Ogłoszenie o II przetargu publicznym na sprzedaż drzew na pniu


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

17–300 Siemiatycze, ul. 11-go Listopada 253

tel. (0-85) 655–26–23

ogłasza II przetarg publiczny na:

sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich,

z podziałem na następujące zadania częściowe:
 

a)      ZADANIE „A”: sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

- nr 640 Siemiatycze – Adamowo – Granica Państwa, w km 3+508 – 25+399, w ilości: 14,09 m3 (26szt.),

- nr 658 dr nr 640 – Grabarka – Kajanka, w km 3+943 – 3+950, w ilości: 0,14 m3 (2szt.),

- nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze, w km 2+038 – 41+897, w ilości: 151,30 m3 (159 szt.);

b)      ZADANIE „B”: sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

- nr 681 Brańsk – Ciechanowiec, w km 38+714 – 60+483, w ilości: 96,92 m3 (98 szt.),

- nr 694 Przyjmy – Brok – Ciechanowiec, w km 56+723 – 58+334, w ilości: 26,43 m3 (91 szt.),

 

c)      ZADANIE „C”: sprzedaż drzew „na pniu”, rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich:

- nr 685 Zabłudów – Hajnówka – Kleszczele, w km 37+050 – 61+450, w ilości: 118,58 m3 (69 szt.),

- nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – Granica Państwa,  w km 17+305 – 45+220, w ilości: 97,23 m3 (69 szt.),

- nr 693 Kleszczele – Siemiatycze, w km 1+216 – 33+093, w ilości: 23,95 m3 (59 szt.);

 

  1. Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wynosi 50 zł (netto).
  2. Termin realizacji zamówienia: 2008-04-30.
  3. Formularz oferty oraz inne dokumenty można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.
  4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Bernadetta Arbaszewska-Koc,

tel. (0-85) 655-26-23, w godz. 730-1430.

  1. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę przetargową, należy złożyć w sekretariacie RDW w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253, w terminie do dnia 2008-01-23 do godz. 900. 
  1. Koperta powinna być oznaczona:

„Sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich – ZADANIE A, B, C”.

  1.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2008-01-23 do godz. 910 w siedzibie Zamawiającego.
  2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

 

Siemiatycze 2008-01-15.

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Rogalski

Data wytworzenia: 2008-01-17

Wprowadzający: Grzegorz Rogalski

Data wprowadzenia: 2008-01-17

Modyfikujący: Grzegorz Rogalski

Data modyfikacji: 2008-01-17

Opublikował: Grzegorz Rogalski

Data publikacji: 2008-01-17