Konsultacje – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Tykocin–Jeżewo Stare

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek działające w imieniu Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku niniejszym zaprasza mieszkańców na KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przygotowania inwestycji pn.:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Tykocin–Jeżewo Stare”

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z planowaną inwestycją. Projektanci i przedstawiciele Inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 20.12.2012 r. (czwartek) w godz. 11.00–12.30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie przy ul. Stary Rynek 2 w sali konferencyjnej.

Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych.

Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty rozwiązań projektowych.


 

Metryka strony

Udostępniający: Renata Kozłowska Wydział Budowy i Dokumentacji

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2012-12-18

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2012-12-18

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2012-12-18