Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 4

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Odnowę i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, zakończone zostało wyborem oferty firmy MAL-TIM s. c. Jacek Śmieszniak, Krzysztof Leśniak, ul. Piechowicka 37, 54-049 Wrocław.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Dajana” Sp. z o. o. ul. Spokojna 4, 73-110 Stargard (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 179 637,07 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,75 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 90,75 pkt.;
 2. Konsorcjum firm: MALPLAST Marcin Jasek, Kajetanów 150A, 26-050 Zagnańsk – Lider i P.P.U.H ZNAK Marcin Munnich, ul. Grunwaldzka 4/21, 25-727 Kielce - Partner (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 169 567,22 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 53,77 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 93,77 pkt.;
 3. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DROGPOL” Sp. z o. o. ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 197 680,68 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 46,12 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 86,12 pkt.;
 4. MAL-TIM s.c. Jacek Śmieszniak, Krzysztof Leśniak, ul. Piechowicka 37, 54-049 Wrocław (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 151 955,55 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.,
 5. Konsorcjum firm: Bezpieczeństwo, Innowacja Monika Urbaniak – Grabowiecka, ul. Gen. Grota Roweckiego 12, 55-100 Trzebnica – Lider i JGM Jacek Grabowiecki, ul. Gen. Grota Roweckiego 12, 55- 100 Trzebnica – Partner (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 186 485,10 zł. – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 48,89 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 88,89 pkt.;
 6. GZD Sp. z o. o. Sp. K. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 266 549,00 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 34,21 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 74,21 pkt.;
 7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 178 642,00 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 51,04 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 91,04 pkt.,
 8. Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o., ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 207 132,62 zł. – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 44,02 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 84,02 pkt.,
 9. Saferoad Grawil Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 240 674,72 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 37,88 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 77,88 pkt.;
 10. Przedsiębiorstwo Usługowe MAL-DRÓG Michał Makarski, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 197 754,48 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta została odrzucona;
 11. H.U. DARO Dariusz Linowski, Warplice 18, 87-340 Osiek, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 174 401,70 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta została odrzucona;
 12. Firma HUNTER Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 235 040,70 zł (po zmianach 235 053,00 zł.) – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 38,79 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 78,79 pkt.;
 13. BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-521 Białystok, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 209 031,93 zł. – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 43,62 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 83,62 pkt.;
 14. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S. A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 159 357,82 zł  – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 57,21 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 97,21 pkt..

Białystok, dnia 29.05.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 2

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Odnowę i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, zakończone zostało wyborem oferty firmy GrupaBravo Sp. z o. o., ul. Isep 9, 31-588 Kraków.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. MAL-TIM s.c. Jacek Śmieszniak, Krzysztof Leśniak, ul. Piechowicka 37, 54-049 Wrocław (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 182 073,21 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 59,39 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 99,39 pkt.;
 2. GZD Sp. z o. o. Sp. K. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 289 137,95 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 37,40 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 77,40 pkt.;
 3. GrupaBravo Sp. z o. o., ul. Isep 9, 31-588 Kraków (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 180 235,05 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 216 090,09 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 50,04 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 90,04 pkt.,
 5. Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o., ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 231 404,08 zł. (po zmianach 231 557,83 zł.) – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 46,70 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 86,70 pkt.;
 6. Saferoad Grawil Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 260 452,50 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 41,52 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 81,52 pkt.;
 7. Przedsiębiorstwo Usługowe MAL-DRÓG Michał Makarski, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 217247,52 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 49,78 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 89,78 pkt. - oferta została odrzucona;
 8. Firma HUNTER Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 252 420,00 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 42,84 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 82,84 pkt.;
 9. ALMAX Arkadiusz Ludwiniak Oznakowanie Dróg i Ulic, Zagościniec, ul. Gajowa 8, 05-200 Wołomin, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 181 300,70 zł (po zmianach 181 300,66 zł.) – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 59,65 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 99,65 pkt.;
 10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S. A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 199 356,92 zł  – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 54,24 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 94,24 pkt..       

Białystok, dnia 29.05.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 5

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Odnowę i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania:Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, zakończone zostało wyborem oferty firmy GrupaBravo Sp. z o. o., ul. Isep 9, 31-588 Kraków.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Dajana” Sp. z o. o., ul. Spokojna 4, 73-110 Stargard (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 238 952,10 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 58,16 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 98,16 pkt.;
 2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DROGPOL” Sp. z o. o. ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 292 476,78 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 47,51 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 87,51 pkt.;
 3. GZD Sp. z o. o. Sp. K. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 387 999,20 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 35,82 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 75,82 pkt.;
 4. GrupaBravo Sp. z o. o., ul. Isep 9, 31-588 Kraków (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 231 612,69 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 250 934,76 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 55,38 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 95,38 pkt.,
 6. Saferoad Grawil Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 351 204,36 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 39,57 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 79,57 pkt.;
 7. Przedsiębiorstwo Usługowe MAL-DRÓG Michał Makarski, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 286 727,76 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 48,47 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 88,47 pkt. – oferta została odrzucona;
 8. Firma HUNTER Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 276 024,30 zł. (po zmianach 313 773,00 zł.) – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 44,29 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 84,29 pkt.;
 9. ALMAX Arkadiusz Ludwiniak Oznakowanie Dróg i Ulic, Zagościniec, ul. Gajowa 8, 05-200 Wołomin, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 269 271,11 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 51,61 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 91,61 pkt.;
 10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S. A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 264 376,20 zł  – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,56 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 92,56 pkt..  

Białystok, dnia 29.05.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 1

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Odnowę i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zakończone zostało wyborem oferty firmy ALMAX Arkadiusz Ludwiniak Oznakowanie Dróg i Ulic, Zagościniec, ul. Gajowa 8, 05-200 Wołomin.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. GZD Sp. z o. o. Sp. K. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 311 851,13 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 37,29 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 77,29 pkt.;
 2. GrupaBravo Sp. z o. o., ul. Isep 9, 31-588 Kraków (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 199 381,01 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 58,33 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 98,33 pkt.;
 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 209 469,74 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 55,52 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 95,52 pkt.;
 4. Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o., ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 251 479,53 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 46,25 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 86,25 pkt.,
 5. Saferoad Grawil Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 285 871,07 zł. – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 40,68 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 80,68 pkt.;
 6. Przedsiębiorstwo Usługowe MAL-DRÓG Michał Makarski, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 236 025,93 zł – czas realizacji 5 tygodni – – oferta uzyskała w kryterium: cena – 49,28 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 89,28 pkt. - oferta została odrzucona;
 7. Firma HUNTER Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 269 917,35 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 43,09 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 83,09 pkt.;
 8. BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-521 Białystok, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 212 256,13 zł (po zmianach 217 809,59 zł.) – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 53,40 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 93,40 pkt.;
 9. ALMAX Arkadiusz Ludwiniak Oznakowanie Dróg i Ulic, Zagościniec, ul. Gajowa 8, 05-200 Wołomin, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 193 839,56 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt.;
 10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S. A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 221 079,46 zł  – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,61 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 92,61 pkt..        

 

Białystok, dnia 28.05.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie 3

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Odnowę i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, zakończone zostało wyborem oferty  Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego DROGOWNICTWA S. A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska.

Wybrano ofertę z największą liczbą punktów, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Konsorcjum firm: MALPLAST Marcin Jasek, Kajetanów 150A, 26-050 Zagnańsk – Lider i P.P.U.H ZNAK Marcin Munnich, ul. Grunwaldzka 4/21, 25-727 Kielce - Partner (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 219 311,29 zł (po zmianach 219 311,60 zł.) – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 55,35 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 95,35 pkt.;
 2. MAL-TIM s.c. Jacek Śmieszniak, Krzysztof Leśniak, ul. Piechowicka 37, 54-049 Wrocław (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 232 740,35 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 52,16 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 92,16 pkt.;
 3. GZD Sp. z o. o. Sp. K. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/Olsztyna (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 397 085,82 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 30,57 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 70,57 pkt.;
 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 246 820,29 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 49,19 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 89,19 pkt.,
 5. Saferoad Grawil Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 313 772,39 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 38,69 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 78,69 pkt.;
 6. H.U. DARO Dariusz Linowski, Warplice 18, 87-340 Osiek, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 220 966,54 zł (po zmianach 220 966,55 zł.) – czas realizacji 5 tygodni – oferta została odrzucona;
 7. Firma HUNTER Joanna Łowińska, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 269 770,98 zł – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 45,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 85,00 pkt.;
 8. BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-521 Białystok, (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 291 744,49 zł. – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 41,61 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 81,61 pkt.;
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S. A., Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy kryterium oceny: cena/czas realizacji – z ceną ofertową 202 331,06 zł  – czas realizacji 5 tygodni – oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt., czas realizacji zamówienia 40,00 pkt., razem – 100,00 pkt..

Białystok, dnia 26.05.2020 r.


kwota jaką dysponuje Zamawiający:  1 118 182,53 zł (zad. 1 – 212 602,52 zł., zad. 2 – 201 613,99 zł., zad. 3 – 237 323,25 zł., zad. 4 – 188 239,70 zł., zad. 5 – 278 403,07 zł. (z możliwością pozyskania dodatkowych środków i możliwością przesunięcia pomiędzy zadaniami)

Zbiorcze zestawienie ofert

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena zł (brutto)

 

Czas realizacji

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Dajana” Sp. z o. o. ul. Spokojna 4, 73-110 Stargard

Zad. 4 – 179 637,07 zł.

Zad. 5 – 238 952,10 zł.

5 tygodni

2

MALPLAST Marcin Jasek, Kajetanów 150A, 26-050 Zagnańsk

Zad. 3 – 219 311,29 zł.

Zad. 4 – 169 567,22 zł.

5 tygodni

3

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DROGPOL” Sp. z o. o. ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj

Zad. 4 – 197 680,68 zł.

Zad. 5 – 292 476,78 zł.

5 tygodni

4,5,6

MAL-TIM s. c. Jacek Śmieszniak, Krzysztof Leśniak                       ul. Piechowicka 37, 54-049 Wrocław

Zad. 2 – 182 073,21 zł.

Zad. 3 – 232 740,35 zł.

Zad. 4 – 151 955,55 zł.

5 tygodni

7

Konsorcjum firm: Bezpieczeństwo, Innowacja Monika Urbaniak – Grabowiecka ul. Gen. Grota Roweckiego 12, 55-100 Trzebnica – Lider i JGM Jacek Grabowiecki ul. Gen. Grota Roweckiego 12, 55-100 Trzebnica - Partner

Zad. 4 – 186 485,10 zł.

5 tygodni

8

GZD Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Lipowa 49a

11-042 Jonkowo k/Olsztyna

Zad. 1 – 311 851,13 zł.

Zad. 2 – 289 137,95 zł.

Zad. 3 – 397 085,82 zł.

Zad. 4 – 266 549,00 zł.

Zad. 5 – 387 999,20 zł.

5 tygodni

9

GrupaBravo Sp. z o. o., ul. Isep 9, 31-588 Kraków

Zad. 1 – 199 381,01 zł.

Zad. 2 – 180 235,05 zł.

Zad. 5 – 231 612,69 zł.

5 tygodni

10

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski

Zad. 1 – 209 469,74 zł.

Zad. 2 – 216 090,09 zł.

Zad. 3 – 246 820,29 zł.

Zad. 4 – 178 642,00 zł.

Zad. 5 – 250 934,76 zł.

5 tygodni

11

Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o.o.
ul. Łódzka 247 d, 25-655 Kielce

Zad. 1 – 251 479,53 zł.

Zad. 2 – 231 404,08 zł.

Zad. 4 – 207 132,62 zł.

5 tygodni

12

Saferoad Grawil Sp. z o. o.

ul. Komunalna 7

87-800 Włocławek

Zad. 1 – 285 871,07 zł.

Zad. 2 – 260 452,50 zł.

Zad. 3 – 313 772,39 zł.

Zad. 4 – 240 674,72 zł.

Zad. 5 – 351 204,36 zł.

5 tygodni

13

Przedsiębiorstwo Usługowe MAL-DRÓG Michał Makarski, Ostrowite 7, 83-022 Suchy Dąb

Zad. 1 – 236 025,93 zł.

Zad. 2 – 217 247,52 zł.

Zad. 4 – 197 754,48 zł.

Zad. 5 – 286 727,76 zł.

5 tygodni

14

P.H.U. DARO Dariusz Linowski, Warplice 18,                       87-340 Osiek

Zad. 3 – 220 966,54 zł.

Zad. 4 – 174 401,70 zł.

5 tygodni

15

Firma HUNTER Joanna Łowińska ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań

Zad. 1 – 269 917,35 zł.

Zad. 2 – 252 420,00 zł.

Zad. 3 – 269 770,98 zł.

Zad. 4 – 235 040,70 zł.

Zad. 5 – 276 024,30 zł.

 

5 tygodni

16

BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-521 Białystok

Zad. 1 – 212 256,13 zł.

Zad. 3 – 291 744,49 zł.

Zad. 4 – 209 031,93 zł.

5 tygodni

17

ALMAX Arkadiusz Ludwiniak Oznakowanie Dróg i Ulic Zagościniec, ul. Gajowa 8, 05-200 Wołomin

Zad. 1 – 193 839,56 zł.

Zad. 2 – 181 300,70 zł.

Zad. 5 – 269 271,11 zł.

5 tygodni

18

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S. A. Woskrzenice Duże 132,       21-500 biała Podlaska

Zad. 1 – 221 079,46 zł.

Zad. 2 – 199 356,92 zł.

Zad. 3 – 202 331,06 zł.

Zad. 4 – 159 357,82 zł.

Zad. 5 – 264 376,20 zł.

5 tygodni

 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Białystok, dn. 2020.05.05


Odpowiedź na zapytanie

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Odnowę i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach wyjaśnia co następuje:

Pytanie:         

Działając profilaktycznie w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 co możemy uzyskać poprzez umożliwienie naszym pracownikom wykonywania ich pracy w sposób zdalny, wnioskujemy o umożliwienie złożenia oferty przetargowej w formie elektronicznej, co będzie również korzystne dla Państwa pracowników, bo ograniczy ich fizyczny kontakt z osobami z zewnątrz.

Zważywszy na zapisy rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenia zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych z dnia 27 czerwca 2017 roku, które nie ograniczają Zamawiających w kwestii ustalenia formy papierowej jako jedynej formy składania ofert przetargowych dla postępowań o wartości niższej niż progi wynikające z ustawy pzp, prosimy o wprowadzenie wariantowości przy określaniu formy składania ofert i pozostawienie wykonawcy wyboru, czy złoży ofertę w formie papierowej, czy elektronicznej.  

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty drogą elektronicznej.

 

Białystok, dn. 22.04.2020 r.


Ogłoszenie nr 531514-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Odnowa i wykonanie nowego oznakowania poziomego w roku 2020 na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.5) Główny kod CPV: 45233221-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 49
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie Wykonawcy: W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum (jednego zamówienia na wykonanie odnowy lub wykonanie nowego oznakowania poziomego nawierzchni, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia. c) Potencjał techniczny. W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest dysponowanie: malowarką, frezarką wraz z informacją o dostępie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy, 2) Kosztorys ofertowy odpowiednio do zadania, 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania, 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Czas realizacji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-05, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

RODO

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

 • w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-04-15

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Modyfikujący: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2020-05-29

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2020-04-15