Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2019 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 70 500 l. - olej napędowy ON ok. 104 500 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 38 000 l.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pakiet 1

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2019 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 70 500 l. - olej napędowy ON ok. 104 500 l. - akcesoria samochodowe, zakończone zostało na:

 • Pakiet 1 zadanie 1 Białystok – Zarząd i RDW Białystok, zadanie 3 Wysokie Mazowieckie, zadanie 4 Łomża, zadanie 6 Nowogród, zadanie 7 Siemiatycze, zadanie 8 Ciechanowiec, zadanie 9 Hajnówka, zadanie 10 Bielsk Podlaski, zadanie 11 Sokółka, zadanie 12 Dąbrowa Białostocka, zadanie 13 Suchowola, zadanie 15 Augustów wyborem oferty Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A. Chemików 7, 09-411 Płock;
 • Pakiet 1 zadanie 2 Łapy wyborem oferty firmy Alina Syłpaczuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘ARS” Mostowa 11A, 18-100 Łapy;
 • Pakiet 1 zadanie 5 Kolno wyborem oferty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno;
 • Pakiet 1: zadanie 14 Suwałki, zadanie 16 Sejny wyborem oferty Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk.

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział firmy:

Pakiet 1

zadanie 1

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 154 140,53 zł.),

zadanie 2

 1. Alina Syłpaczuk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘ARS” ul. Mostowa 11A, 18-100 Łapy (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 65 498,42 zł.),
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 65 808,39 zł. po zmianach 65 808,38 zł.),

zadanie 3

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 29 885,31 zł.),

zadanie 4

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 70 619,22 zł.),

zadanie 5

 1. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 57 155,33 zł.),
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 57 536,33 zł.),

zadanie 6

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 30 188,82 zł. po zmianach 30 188,81 zł.),

zadanie 7

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 69 534,36 zł.),

zadanie 8

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 29 698,05 zł. po zmianach 29 698,04),

zadanie 9

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 57 161,79 zł.),

zadanie 10

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 29 549,52 zł.),

zadanie 11

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 73 408,86 zł.),

zadanie 12

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 57 968,98 zł.),

zadanie 13

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 30 001,55 zł.),

zadanie 14

 1. Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 81 132,03zł.),
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 81 364,50 zł.),

zadanie 15

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 43 807,68 zł.),

zadanie 16

 1. Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 68 217,03 zł.),
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 69 075,88 zł.).

 

Białystok, dnia 19.12.2018 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Pakiet 2 zadanie: 1,2,3

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2018 Pakiet 2: - olej opałowy ok. 38 000 l., zakończone zostało wyborem na:

Pakiet 2: zadanie 1, zadanie 2 , zadanie 3 oferty firmy PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki.

Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział firma:

Pakiet 2

zadanie 1

PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki,  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 75 276,00 zł.),

zadanie 2

PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki,  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 12 890,40 zł.),

zadanie 3

PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki,  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 15 682,50 zł.).

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2018 Pakiet 2: zadanie 4, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Białystok, dnia 10.12.2018 r.


Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 1 099 842,63 zł, z możliwością pozyskania dodatkowych środków.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena *

Pakiet / Zadanie

(zł.) brutto

01

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o. o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk

Pakiet 1 zadanie 14 Suwałki

81 132,03

Pakiet 1 zadanie 16 Sejny

68 217,03

02

P.W. Alina Syłpaczuk ul. Mostowa 11A, 18-100 Łapy

Pakiet 1 zadanie 2 Łapy

 65 498,42

03

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno

Pakiet 1 zadanie 5 Kolno

57 155,33

04

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Pakiet 1 zadanie 1 Białystok – Zarząd i RDW Białystok

154 140,53

Pakiet 1 zadanie 2 Łapy

65 808,39

Pakiet 1 zadanie 3 Wysokie Mazowieckie

29 885,31

Pakiet 1 zadanie 4 Łomża

70 619,22

Pakiet 1 zadanie 5 Kolno

57 536,33

Pakiet 1 zadanie 6 Nowogród

30 188,82

Pakiet 1 zadanie 7 Siemiatycze

69 534,36

Pakiet 1 zadanie 8 Ciechanowiec

29 698,05

Pakiet 1 zadanie 9 Hajnówka

   57 161,79

Pakiet 1 zadanie 10 Bielsk Podlaski

29 549,52

Pakiet 1 zadanie 11 Sokółka

73 408,86

Pakiet 1 zadanie 12 Dąbrowa Biał.

57 968,98

Pakiet 1 zadanie 13 Suchowola

30 001,55

Pakiet 1 zadanie 14 Suwałki

81 364,50

 

Pakiet 1 zadanie 15 Augustów

43 807,68

Pakiet 1 zadanie 16 Sejny

69 075,88

05

PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn                 ul. Szosa Baranowicka 58                              15-521 Białystok - Zaścianki

Pakiet 2 zadanie 1 Białystok i Zaścianki

   75 276,00

Pakiet 2 zadanie 2 Siemiatycze

   12 890,40

Pakiet 2 zadanie 3 Sokółka

   15 682,50

 

Białystok, dn.07.12.2018r. 

 


 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na:

 Dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2019 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 70 500 l. - olej napędowy ON ok. 104 500 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 38 000 l.

 wyjaśnia co następuje:

Pytanie

Szanowni Państwo,

w imieniu firmy …………..:

 1. Z uwagi na zapisy par 11 projektu umowy do niniejszego postępowania przetargowego Wykonawca prosi o zgodę na wskazanie poniższego zapisu do umowy i załączenie w formie załącznika klauzuli informacyjnej. Zapis dotyczy wyłącznie obowiązku informacyjnego Wykonawcy wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego, których dane osobowe (dane  kontaktowe w związku z obsługą umowy) są udostępniane do Wykonawcy. Proponowany zapis do wprowadzenia na etapie zawierania umowy z danym Wykonawcą:

„Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Wykonawcy jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, obowiązku informacyjnego  wobec osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym przy zawarciu lub realizacji niniejszej umowy - bez względu na podstawę prawną tej współpracy - których dane osobowe udostępnione zostały Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr … do niniejszej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasady rozliczalności.”.

Wykonawca prosi o akcentację Zamawiającego  wg powyższego.

Klauzula informacyjna dla pracowników Oferenta/Wykonawcy lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

 1. ................................................ informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów  do  administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
 2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w .............................. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ............................, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do .................................. przez ..............* - podmiot świadczący usługi dla ..................................... lub zamierzający świadczyć usługi (zlożył do .......................... ofertę współpracy) stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ........................... w następujących celach:
  1. wykonania obowiązków wynikających z umowy z ………………………., której stroną jest/będzie ……….*, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez ……….*, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ………………., kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ……………… a Panią/Panem lub pomiędzy ………………….. a ………………………*,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ........................., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej,  wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku.
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez ............................... Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
  1. wypełnianie obowiązków prawnych  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ......................... na podstawie przepisów prawa, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego m.in. na podstawie 18 Prawa budowlanego do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku;
  2. prawnie usprawiedliwiony interes …………… (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ...................... podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zatrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy .......................... a ...........* lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową.
 8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ………………….. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ………………………. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ………………… z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiedź:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dopuszcza wprowadzenie proponowanego zapisu na etapie zawierania umowy oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik.

 

Białystok, dn. 04.12.2018r.
Ogłoszenie nr 653632-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2019 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 70 500 l. - olej napędowy ON ok. 104 500 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 38 000 l.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok ul. Elewatorska 6


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2019 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 70 500 l. - olej napędowy ON ok. 104 500 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 38 000 l.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
20

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2019 Pakiet 1: - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 70 500 l. - olej napędowy ON ok. 104 500 l. - akcesoria samochodowe Pakiet 2: - olej opałowy ok. 38 000 l.

II.5) Główny kod CPV: 09132100-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09134100-8

09135100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 zamówienie na dostawę na: Pakiet 1 - benzyny bezołowiowej PB 95 lub oleju napędowego ON, Pakiet 2 – oleju opałowego wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) Potencjał techniczny. W zakresie spełnienia warunku dot. Pakietu 1 zadanie 1 wymagane jest: 1) dysponowanie min. 2 stacjami tankowania paliw w granicach administracyjnych miasta Białegostoku, 2) dysponowanie minimum 200 stacjami tankowania paliw na terenie całego kraju. W zakresie spełnienia warunku dot. Pakietu 1 zad. 2 – 16 wymagane jest dysponowanie stacjami paliw w wybranych miastach wskazanych w tabeli Nr 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi, b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. c) wykaz stacji tankowania paliw wg załącznika Nr 5 (dot. Pakietu 1 - Zadanie Nr 1), d) wykaz stacji tankowania paliw wg załącznika Nr 6 (dot. Pakietu 1 - Zadania od Nr 2 do Nr 16).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularze ofertowe (Pakiet 1, Pakiet 2), 2) Druki ofert (Pakiet 1, Pakiet 2), 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówien Publicznych

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2018-12-19

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2018-11-29