Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym Województwa Podlaskiego i Rejonu Grodzieńskiego

In English: Development of partnership cooperation for improvement of road infrastructure located in the borderland of the Podlaskie Voivodship and the Grodno Distric

 

In Russian: Развитие партнерского сотрудничества для улучшения дорожной инфраструктуры на приграничной территории воеводства Подлясского и Гродненского района

 

 

Lead beneficiary:    The Podlaskie Voivodship Roads Authority in Bialystok

Name in original language: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Website: http://www.pzdw.bialystok.pl/      or  http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

 

 

Project beneficiaries: The Municipal Unitary Enterprise Design, Repair & Construction "Grodnoobldorstroj" in Grodno

Name in original language: Коммунальное проектно-ремонтно- строительное унитарное предприятие

«Гроднооблдорстрой» в Гродно

 

Website: http://grodnoods.by/o-predpriyatii.html   or   www.icetrade.by

 

 

Budżet Projektu (Total Budget) EUR:        1 330 792,42

 

Dofinansowanie (Amount requested from the Managing Authority) EUR:  1 197 713,18

% of total eligible cost of the project: 90,00

 

 

Projekt pn. „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy przygranicznej infrastruktury drogowej
w województwie podlaskim i rejonie grodzieńskim” realizowany będzie przed dwa podmioty:

  • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Partner Wiodący),
  • Unitarne Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo-Remontowo-Budowlane „Grodnoobłdorstroj”
    w Grodnie (Partner).

 

Główny komponent robót drogowych projektu stanowi:

  • przebudowa drogi H-6054 Grodno - Sopockin - granica z Republiką Litewską w rejonie grodzieńskim od km 20+408 do km 26+179 od m. Raticzi do m. Sopockin.

 

Uzupełniające działania obejmują zakup przez „Grodnoobłdorstroj” (Partner) sprzętu do utrzymania dróg (ciągnik z osprzętem do koszenia pasa drogowego, piaskarko-solarka, samochód ciężarowy, urządzenie do wyrównywania poboczy) oraz promocję projektu (poprzez druk ulotek dotyczących obszaru, którego dostępność poprawi się w wyniku inwestycji, konferencje).

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności obszaru przygranicznego Białorusi w oparciu
o rozwój infrastruktury transportowej, co zostanie osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

  • poprawę stanu infrastruktury drogowej na obszarze atrakcyjnym turystycznie,
  • skrócenie czasu i podniesienie standardu przejazdu po przebudowanej drodze,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu.

 

 

 

 

In English: The project involves the reconstruction of the road H 6054 Grodno - Sopotskin - border with Lithuania on section of 5.771 km, with construction of bike paths in both cases.

 

The road H-6054 is also in poor condition due to loss of aggregate and binder what caused bumps and potholes. The AADT is quite significant - 2,620 veh./day.

 

Because the BY partner has equipment deficiencies and the existing machines for road maintenance are old and significantly decapitalised, as part of the project the purchase of a tractor with mower, machine for shoulder profiling, dump track and snow plough with salt and sand spreader for maintanace of the road covered by the project is planned.

 

Reconstruction the road H 6054 is important in terms of plans for reactivation of the border crossing Lipszczany-Sofijewo as due to their location they will play key role in communication of near border areas in both countries. Faster and more efficient crossing of the border will be a big convenience for a large group of residents of northern part of Podlasie and people living in the north-western part of the Grodno oblast. Besides, the road H 6054 provides access to an important common tourist attraction of PL and BY - the Augustów Canal.

 

The overall and specific objectives of the project, identified in par. 3.2 are consistent with the Programme - the TO2 is aimed at the development of local roads offering important cross-border effects and influence. Implementation of the project will contribute to decrease in travel /transportation time in the regions by 8%.

 

According to the assumption the project will be finished after the end of 14 months from the beginning.

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Podlaskie Voivodship and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Konferencja 23.10.2019

Konferencja 20.02.2020

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2018-08-21

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2020-02-24

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2018-08-21