Konsultacje – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka–Jelonka

W związku z projektem „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka–Jelonka” Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Biuro Projektów ARTERIA s. c. zapraszają do udziału w spotkaniu z mieszkańcami w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 67 wg harmonogramu:

  • dotyczy dokumentacji na terenie Urzędu Miasta Hajnówka oraz Gminy Hajnówka 10.05.2012 r., godz. 9.00–12.00
  • dotyczy dokumentacji na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne 10.05.2012 r., godz. 12.00–15.00

W ramach spotkań z mieszkańcami w terminach od 04.05.2012 r. do 25.05.2012 r. w n/w Urzędach zostaną udostępnione do wglądu plany sytuacyjne dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 oraz zeszyty do zgłaszania wniosków dotyczących lokalizacji zjazdów. Wnioski zostaną przeanalizowane pod względem technicznym i w miarę możliwości uwzględnione w dokumentacji projektowej.

  • Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
  • Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Wnioski i uwagi dotyczące projektu można składać w formie pisemnej w siedzibach wymienionych Urzędów Gmin lub przesyłać w terminie do 25.05.2012 r. na adres: Biuro Projektów „ARTERIA” s. c. Cezary Kamieński, Kazimierz Popławski ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok lub na adres e-mail: arteria1@o2.pl z dopiskiem: „Rozbudowa DW 685 Hajnówka–Jelonka – spotkania z mieszkańcami”.

Postulaty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Metryka strony

Udostępniający: Wyddział Budowy i Dokumentacji Monika Ostrokołowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2012-04-19

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2012-04-19

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2012-04-19