Umieszczanie reklamy

Wnioski o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam należy składać w siedzibie PZDW w Białymstoku, ul. Elewatorska 6.

Do wniosku należy załączyć: 

  • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy;
  • rysunek z projektem graficznym reklamy, treścią i kolorystyką;
  • rysunek konstrukcyjny reklamy, sposób mocowania reklamy w terenie;
  • oświadczenie (dotyczy podmiotów lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Przy projektowaniu lokalizacji reklamy należy pamiętać o:
  • zachowaniu odległości od istniejących znaków drogowych (min. 20m);
  • odległości od skrzyżowań min 50m;
  • kolorystyka tablic nie może być odzwierciedleniem kolorystyki używanej dla znaków drogowych. 
Od decyzji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
Za umieszczenie reklamy w  pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 – tekst jednolity z późn. zmianami) i uchwały nr XVI/158/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.03.2004r. w sprawie ustalenia dla dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Podlaskiego, wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 
Stawka opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie 1 m2 reklamy wynosi 1,10 zł.
 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów Krystyna Doroszkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-09-06

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data wprowadzenia: 2011-01-05

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2019-11-18

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2011-01-05