Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 koryguje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zakończone zostało wyborem oferty Zakładu Kamieniarskiego Beata Anna Struk ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów .

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. TRANSGAZ Andrzej Kopacz, Kolimagi 3, 18-500 Kolno (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 171 019,56 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,97 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 92,97 pkt. – oferta została odrzucona;
 2. „SUCCESS” Sp. z o. o., ul. Gustawa Morcinka 8, 16-001 Kleosin, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 179 750,45 zł – czas realizacji zamówienia - nie określono – oferta została odrzucona;
 3. Zakład Kamieniarski Beata Anna Struk ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 150 990,37 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

Białystok, dnia 23.04.2020 r.


 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 1

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zakończone zostało wyborem oferty Zakładu Kamieniarskiego Beata Anna Struk, ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. TRANSGAZ Andrzej Kopacz, Kolimagi 3, 18-500 Kolno (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 171 019,56 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,97 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 92,97 pkt. – oferta została odrzucona;
 2. Zakład Kamieniarski Beata Anna Struk ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 150 990,37 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

Białystok, dnia 17.04.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 2

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, zakończone zostało wyborem oferty firmy Beata Błaszczak PROFEST Firma Usługowa                 m. Suchcice, ul. Główna 7, 07-407 Czerwin.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. TRANSGAZ Andrzej Kopacz, Kolimagi 3, 18-500 Kolno (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 263 450,34 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie – oferta uzyskała w kryterium: cena – 42,29 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 82,29 pkt. – oferta została odrzucona;
 2. Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda, ul. Słowicza 17, 11-700 Mrągowo (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 238 528,41 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 46,70 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 86,70 pkt. – oferta została odrzucona;
 3. DRWALEX Wiesław Grzyb, Białobiel ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 213 606,48 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,15 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 92,15 pkt;
 4. Beata Błaszczak PROFEST Firma Usługowa m. Suchcice, ul. Główna 7, 07-407 Czerwin (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 185 668,38 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 5. Zakład Usługowy Rawa Joanna m. Zaręby Góry Leśne 4, 18-220 Czyżew (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 196 883,24 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 56,58 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 96,58 pkt..

Białystok, dnia 17.04.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 3

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, zakończone zostało wyborem oferty firmy Beata Błaszczak PROFEST Firma Usługowa m. Suchcice, ul. Główna 7, 07-407 Czerwin.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Usługowe „MPO-J” Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 198 038,09 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 46,32 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 86,32 pkt.– oferta została odrzucona;
 2. Małgorzata Maria Filim BANIOCHA, ul. Bohaterów Września 26C, 17-100 Bielsk Podlaski, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 190 215,08 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 48,23 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 88,23 pkt.;
 3. „SUCCESS” Sp. z o. o., ul. Gustawa Morcinka 8, 16-001 Kleosin, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 265 007,39 zł – czas realizacji zamówienia - nie określono – oferta została odrzucona;
 4. Beata Błaszczak PROFEST Firma Usługowa m. Suchcice, ul. Główna 7, 07-407 Czerwin (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 152 888,88 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 5. Zakład Usługowy Rawa Joanna m. Zaręby Góry Leśne 4, 18-220 Czyżew (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 159 004,44 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 57,69 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 97,69 pkt..

Białystok, dnia 17.04.2020 r.


 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 4

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, zakończone zostało wyborem oferty firmy Beata Błaszczak PROFEST Firma Usługowa m. Suchcice, ul. Główna 7, 07-407 Czerwin.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Beata Błaszczak PROFEST Firma Usługowa m. Suchcice, ul. Główna 7, 07-407 Czerwin (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 132 812,76 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 2. Zakład Usługowy Rawa Joanna m. Zaręby Góry Leśne 4, 18-220 Czyżew (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 135 797,31 zł – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie, oferta uzyskała w kryterium: cena – 58,68 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 98,68 pkt..

 Białystok, dnia 17.04.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 5

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: Zadanie 5. RDW w Suwałkach, zakończone zostało wyborem oferty firmy TRANSGAZ Andrzej Kopacz, Kolimagi 3, 18-500 Kolno.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział firma:

TRANSGAZ Andrzej Kopacz, Kolimagi 3, 18-500 Kolno (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji zamówienia – z ceną ofertową 251 387,04 zł. – czas realizacji zamówienia 4 tygodnie – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

Białystok, dnia 06.04.2020 r.


Zbiorcze zestawienie ofert

kwota jaką dysponuje Zamawiający:

Zadanie 1. RDW w Białymstoku – 151 298,33 zł

Zadanie 2. RDW w Łomży – 214 675,57 zł

Zadanie 3. RDW w Siemiatyczach – 177 813,67 zł

Zadanie 4. RDW w Sokółce – 126 199,04 zł

Zadanie 5. RDW w Suwałkach – 187 213,81 zł

Łącznie: 857 200,42 zł z możliwością pozyskania dodatkowych środków

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zadanie Nr

cena zł. (brutto)

Czas realizacji zamówienia

1

Andrzej Kopacz - TRANSGAZ

m. Kolimagi 3, 18-500 Kolno

Zad 1 – 171 019,56 zł

Zad 2 – 263 450,34 zł

Zad 5 – 251 387,04 zł

4 tygodnie

2

Przedsiębiorstwo Usługowe „MPO-J” Anna Renata Jarocka

ul. Obrońców Warszawy 15,

17-300 Siemiatycze

Zad 3 – 198 038,09 zł

4 tygodnie

3

Usługi Komunalne „DUDA” Tomasz Duda

ul. Słowicza 17, 11-700 Mrągowo

Zad 2 – 238 528,41 zł

4 tygodnie

4

„DRWALEX” - Wiesław Grzyb

m. Białobiel, ul. Spokojna 7

07-402 Lelis

Zad 2 – 213 606,48 zł

4 tygodnie

5

Małgorzata Maria Filim BANIOCHA

ul. Bohaterów Września 26C

17-100 Bielsk Podlaski

Zad 3 – 190 215,08 zł

4 tygodnie

6

„SUCCESS” Sp. z o.o.

ul. Gustawa Morcinka 8

16-1001 Kleosin

Zad 1 – 179 750,45 zł

Zad 3 – 265 007,39 zł

nie określono

7

Beata Błaszczak

PROFEST Firma Usługowa

m. Suchcice, ul. Główna 7

07-407 Czerwin

Zad 2 – 185 668,38 zł

Zad 3 – 152 888,88 zł

Zad 4 – 132 812,76 zł

4 tygodnie

8

Zakład Kamieniarski Beata Anna Struk

ul. Chodkiewicza 21

16-060 Zabłudów

Zad 1 – 150 990,37 zł

4 tygodnie

9

Zakład Usługowy Rawa Joanna

m. Zaręby Góry Leśne 4, 18-220 Czyżew

Zad 2 – 196 883,24 zł

Zad 3 – 159 004,44 zł

Zad 4 – 135 797,31 zł

4 tygodnie

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Białystok, dnia 13.03.2020 r.


Ogłoszenie nr 519770-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach i w rowach dróg wojewódzkich w 2020 roku z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.5) Główny kod CPV: 77312000-0
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zamówienie na usługi związane z koszeniem o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN brutto z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia. c) Potencjał techniczny. W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie: min. 1 kosiarki ciągnikowej bijakowej wraz z informacją o dostępie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Potwierdzenie wniesienia wadium, 2) Formularz ofertowy, 3) Kosztorys odpowiednio do zadania, 4) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania; 6) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - 4 000 zł Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży - 5 500 zł Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach – 4 500 zł Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce - 3 000 zł Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach - 5 000 zł


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

40,00

czas realizacji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

RODO

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

 • w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-03-04

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Modyfikujący: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2020-04-23

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2020-03-04