku z przewidywanym wzrostem zakresu ilości miejsc niebezpiecznych i km odśnieżania w kolejnych latach oraz w przypadku zwiększenia powierzchni chodników do utrzymania w wyniku z oddaniem do użytkowania nowo wybudowanych ciągów komunikacyjnych. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, przy użyciu takiego samego sprzętu, materiałów i nakładów pracy, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w SST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.
 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 7. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w Dz. U. U. E.
 8. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 9. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/03/2018

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówien Publicznych

Data wytworzenia: 2018-03-28

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Modyfikujący: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2018-08-21

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2018-03-28