Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 1. RDW w Białymstoku, Zadanie 2. RDW w Łomży, Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4. RDW w Sokółce, Zadanie 5. RDW w Suwałkach, PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy, zadanie 2: Bielsk Podlaski, zadanie 3: Ciechanowiec, zadanie 4: Hajnówka, zadanie 5: Sokółka, zadanie 6: Augustów, zadanie 7: Sejny.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 5. RDW w Suwałkach, zakończone zostało wyborem oferty firmy TRANSGAZ Andrzej Kopacz, Kolimagi 3, 18-500 Kolno.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

TRANSGAZ Andrzej Kopacz, Kolimagi 3, 18-500 Kolno (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 130 000,00 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.

 

Białystok, dnia 20.03.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 2. RDW w Łomży, zakończone zostało wyborem oferty firmy TRANSGAZ Andrzej Kopacz Kolimagi 3, 18-500 Kolno.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. TRANSGAZ Andrzej Kopacz, Kolimagi 3, 18-500 Kolno (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 74 000,00 zł. (po zmianach 73 999,99 zł.) – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 2. Usługi dla Rolnictwa Rafał Niemira ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 07-324 Szulborze Wielkie (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 74 199,24 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 59,84 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 99,84 pkt.;
 3. KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 106 434,00 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 41,72 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 81,72 pkt.;
 4. EXTRAL Iwona Chojnowska Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 85 196,28 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,11 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 92,11 pkt.

 

Białystok, dnia 20.03.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiet I Zad. 3

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach, zakończone zostało wyborem oferty firmy Usługi Dla Rolnictwa - Rafał Niemira, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 07-324 Szulborze Wielkie.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Usługi Dla Rolnictwa - Rafał Niemira, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 07-324 Szulborze Wielkie (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 89 799,24 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 2. USŁUGI Mirosław Borowski, ul. Mickiewicza 18, 17-100 Bielsk Podlaski (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową po poprawieniu błędu rachunkowego 115 776,00 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 46,54 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 86,54 pkt.;
 3. Przedsiębiorstwo Usługowe „MPO-J” Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 192 240,00 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 28,03 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 68,03 pkt.;
 4. Beata Błaszczak PROFEST Firma Usługowa, Suchcice ul. Główna 7, 07-407 Czerwin (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 91 584,00 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 45,90 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 85,90 pkt.

Białystok, dnia 18.03.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiet II Zad. 6

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 6: Augustów, zakończone zostało wyborem oferty MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Lądowych Mielechowicz Jacek, Mickiewicza 1 lok. 49, 19-300 Ełk (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 18 166,90 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 21,54 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 61,54 pkt.;
 2. MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 6 523,20 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.

 

Białystok, dnia 13.03.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiet II Zad. 4

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 4: Hajnówka, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział następująca firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 12 062,63 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.

 

Białystok, dnia 13.03.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiet II zad. 2

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 2: Bielsk Podlaski, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział następujące firmy:

 1. BANIOCHA Małgorzata Maria Filim, Boh. Września 26C, 17-100 Bielsk Podlaski (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 4 968,00 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 59,04 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 99,04 pkt.;
 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 4 888,90 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 3. USŁUGI Mirosław Borowski, Mickiewicza 18, 17-100 Bielsk Podlaski (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 5 400,00 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 54,32 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 94,32 pkt.

 

Białystok, dnia 13.03.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiet I zad. 4 Sokółka

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 4. RDW w Sokółce, zakończone zostało wyborem oferty firmy MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 79 974,00 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 2. KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 127 693,90 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 37,58 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 77,58 pkt.;
 3. Beata Błaszczak PROFEST Firma Usługowa, Suchcice ul. Główna 7, 07-407 Czerwin (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 91 584,00 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,39 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 92,39 pkt..

Białystok, dnia 12.03.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiet II zad. 1 Łapy, zad. 3 Ciechanowiec, zad. 5 Sokółka, zad. 7 Sejny.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy, zadanie 3: Ciechanowiec, zadanie 5: Sokółka, zadanie 7: Sejny, zakończone zostało wyborem oferty firmy MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

na PAKIET II:

Zadanie 1 Łapy:

MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 6 242,40 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

Zadanie 3 Ciechanowiec:

MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 7 506,00 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

Zadanie 5 Sokółka:

MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 4 536,00 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;

Zadanie 7 Sejny:

MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 5 680,00 zł. – czas realizacji zamówienia 24 godziny – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

Białystok, dnia 10.03.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiet I zad. 1 Białystok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 1. RDW w Białymstoku, zakończone zostało wyborem oferty firmy MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

na PAKIET I:

Zadanie 1 RDW w Białymstoku:

 1. TRANSGAZ Andrzej Kopacz, Kolimagi 3, 18-500 Kolno (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 95 000,00 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,51 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 90,51 pkt.;
 2. MPO Sp. z o. o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 79 974,00 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 3. EXTRAL Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 98 753,83 zł. – czas realizacji zamówienia 14 dni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 48,59 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 88,59 pkt..

Białystok, dnia 10.03.2020 r.


dot.: SPRZĄTANIE DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU W 2020 ROKU.

kwota jaką dysponuje Zamawiający:

PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg:

Zadanie 1. RDW w Białymstoku kwota: 85 697,90 zł

Zadanie 2. RDW w Łomży kwota: 77 724,18 zł

Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach kwota: 107 448,37 zł

Zadanie 4. RDW w Sokółce kwota: 83 808,63 zł

Zadanie 5. RDW w Suwałkach kwota: 90 333,91 zł

PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach:

zadanie 1: Łapy kwota: 20 230,04 zł                                

zadanie 2: Bielsk Podlaski kwota: 24 540,36 zł                               

zadanie 3: Ciechanowiec kwota: 24 316,42 zł                 

zadanie 4: Hajnówka kwota: 50 584,60 zł                           

zadanie 5: Sokółka kwota: 11 059,63 zł                                          

zadanie 6: Augustów kwota: 21 139,66 zł                                        

       zadanie 7: Sejny kwota: 17 528,83 zł

(z możliwością pozyskania dodatkowych środków oraz z możliwością przesunięcia środków pomiędzy zadaniami)

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Pakiet Zadanie Nr

cena zł. (brutto)

Czas realizacji zamówienia

1

TRANSGAZ Andrzej Kopacz

Kolimagi 3

18-500 Kolno

 

PAKIET I zad. 1 – 95 000,00
PAKIET I zad. 2 – 74 000,00

PAKIET I zad. 5 – 130 000,00

14 dni

2

Przedsiębiorstwo Robót Lądowych MIELECHOWICZ JACEK

ul. Mickiewicza 1 lok.49

19-300 Ełk

PAKIET II zad. 6 – 18 166,90

24 godziny

3

BANIOCHA Małgorzata Maria Filim

ul. Boh. Września 26C

17-100 Bielsk Podlaski

 

PAKIET II zad. 2 – 4 968,00

24 godziny

4

Usługi dla Rolnictwa Rafał Niemira                      ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

PAKIET I zad. 2 – 74 199,24

PAKIET I zad. 3 – 89 799,24

14 dni

5

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

 

PAKIET I – zad. 1 – 79 974,00

PAKIET I – zad. 4 – 79 974,00

PAKIET II zad. 1 – 6 242,40

PAKIET II zad. 3 – 7 506,00

PAKIET II zad. 5 – 4 536,00

PAKIET II zad. 6 – 6 523,20

PAKIET II zad. 7 – 5 680,80

PAKIET I – 14 dni

PAKIET II – 24 godziny

6

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych   Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

 

PAKIET II zad. 2 – 4 888,90

PAKIET II zad. 4 – 12 062,63

24 godziny

7

USŁUGI Mirosław Borowski                               ul. Mickiewicza 18, 17-100 Bielsk Podlaski

PAKIET I – zad. 3 – 115 786,80

PAKIET II zad. 2 – 5 400,00

PAKIET I – 14 dni

PAKIET II – 24 godziny

8

Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J                     ul. Obrońców Warszawy 15,                                17-300 Siemiatycze

PAKIET I – zad. 3 – 192 240,00

14 dni

9

KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne

PAKIET I – zad. 2 – 106 434,00

PAKIET I – zad. 4 – 127 693,90

14 dni

10

Beata Błaszczak PROFEST Firma Usługowa Suchcice, ul. Główna 7,         07-407 Czerwin

PAKIET I – zad. 3 – 117 389,52

PAKIET I – zad. 4 – 91 584,00

14 dni

11

EXTRAL Iwona Chojnowska Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin

PAKIET I – zad. 1 – 98 753,83

PAKIET I – zad. 2 – 85 196,28

14 dni

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Białystok, dn. 2020.02.26


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE                            

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na „Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I – Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 1. RDW w Białymstoku, Zadanie 2. RDW w Łomży, Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4. RDW w Sokółce, Zadanie 5. RDW w Suwałkach, PAKIET II – Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy, zadanie 2: Bielsk Podlaski, zadanie 3: Ciechanowiec, zadanie 4: Hajnówka, zadanie 5: Sokółka, zadanie 6: Augustów, zadanie 7: Sejny.”

wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje egzekwowanie ustawy o odpadach, w której mowa, że wszystkie podmioty „zajmujące się odpadami” powinny posiadać nadany nr BDO. Wiąże się to z rygorem posiadania uprawnień na zbieranie, transport i przekazywanie odpadów do zakładów zagospodarowania odpadów.

Koliduje to z zapisem w specyfikacji – Pakiet I – mówiącym o potwierdzeniu dostarczenia odpadów. Wszystkie dokumenty związane ze zbieraniem transportem i przekazaniem odpadów wystawiane są w formie elektronicznej.

Odpowiedź:

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do wykonywania go zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Wykonawca może dostarczyć potwierdzenie przekazania odpadów w formie elektronicznej.

Pytanie 2

 Proszę podać kody odpadów które Zamawiający przewiduje do zebrania podczas oczyszczania pasa drogowego?

Odpowiedź:

Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania może dokonać wizji w terenie celem stwierdzenia przybliżonej ilości odpadów oraz ich grupy.

Zamawiający przewiduje że głównymi odpadami w czasie realizacji przedmiotowego zadania  są :200101, 200102, 200108, 200139, 200140, 200201, 200202, 200301, 200303, 200306, 200399, 150101, 150102, 150104, 150105, 150107, 170101, 170102,170203

Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że w pasach dróg mogą znajdować się odpady o innych kodach niż wymienione wyżej. 

Białystok, dnia 21.02.2020 r.


Ogłoszenie nr 511478-N-2020 z dnia 2020-02-12 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 1. RDW w Białymstoku, Zadanie 2. RDW w Łomży, Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4. RDW w Sokółce, Zadanie 5. RDW w Suwałkach, PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy, zadanie 2: Bielsk Podlaski, zadanie 3: Ciechanowiec, zadanie 4: Hajnówka, zadanie 5: Sokółka, zadanie 6: Augustów, zadanie 7: Sejny.

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 1. RDW w Białymstoku, Zadanie 2. RDW w Łomży, Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4. RDW w Sokółce, Zadanie 5. RDW w Suwałkach, PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy, zadanie 2: Bielsk Podlaski, zadanie 3: Ciechanowiec, zadanie 4: Hajnówka, zadanie 5: Sokółka, zadanie 6: Augustów, zadanie 7: Sejny.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
12

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 1. RDW w Białymstoku, Zadanie 2. RDW w Łomży, Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4. RDW w Sokółce, Zadanie 5. RDW w Suwałkach, PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy, zadanie 2: Bielsk Podlaski, zadanie 3: Ciechanowiec, zadanie 4: Hajnówka, zadanie 5: Sokółka, zadanie 6: Augustów, zadanie 7: Sejny.
II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zamówienie na usługi związane ze sprzątaniem ulic lub dróg z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy, 2) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 4) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - 2 300 zł Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - 2 100 zł Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach - 2 900 zł Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - 2 300 zł Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - 2 500 zł PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy - 550 zł zadanie 2: Bielsk Podlaski - 650 zł zadanie 3: Ciechanowiec - 650 zł zadanie 4: Hajnówka - 1 400 zł zadanie 5: Sokółka - 300 zł zadanie 6: Augustów - 550 zł zadanie 7: Sejny - 450 zł Razem kwota wadium : 16 650,00 zł


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-25, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 1. RDW w Białymstoku.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 1. RDW w Białymstoku - długość dróg 240,863 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 49
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 2. RDW w Łomży.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 2. RDW w Łomży - długość dróg 218,452 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 49
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach - długość dróg 301,995 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 49
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 4. RDW w Sokółce.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 4. RDW w Sokółce - długość dróg 235,553 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 49
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 5. RDW w Suwałkach.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET I - Jednokrotne pozimowe sprzątanie dróg: Zadanie 5. RDW w Suwałkach - długość dróg 253,893 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 49
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

40,00

czas realizacji zamówienia

40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 1: Łapy - 7 317 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 2: Bielsk Podlaski.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 2: Bielsk Podlaski - 8 876 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

8

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 3: Ciechanowiec.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 3: Ciechanowiec - 8 795 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

9

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 4: Hajnówka.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 4: Hajnówka - 18 310 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

10

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 5: Sokółka.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 5: Sokółka - 4 000 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

11

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 6: Augustów.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 6: Augustów - 7 646 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

12

Nazwa:

Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 7: Sejny.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sprzątanie dróg zarządzanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w 2020 roku z podziałem na: PAKIET II - Sprzątanie nawierzchni ulic w miastach: zadanie 7: Sejny - 6 340 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji zamówienia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

RODO

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

 • w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-02-12

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2020-03-20

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2020-02-12