Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk–granica państwa

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS" Marcin Dobek działające w imieniu PODLASKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH w Białymstoku zaprasza mieszkańców na KONSULTAGE SPOŁECZNE w sprawie przygotowania inwestycji pn.:

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk–granica państwa”

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją. Projektanci i przedstawiciele inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 23.04.2012 r. (poniedziałek) w godz. 11.00–14.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku przy ul. Rynek 23 w sali konferencyjnej.

Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty rozwiązań projektowych.

Metryka strony

Udostępniający: Wydził Budowy i Dokumentacji Justyna Mościcka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2012-04-12

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2012-04-12

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2012-04-12