Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku, Zadanie 2 RDW w Łomży, Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4 RDW w Sokółce, Zadanie 5 RDW w Suwałkach - II przetarg

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RDW Sokółka

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4 RDW w Sokółce – II przetarg,

 1. Zakończone zostało wyborem oferty:
 • VIA PERFECT Guziejko Seweryn, Zdroje 9, 16-020 Czarna Białostocka

- ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym dr 673 odc. Sokolany - Sokółka

   dr 671 odc. Sokolany – Korycin, dr 674 Sokółka - Krynki i odc. dr676 skrzyż. z dr woj. 674 - Gr. Państwa, dr 676 Białystok - Krynki – 2 szt.,

 • „TRANS HAN” Wojciech Czaplejewicz, ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka

- nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym dr. 673 odc. Sokółka - Sokolany

 1. 671 odc. Sokolany – Korycin, dr. 674 Sokółka - Krynki i odc. dr. 676 skrzyż. z dr. woj..674

  Gr. Państwa, odc. dr. 676 Białystok - skrzyż z dr. woj. 674. – 1 szt.,

-  równiarka na sieć dróg RDW – 2 szt.,

- ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 dr 673 Sokolany – Sokółka, dr 671 Sokolany – Korycin, dr 674 Sokółka – Krynki, dr 676 skrzyż. z dr 674 - Gr. Państwa, dr 676 Białystok - skrzyż. z dr 674 – 1 szt.,

- ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3, dr 670 Suchowola - Dąbrowa Biał. - Gr. Państwa, dr 673 Lipsk - Dąbrowa Biał. – Sokolany, dr. 664 Lipsk - Gr. Państwa – 1 szt.,

- ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym chodniki w m. Sokółka dr. 673 i 674 – 1szt.,

- samochód o ładowności min. 12 t z pługiem jednostronnym  na sieć dróg RDW w Sokółce - 2 szt..

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy kryterium oceny: cena/czas podstawienia sprzętu).

 • VIA PERFECT Guziejko Seweryn, Zdroje 9, 16-020 Czarna Białostocka

        - ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym dr 673 odc. Sokolany - Sokółka

dr 671 odc. Sokolany – Korycin, dr 674 Sokółka - Krynki i odc. dr676 skrzyż. z dr woj. 674 - Gr. Państwa, dr 676 Białystok - Krynki – 2 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

 - nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym dr. 673 odc. Sokółka - Sokolany

 1. 671 odc. Sokolany – Korycin, dr. 674 Sokółka - Krynki i odc. dr. 676 skrzyż. z dr. woj..674

  Gr. Państwa, odc. dr. 676 Białystok - skrzyż z dr. woj. 674. – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 34,52 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 74,52 pkt..

 • „TRANS HAN” Wojciech Czaplejewicz, ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka

- ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym dr 673 odc. Sokolany - Sokółka

dr 671 odc. Sokolany – Korycin, dr 674 Sokółka - Krynki i odc. dr676 skrzyż. z dr woj. 674 - Gr. Państwa, dr 676 Białystok - Krynki – 2 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 45,63 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 85,63 pkt.,

- nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym dr. 673 odc. Sokółka - Sokolany

 1. 671 odc. Sokolany – Korycin, dr. 674 Sokółka - Krynki i odc. dr. 676 skrzyż. z dr. woj..674

  Gr. Państwa, odc. dr. 676 Białystok - skrzyż z dr. woj. 674. – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,37 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 90,37 pkt.,

 - równiarka na sieć dróg RDW – 2 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 dr 673 Sokolany – Sokółka, dr 671 Sokolany – Korycin, dr 674 Sokółka – Krynki, dr 676 skrzyż. z dr 674 - Gr. Państwa, dr 676 Białystok - skrzyż. z dr 674, – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3, dr 670 Suchowola - Dąbrowa Biał. - Gr. Państwa, dr 673 Lipsk - Dąbrowa Biał. – Sokolany, dr. 664 Lipsk - Gr. Państwa – 1 szt., cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

 - ciągnik lekki do 3,5 t z rozrzutnikiem i pługiem jednostronnym chodniki w m. Sokółka dr. 673 i 674 – 1szt., cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,

- samochód o ładowności min. 12 t z pługiem jednostronnym  na sieć dróg RDW w Sokółce - 2 szt., cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

Białystok, dn.2018.10.31


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RDW Siemiatycze

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach – II przetarg,

 1. Zakończone zostało wyborem oferty:
 • Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego TRANSBET Wojtiuk Spółka Jawna, ul. Grzybowa 52A, 21-500 Biała Podlaska

- samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681,694,690 Czyżew -      Ciechanowiec – 1 szt.,

- pług szczytowy na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew – Ciechanowiec – 1 szt..

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy kryterium oceny: cena/czas podstawienia sprzętu).

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk Spółka Jawna, ul. Grzybowa 52A, 21-500 Biała Podlaska

- samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 681,694,690 Czyżew -      Ciechanowiec – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 0,00 pkt., razem – 60,00 pkt.,

- pług szczytowy na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew – Ciechanowiec – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 0,00 pkt., razem – 60,00 pkt..

Białystok,dn.2018.10.31


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - RDW Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku – II przetarg,

 1. Zakończone zostało wyborem oferty:
 • BBGM Gryko Kamila ul. Pietrasze 43B, 15-131 Białystok

- koparko-ładowarka z pługiem szczytowym na drogę Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo, 682,676,681,678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt.,

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy kryterium oceny: cena/czas podstawienia sprzętu).

 • BBGM Gryko Kamila ul. Pietrasze 43B, 15-131 Białystok

- koparko-ładowarka z pługiem szczytowym na drogę Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo, 682,676,681,678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt., oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas podstawienia sprzętu 0,00 pkt., razem – 60,00 pkt..

Białystok, dn. 2018.10.31


Korekta załącznika zestawienia złożonych ofert na RDW Sokółka dostępna w załaczniku poniżej.

Białystok, dn. 2018.10.31


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - zadanie 5

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 5 RDW w Suwałkach – II przetarg, zostało unieważnione na:

Lp. 1 - ciągnik o mocy pow. 100 KM i napędzie 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 2 - ciągnik o mocy pow. 100 KM i napędzie 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 3 - ciągnik o mocy pow. 100 KM i napędzie 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 4 - ciągnik o mocy pow. 100 KM i napędzie 4x4 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 5 - równiarka samojezdna na sieć dróg RDW,

Lp. 6 - równiarka samojezdna na sieć dróg RDW,

Lp. 7 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na drogi Nr 663, 651 Szypliszki - Sejny, 653 Suwałki – Poćkuny,

Lp. 8 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na dr. 662 Augustów - Suwałki; 664 Augustów - Lipsk; 672 Przewięź – Rudawka,

Lp. 9 - ładowarka o poj. łyżki pow. 3 m3 na sieć dróg RDW.   

 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - zadanie 4

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4 RDW w Sokółce – II przetarg, zostało unieważnione na:

Lp. 3 -  ciągnik o mocy min 100 KM z pługiem jednostronnym na odc. dr. 670 Osowiec – Suchowola odc. dr. 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin,

Lp. 5 - nośnik o mocy min. 150 KM z pługiem szczytowym na odc. dr. 670 Osowiec – Suchowola, odc. dr. 671 Korycin - Knyszyn – Tykocin,

 

 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Białystok, dn. 2018.10.15

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - zadanie 2

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2 RDW w Łomży – II przetarg, zostało unieważnione na:

Lp. 1 - ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 677, Nr 679 i Nr 668 Piątnica – Przytuły,

Lp. 2 - ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 645 i Nr 648 Miastkowo – Stawiski,

Lp. 3 - ciągnik z napędem 4x4 z pługiem szczytowym na drogi Nr 647, Nr 648 Stawiski - Przytuły,     Nr 668 Przytuły – Osowiec,

Lp. 4 - równiarka samojezdna na drogi  Nr 647, 648 Stawiski - Przytuły, Nr 668 Przytuły – Osowiec,

Lp. 5 - ładowarka  o poj. łyżki do 1 m3 na drogi Nr 647, Nr 648 Stawiski - Przytuły, Nr 668 Przytuły – Osowiec,

Lp. 6 - samochód samowyładowczy z napędem min. 4x6 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 7 - samochód samowyładowczy z napędem min. 4x6 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW,

Lp. 8 - samochód samowyładowczy z napędem min. 4x6 z pługiem jednostronnym na sieć dróg RDW.

 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- zadanie 1

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku – II przetarg, zostało unieważnione na:

Lp. 1 - samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 685, 686, 687, 688,

Lp. 2 - samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 659 Bielsk Podlaski - Topczewo, 681, 682, 676, 678 Białystok – Markowszczyzna,

Lp. 3 - samochód samowyładowczy z pługiem jednostronnym na drogi Nr 671,659 Topczewo - Dąbrówka Kościelna i 678 Markowszczyzna - Wysokie Mazowieckie,

Lp. 4 - pług szczytowy na drogi Nr 685, 686, 687,

Lp. 5 - pług szczytowy na drogę Nr 671,

Lp. 7 - równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogę Nr 685, 686, 687, 688,

Lp. 8 - równiarka samojezdna z pługiem szczytowym na drogę Nr 659 Bielsk Podlaski - Topczewo, 681, 682, 676, 678 Białystok – Markowszczyzna,

Lp. 9 - ładowarka na drogę Nr 685, 686, 687, 688,

Lp. 10 - ładowarka na drogi 659 Bielsk Podlaski - Topczewo, 681, 682, 676, 678 Białystok – Markowszczyzna.

 

 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Białystok,dn.2018.10.15


dot.: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku.

 

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 357 000,00

 

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

(brutto)

Czas podstawienia sprzętu

 1.  

BBGM Gryko Kamila, ul. Pietrasze 43B, 15-131 Białystok

Wg załącznika

Wg załącznika

Załącznik "zestawienie cenowe - RDW Białystok" do pobrania poniżej.

dot.: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2 RDW w Łomży.

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 251 999,97

Nie wpłynęły oferty.

dot.: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3 RDW w Siemiatycze.

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 113 400,00

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

(brutto)

Czas podstawienia sprzętu

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk Sp. Jawna ul. Grzybowa 52a,                              21-500 Biała Podlaska

Wg załącznika

Wg załącznika

Załącznik "zestawienie cenowe - RDW Siemiatycze" do pobrania poniżej.

dot.: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4 RDW w Sokółce.

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 966 000,00

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł

(brutto)

Czas podstawienia sprzętu

 1.  

VIA Perfect Guziejko Seweryn,                  Zdroje 9, 16-020 Czarna Białostocka

Wg załącznika

Wg załącznika

 1.  

„TRANS HAN” Wojciech Czaplejewicz,               ul. Grodzieńska 88, 16-100 Sokółka

Wg załącznika

Wg załącznika

Załącznik "zestawienie cenowe - RDW Sokółka" do pobrania poniżej.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

- wzór oświadczenia dostępny poniżej w załączniku

dot.: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 5 RDW w Suwałkach.

kwota jaką dysponuje Zamawiający: 251 999,97

Nie wpłynęły oferty.

Białystok, dn. 2018.10.08


24/08/2018    S162    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi odśnieżania

2018/S 162-370691

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Białystok
15-620
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153
Kod NUTS: PL84

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie woj. podlaskiego z podziałem na 5 zadań.

II.1.2)Główny kod CPV

90620000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku, Zadanie 2 RDW w Łomży, Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4 RDW w Sokółce, Zadanie 5 RDW w Suwałkach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Białymstoku.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Łomży.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Siemiatyczach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

90630000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Sokółce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90620000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL84

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie RDW w Suwałkach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonach: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/04/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne jednostki sprzętowe.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

 1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):
 4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nie zbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1), 4), 5), 6), 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 1 zamówienie na usługi związane z zimowym utrzymaniem o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN brutto z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie.

 1. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.3).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/10/2018

Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 08/10/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Siedziba Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok - pok. 213.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:

Na Zadanie 1 RDW w Białymstoku: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Na Zadanie 2 RDW w Łomży: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Na Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Na Zadanie 4 RDW w Sokółce: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Na Zadanie 5 RDW w Suwałkach: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %.

Czas podstawienia sprzętu – 40 %.

 1. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
 3. W przypadku, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w związku z przewidywanym wzrostem zakresu ilości miejsc niebezpiecznych i km odśnieżania w kolejnych latach oraz w przypadku zwiększenia powierzchni chodników do utrzymania w wyniku z oddaniem do użytkowania nowo wybudowanych ciągów komunikacyjnych. Udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, przy użyciu takiego samego sprzętu, materiałów i nakładów pracy, którego dotyczy umowa podstawowa. Przy udzielaniu tych zamówień, wszystkie wymagania zawarte w SST dotyczyć będą także realizacji zamówienia w ramach art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 8. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – Istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 1. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/08/2018

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówien Publicznych

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Modyfikujący: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2018-10-31

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2018-08-24