Dane osobowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Administrator danych) zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) informuje:

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej jako: PZDW) z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok.
 2. Dane osobowe zbierane są celem realizacji zadań określonych w art. 20, 20a i 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) na mocy upoważnienia przyznanego uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, którego 2 stanowi, że „Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest zarządem drogi dla dróg wojewódzkich, do którego zadań należą sprawy dotyczące planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich z wyłączeniem dróg wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu”.
 3. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:
  • osoby i/lub podmioty będące stroną postępowania,
  • bank obsługujący rachunki bankowe PZDW (dotyczy spraw związanych z płatnościami),
  • zewnętrzna obsługa prawna (dotyczy w szczególności spraw spornych, w związku z toczącymi się postępowaniami przed właściwymi organami lub sądami),
  • firma ubezpieczeniowa (dotyczy spraw odszkodowawczych),
  • firma świadcząca usługi doręczania korespondencji.
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Osoba ma obowiązek podać swoje dane osobowe jeśli przepis prawa określa taki obowiązek, w przeciwnym razem podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Zbieranie danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą wynika z udostępnienia ich przez organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-03-15

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2018-03-15

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2018-03-15