Start / Utrudnienia na drogach wojewódzkich / Lista utrudnień w ruchu

Utrudnienia w ruchu – remonty dróg

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z prowadzonymi robotami na podległych mu drogach wojewódzkich (Województwo Podlaskie). 

 

Numer drogi

Odcinek/

Lokalizacja

Opis utrudnienia

Powód

Przewidywana data likwidacji utrudnienia

Objazd

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

645

Nowogród - Zbójna - gr. województwa

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania

Przebudowa drogi i obiektów inżynierskich

31.10.2014

od 23.04.2014 do 29.04.2014 zamknięcie mostu w m.Nowogród.

1) Dla Pojazdów o masie do 10 ton objazd przez m. Parzychy i Pianki.

2) Dla pojazdów o masie powyżej 10 ton przez m. Kolno (DW 647 i DK 63)

652 Mieruniszki - Filipów

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania

Remont cząstkowy nawierzchni jezdni 30.04.2014 --- ---

653

Bakałarzewo - Suwałki

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania

Przebudowa drogi i obiektów inżynierskich

30.07.2014

---

---

653

Smolany Dąb - Sejny

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania

Przebudowa drogi i obiektów inżynierskich

15.10.2014

---

od dnia 29.08.2013 - wyłączenie przejazdu do m.Czortek

  Suwałki - Smolany Dąb

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania

Budowa i rozbudowa drogi i obiektów inzynierskich 15.07.2015 --- ---

655/664

Raczki – Suwałki m. Poddubówek

Raczki – Augustów m. Dowspuda

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, ograniczenie prędkości, zakaz ruchu, tablice objazdowe

Budowa obwodnicy Augustowa

30.09.2014

---

---

670 Dabrowa Biał - Nowy Dwór: k/m Bieniowce

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości, sygnalizacja swietlna, zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy.

Przebudowa drogi 31.07.2014 --- ---
671 Tykocin - Jeżewo Stare

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości, sygnalizacja swietlna, zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy.

Przebudowa drogi i obiektów inżynierskich 30.09.2014 --- ---
676 m. Supraśl (skrzyżowanie ul.Piłsudskiego i Białostockiej)

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości, sygnalizacja swietlna, zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy.

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania (budowa ronda) 14.08.2014 --- ---

678

Markowszczyzna - Roszki Wodźki k/m Bokiny

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości

Przebudowa mostu na rz. Narew

31.10.2014

---

od 15.05.2013 wprowadzony objazd po moście tymczasowym. Obowiązuje ruch wahadłowy.

681 Łapy - Poświetne; m.Grochy

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości, sygnalizacja swietlna, zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy.

Przebudowa mostu wraz z dojazdami 31.10.2014 --- ---
682 m. Łapy: skrzyżowanie ul.Mostowej i Pięknej

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości, sygnalizacja swietlna, zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy.

Przebudowa skrzyżowania 16.06.2014 --- ---

685

Hajnówka – Jelonka

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy.

Przebudowa drogi i obiektów inżynierskich

15.09.2014

dla pojazdów >10 ton objazd przez Bielsk Podlaski DK66 i DW 689

Objazd od 19.03.2014 do 31.07.2014

689 m. Hołody 14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy. Remont nawierzchni drogi 12.05.2014 --- ---
690 Ostrożany - Siemiatycze

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości

Rozbudowa drogi 31.07.2015 --- ---
693 Basze - Gruzka

Oznakowanie odcinka znakami ostrzegawczymi A-14 „roboty drogowe”, zawężenie jezdni, ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania, ruch wahadłowy.

Remont nawierzchni drogi 10.06.2014 --- ---
 

Białystok, dn. 2014.04.23

 

 

 

 

Autor: Krzysztof Barbachowski
Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
Data wprowadzenia do BIP: 2010-07-02
Data publikacji: 2010-07-02
Data modyfikacji: 2014-04-23
Drukuj