Konsultacje – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka–Jelonka

W związku z projektem „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka–Jelonka” Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Biuro Projektów ARTERIA s.c. zapraszają do udziału w spotkaniu z mieszkańcami.

  • Sala Konferencyjna Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Zina 1, sala Nr 12 (parter)
    dotyczy dokumentacji na terenie Urzędu Miasta Hajnówka oraz Gminy Hajnówka 11.07.2012 r., godz. 9.00-11.00
  • w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67 
    dotyczy dokumentacji na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne 11.07.2012 r., godz. 11.30-13.30

W ramach spotkań z mieszkańcami w terminach od 10.07.2012 r. do 31.07.2012 r. w nw. Urzędach zostaną udostępnione do wglądu plany sytuacyjne dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 oraz zeszyty do zgłaszania wniosków dotyczących lokalizacji zjazdów. Wnioski zostaną przeanalizowane pod względem technicznym i w miarę możliwości uwzględnione w dokumentacji projektowej.

  • Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
  • Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Wnioski i uwagi dotyczące projektu można składać w formie pisemnej w siedzibach wymienionych Urzędów Gmin lub przesyłać w terminie do 31.07.2012 r. na adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,
lub na adres e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl 
z dopiskiem: „Rozbudowa DW 685 Hajnówka–Jelonka – spotkania z mieszkańcami”.

Postulaty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Budowy i Dokumentacji Monika Ostrokołowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2012-06-21

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2012-06-21

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2012-06-21