Ogłoszenie o przetargu publicznym - Sprzedaż drzew „na pniu” - RDW Sokółka

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce
ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok-Krynki gmina Szudziałowo – szt. 14.
(ilość pozyskanego drewna opałowego 6,80m3).
 
Cena wywoławcza za 1 m3 drewna wynosi 50,00 zł (netto).
Termin realizacji zamówienia: 30 kwiecień 2008 r.
 
Instrukcję dla oferentów, formularze ofert, kosztorysów ofertowych oraz wzór umowy można odebrać w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
  • imię i nazwisko: Halina Samojłowicz
  • telefon: 085 711 22 28
  • nr pokoju: 12
  • godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7.00-15.00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę przetargową należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich, w Sokółce, ul. Wodna 7 w pokoju nr 12 ,
w terminie do dnia 31.03.2008 r. do godz. 9.00.
 
Koperta powinna być oznaczona:
„Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 676”
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2008 r. o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego.
 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najwyższą ceną ofertową (brutto).

Sokółka, dnia 17.03.2008 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2008-03-25

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2008-03-25

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2008-03-25